Tập huấn toàn quốc về công tác dân chủ, pháp luật của MTTQ

Thứ Sáu, 10/07/2020, 14:17 [GMT+7]
.
.

Ngày 10/7, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề công tác dân chủ, pháp luật năm 2020; truyền hình trực tuyến tới Ủy ban MTTQ của 63 tỉnh, thành phố trong toàn quốc.

Đồng chí Trần Thị Thúy Quỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, chủ trì điểm cầu hội nghị tại Quảng Ninh. Tham dự tập huấn có đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ 13 địa phương trong tỉnh và các thành viên Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật của Ủy ban MTTQ tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam quán triệt, hướng dẫn cụ thể về 5 chuyên đề, gồm: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân chủ - pháp luật của MTTQ trong giai đoạn hiện nay; công tác tham gia xây dựng pháp luật và thực hiện phản biện xã hội của MTTQ; công tác giám sát của MTTQ; việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; MTTQ với công tác phòng, chống tham nhũng.

Mỗi chuyên đề lại được thảo luận, lựa chọn một số nội dung trọng tâm để trao đổi kinh nghiệm từ cơ sở, thống nhất giải pháp thực hiện. Trong đó có các nội dung đáng chú ý như: Giám sát cán bộ, đảng viên tại nơi cư trú và nơi làm việc về trách nhiệm nêu gương; giám sát việc giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; hình thành cơ chế để nhân dân hưởng ứng, tham gia tích cực phòng, chống tham nhũng; giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu tập huấn.
Các đại biểu nghiên cứu tài liệu tập huấn.

Toàn bộ các nội dung tập huấn sẽ tiếp tục được quán triệt đồng bộ trong hệ thống MTTQ và các đoàn thể từ cấp tỉnh đến cơ sở. Đặc biệt là giúp nâng cao hơn nữa vai trò của MTTQ tỉnh trong bảo vệ, chăm lo cho quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.