Tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Tích cực góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh

Thứ Năm, 30/07/2020, 08:10 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, cùng với việc chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, Quảng Ninh tích cực tổ chức việc lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.
Các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tham gia ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Để thu nhận nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, xây dựng và trí tuệ của các đảng bộ trực thuộc vào Dự thảo Báo cáo chính trị của tỉnh, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã công khai Dự thảo Báo cáo chính trị tới tất cả các đảng bộ cấp huyện và tương đương, cũng như các chi, đảng bộ cơ sở. Trên cơ sở hướng dẫn của tỉnh, tất cả các đảng bộ cấp trên cơ sở và cấp cơ sở đều tích cực triển khai thực hiện việc lấy ý kiến đóng góp của các cán bộ, đảng viên đối với Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay, 100% chi, đảng bộ cơ sở và trên cơ sở đã tổ chức thành công đại hội và thu nhận được nhiều ý kiến đóng góp xác đáng, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ của các đại biểu dự đại hội.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cẩm Phả lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, trong không khí dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã tập trung trí tuệ đóng góp nhiều ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Hầu hết các ý kiến đều cho rằng, dự thảo báo cáo chính trị đã được chuẩn bị rất công phu, khoa học và đánh giá toàn diện, sát với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đoàn công tác của Đại học Quốc gia Hà Nội đóng góp ý kiến tâm huyết, trí tuệ vào dự thảo báo cáo chính trị của tỉnh.
Trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đoàn công tác của Đại học Quốc gia Hà Nội đóng góp ý kiến tâm huyết, trí tuệ vào Dự thảo Báo cáo chính trị của tỉnh.

Tâm đắc với chủ đề đại hội là: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, nhân văn, đổi mới, sáng tạo; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại phát triển nhanh, bền vững; xứng đáng là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của miền Bắc và thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030”, các cán bộ, đảng viên TP Cẩm Phả đều khẳng định việc chọn chủ đề này đã thể hiện rõ tính bao quát cao, thể hiện mục tiêu phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng với việc lấy ý kiến của đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương, các đại hội chi, đảng bộ cơ sở, tỉnh Quảng Ninh còn huy động các ý kiến tham gia của Hội đồng lý luận Trung ương, các bộ, ban, ngành Trung ương và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để hoàn thiện một bước nữa dự thảo văn kiện trình đại hội.

Ghi nhận tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 55 cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đều khẳng định Dự thảo Báo cáo chính trị đã nêu tương đối toàn diện, khách quan về kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Hầu hết các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ qua, đến nay cơ bản đã thực hiện đạt và vượt, mặc dù tình hình trong nước và thế giới thời gian qua có nhiều diễn biến phức tạp. Những kết quả đạt được của Quảng Ninh trong 5 năm qua có vai trò lãnh đạo quan trọng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hà tham gia
Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hà lần thứ XXII nêu cao trách nhiệm tham gia ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XV Đảng bộ tỉnh.

Đối với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025, nhiều ý kiến thảo luận và thống nhất cao là mặc dù có khó khăn do đại dịch Covid-19, nhưng kiên quyết không điều chỉnh chỉ tiêu nhiệm kỳ tới, như chỉ tiêu tăng trưởng phấn đấu trên 10%, chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách, GRDP bình quân đầu người. Đồng thời, xác định hợp lý cơ cấu kinh tế với mục tiêu xây dựng Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, xứng đáng là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của miền Bắc. Về các khâu đột phá sẽ tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, tăng cường kỷ cương song hành với kiến tạo môi trường đổi mới, đột phá, sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

Theo Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, các ý kiến tiếp thu được đều là những ý kiến xác đáng, sâu sắc, thể hiện sự nghiên cứu kỹ, đồng thời biểu hiện sự tâm huyết, trách nhiệm đối với sự phát triển của tỉnh, của đất nước. Tiểu ban Văn kiện sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo, đảm bảo chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm, đúng thực tế và nêu bật được những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; đánh giá đúng những tồn tại, hạn chế, từ đó có định hướng để xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và tạo đột phá của tỉnh trong nhiệm kỳ tới.

Thu Chung

.
.
.
.
.
.
.
.