Thành lập Tổ hỗ trợ 3 địa phương Bình Liêu, Vân Đồn, Tiên Yên cải thiện chỉ số Chính quyền điện tử năm 2020

Thứ Sáu, 03/07/2020, 18:15 [GMT+7]
.
.

Chiều 03/7, Sở Thông tin và Truyền thông công bố quyết định thành lập Tổ hỗ trợ 3 địa phương Bình Liêu, Vân Đồn, Tiên Yên cải thiện chỉ số Chính quyền điện tử năm 2020.

Tổ hỗ trợ 3 địa phương Bình Liêu, Vân Đồn, Tiên Yên cải thiện chỉ số Chính quyền điện tử năm 2020 gồm 4 thành viên, là cán bộ, chuyên viên nghiệp vụ của Sở, gồm: các Phòng công nghệ thông tin, Phòng Nghiên cứu - Ứng dụng và Phát triển, Phòng Hành chính – Tổng hợp thuộc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

k
Giám đốc Sở TT&TT trao quyết định thành lập Tổ hỗ trợ 3 địa phương Bình Liêu, Vân Đồn, Tiên Yên cải thiện chỉ số Chính quyền điện tử năm 2020

Tổ hỗ trợ có trách nhiệm tham mưu hỗ trợ các địa phương cải thiện chỉ số Chính quyền điện tử cấp huyện và cấp xã trong năm 2020. Cụ thể: hỗ trợ các địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn; hướng dẫn, hỗ trợ sử dụng chữ ký số cho các lãnh đạo đơn vị; nâng cao mức độ hiện diện (tính minh bạch) các hoạt động trên Cổng thông tin điện tử thành phần của đơn vị; hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị sử dụng các tính năng nâng cao trong hệ thống Chính quyền điện tử (phiếu trình, lập hồ sơ công việc, văn bản nội bộ…; hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị nâng cao tỷ lệ tiếp nhận và xử lý các thủ tục hành chính qua dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế, xã hội các địa phương nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung.

Thu Phương
 

.
.
.
.
.
.
.
.