Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020

Thứ Bảy, 11/07/2020, 22:59 [GMT+7]
.
.

Ngày 9/7/2020, HĐND tỉnh khoá XIII, kỳ họp thứ 18 đã ban hành Nghị quyết số 266/2020/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 256/2020/NQ-HĐND ngày 14/5/2020 về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Cụ thể như sau:

Điều 1. Bổ sung khoản 1 Điều 1 cơ chế, chính sách hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh tại Nghị quyết số 256/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 5 năm 2020 như sau:

"d) Giảm 50% giá vé thu phí vào điểm tham quan lưu trú trên vịnh Hạ Long cho khách du lịch trong thời gian từ ngày 10/7 - 30/9/2020".

Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 256/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết và xây dựng phương án triển khai cấp, phát vé đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đạt hiệu quả hỗ trợ kích cầu du lịch.

2. Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, Kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 

.
.
.
.
.
.
.
.