Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khoá XIII

Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thứ Ba, 21/07/2020, 16:21 [GMT+7]
.
.

Ngày 8/7/2020, HĐND tỉnh khoá XIII, kỳ họp thứ 18 đã ban hành Nghị quyết số 262/NQ-HĐND "Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021". Cụ thể như sau:

Điều 1. Xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Nguyễn Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn theo quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, Kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 08/7/2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 

.
.
Các tin cùng sự kiện
.
.
.
.
.
.