Sự kiện tuần này

Thứ Hai, 10/08/2020, 08:24 [GMT+7]
.
.

Từ ngày 10/8 đến ngày 16/8, dự kiến, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh diễn ra các sự kiện, hoạt động nổi bật sau:

- Thứ Hai, ngày 10/8:

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo kết quả triển khai công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Buổi chiều, Thường trực Tỉnh ủy họp, cho ý kiến về tình hình triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025; nghe báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm.

- Thứ Ba, ngày 11/8

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo kết quả rà soát, xử lý các dự án đầu tư có sử dụng đất, mặt nước, chậm tiến độ, vi phạm pháp luật; rà soát công tác giao đất, cho thuê đất, quản lý đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản của các hộ gia đình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.

Buổi chiều, UBND tỉnh họp, cho ý kiến về việc Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; nghe báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng một số công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh khảo sát một số điểm có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

- Thứ Tư, ngày 12/8:

UBND tỉnh họp, cho ý kiến vào Đề án sắp xếp, đổi mới Công ty TNHH MTV lâm nghiệp và tham gia ý kiến Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Buổi chiều, UBND tỉnh họp bàn giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước đã được chấp thuận chủ trương nhưng chưa xác định nguồn vốn thực hiện.

UBND tỉnh họp thống nhất giữa 3 tỉnh Quảng Ninh-Hải Dương-Bắc Giang và các đơn vị liên quan về dự thảo Kế hoạch phối hợp, triển khai lập hồ sơ đề nghị tổ chức UNESCO công nhận Quần thể di tích Yên Tử là Di sản thế giới.

- Thứ Năm, ngày 13/8:

UBND tỉnh kiểm tra thực tế và làm việc với một số đơn vị ngành Than.

UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, động lực trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh thống nhất kế hoạch tăng cường công tác quản lý thuế trong hoạt động cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Buổi chiều, Họp giao ban Thường trực UBND tỉnh và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh nghe và cho ý kiến một số quy hoạch phân khu của thành phố Hạ Long.

- Thứ Sáu, ngày 14/8:

Họp giao ban Thường trực UBND tỉnh và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.

Buổi chiều, Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về "Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị".

UBND tỉnh nghe báo cáo kết quả rà soát các khoản vốn ứng trước, tạm ứng và ngân sách tỉnh đã chi ra giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư.

UBND tỉnh nghe báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện một số nhiệm vụ tại Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 20/2/2020 của UBND tỉnh về một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) năm 2020 thuộc các lĩnh vực: cải thiện thứ hạng khởi sự kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan, đảm bảo hiệu quả thực thi các quy định về bảo vệ nhà đầu tư.

THƯ KÝ BIÊN TẬP

.
.
.
.
.
.
.
.