Tiên Yên: Đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội Đảng

Thứ Ba, 14/07/2020, 09:37 [GMT+7]
.
.

Hướng tới Đại hội Đảng bộ huyện Tiên Yên lần thứ XXV, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Tiên Yên đã có nhiều hoạt động tuyên truyền từ huyện đến cơ sở. Qua đó, lan tỏa mạnh mẽ ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội Đảng các cấp và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng đến với cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Tiên Yên rực rỡ cờ hoa nhìn từ trên cao. Ảnh: Xuân Thao.
Thị trấn Tiên Yên nhìn từ trên cao. Ảnh: Xuân Thao

Tuyên truyền đúng, chất lượng, hiệu quả

Thực hiện Kế hoạch số 308-KH/TU ngày 4/7/2020 của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh “Về việc tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV”; Kế hoạch số 357-KH/TU, ngày 12/11/2019 của BTV Tỉnh ủy về tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Huyện ủy Tiên Yên đã xây dựng hệ thống văn bản để triển khai, thực hiện các hoạt động tuyên truyền trên địa bàn huyện. Đơn cử như: Kế hoạch 218-KH/HU ngày 15/8/2019 của BCH Đảng bộ huyện Tiên Yên về tổ chức đại hội chi, đảng bộ cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tiên Yên lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025; Quyết định số 843-QĐ/HU ngày 28/6/2019 của BCH Đảng bộ huyện “Về việc thành lập Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV”; Kế hoạch số 01-KH/TB TTKT ngày 13/4/2020 của Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 “Về tuyên truyền, khánh tiết đại hội chi, đảng bộ cơ sở, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”...

Cờ được treo trướcbf
Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện Tiên Yên được trang hoàng pa nô, băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn. Ảnh: Xuân Thao

Ông Đào Xuân Thắng, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiên Yên, cho biết:  Ban Tuyên giáo Huyện ủy được giao nhiệm vụ hướng dẫn, thẩm định nội dung, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác tuyên truyền; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong các tầng lớp nhân dân để định hướng tuyên truyền đúng, có chất lượng, hiệu quả.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị; những bài học kinh nghiệm được tổng kết từ thực tiễn; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; chủ đề Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV; gương tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực; các phong trào thi đua, công trình trọng điểm chào mừng đại hội…, đến 100% đảng viên và trên 80% quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện.

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền

Hướng tới đại hội Đảng các cấp, huyện đã thực hiện đa dạng hóa công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức. Đơn cử: Tổ chức tuyên truyền miệng tại các hội nghị từ huyện đến cơ sở; qua sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, hệ thống loa truyền thanh và hoạt động tại khu dân cư và các phương tiện thông tin đại chúng.

Đến nay, 30/30 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở huyện đã tổ chức 240 hội nghị với trên 17.000 lượt cán bộ, đảng viên tham dự. Thông qua các hội nghị đã có trên 1.226 lượt ý kiến tham gia vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV.

ghj
Công tác tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn huyện được triển khai dọc các trục đường chính, trụ sở cơ quan và các khu dân cư. Ảnh chụp khu vực trước cổng Huyện ủy Tiên Yên.

Không chỉ vậy, huyện còn chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền bám sát nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp có hiệu quả. Huyện đã sản xuất 78 chương trình phát thanh với 574 tin, bài; cung cấp 110 tin, bài đăng phát trên các hạ tầng phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử của Trung tâm Truyền thông tỉnh.

Cùng với đó, đăng tải 731 tin, bài, 1.730 ảnh trên cổng thông tin điện tử thành phần huyện; 45 tin, bài trên fanpage Truyền thông văn hóa, facebook Truyền hình Tiên Yên; xây dựng 7 phóng sự truyền hình phục vụ đại hội cấp xã...

Một điểm nổi bật nữa mà huyện đã thực hiện là tổ chức tuyên truyền trên lưu động trên xe ô tô; các khẩu hiệu, pa nô tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp tại 119/119 thôn, khu phố. Việc tuyên truyền trên cụm loa truyền thanh được chú trọng thực hiện, đặc biệt một số xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã biên tập nội dung sang tiếng dân tộc, tổ chức tuyên truyền lưu động bằng loa lắp trên xe máy...

Công tác tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn huyện còn được triển khai sâu rộng, được quần chúng nhân dân quan tâm, theo dõi với 360 băng zôn, khẩu hiệu; trên 1.500 cờ hồng, hơn 30 lượt cờ phướn, gần 1.000 cờ đuôi nheo, 215 cờ dây, gần 1.000 cờ Đảng, cờ Tổ quốc dọc các trục đường chính, trụ sở cơ quan và các khu dân cư.

Các xã, thị trấn trang trí cờ hoa và sửa chữa hệ thống đèn led, ra quân tổng vệ sinh thôn, khu gắn với phong trào “Đường hoa, tranh tường, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp”.

Có thể thấy, công tác tuyên truyền cho đại hội Đảng các cấp được triển khai sâu rộng, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra với nội dung phong phú, thiết thực, nhất là trên kênh truyền hình QTV, Báo Quảng Ninh, Cổng thông tin điện tử thành phần huyện và các trang mạng xã hội...

Hoạt động tuyên truyền gắn với phát triển kinh tế - xã hội, làm đường giao thông, vệ sinh môi trường, công trình chào mừng.. bước đầu nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng, được cán bộ, đảng viên, nhân dân hưởng ứng bằng nhiều việc làm thực tiễn, hiệu quả.

Theo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiên Yên, nội dung triển khai công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng được tổ chức đồng bộ, xuyên suốt trên 4 lĩnh vực trọng tâm:

Một là, hệ thống văn kiện, quan điểm, định hướng mới thông qua các hội nghị, sinh hoạt thôn, khu, đoàn thể.

Hai là, tổ chức truyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, QTV, Báo Quảng Ninh và đặc biệt là không gian mạng để nhanh chóng lan tỏa tinh thần đại hội trong cộng đồng.

Ba là, thông qua tuyên truyền trực quan tại các điểm công cộng, các tuyến đường, trụ sở cơ quan, đơn vị tạo không khí sôi nổi, hướng về đại hội

Bốn là, thông qua tổ chức các hoạt động thiết thực tại thôn, khu như: 100% hộ dân treo cờ, chỉnh trang “Đường hoa, tranh tường, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp" gắn với các phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp.


              

Lan Anh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.