Tạm đình chỉ công tác ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

Chủ Nhật, 12/07/2020, 06:52 [GMT+7]
.
.

Ngày 11/7/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 1000/QĐ-TTg về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh.

a
Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định nêu rõ: Tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, do đã có hành vi vi phạm pháp luật trong công tác.

Thời hạn tạm đình chỉ công tác là 90 ngày, kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ công tác (từ ngày 11/7/2020).

Theo Chinhphu.vn

.
.
.
.
.
.
.
.