HĐND huyện Đầm Hà khóa IV tổ chức Kỳ họp thứ 14

Thứ Sáu, 17/07/2020, 14:43 [GMT+7]
.
.

Trong 2 ngày 16 và 17/7, HĐND huyện Đầm Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ 14 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và quyết nghị một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.

Quang cảnh kỳ họp.
Quang cảnh kỳ họp.

Theo báo cáo được trình bày tại kỳ họp, để khắc phục khó khăn do dịch Covid-19, dịch tả lợn châu Phi..., UBND huyện đã rất quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện quyết liệt các giải pháp kiểm soát tốt tình hình, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Các nhiệm vụ về xây dựng NTM, chương trình 135, phát triển kinh tế - xã hội, công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực vẫn được tăng cường.

Huyện cũng đã đảm bảo sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức khi thực hiện sáp nhập địa giới hành chính 2 xã Quảng Lợi và Quảng Tân thành xã Quảng Tân mới. Các sự kiện chính trị lớn như tổ chức bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố, tổ chức đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đều đã thành công đúng kế hoạch. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo.

Đại biểu HĐND huyện Đầm Hà bỏ phiếu bầu cử chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.
Đại biểu HĐND huyện Đầm Hà bỏ phiếu bầu cử chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

HĐND huyện thực hiện quy trình miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, HĐND huyện  cũng đã thông qua tổng số 10 nghị quyết về: Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020; phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; phê duyệt danh mục đầu tư công năm 2021; phê duyệt điều chỉnh dự toán và phân bổ ngân sách huyện năm 2020; phê duyệt hỗ trợ cho các hộ dân đấu nối sử dụng nước sạch, di chuyển kết hợp xây mới hoặc xây dựng mới chuồng trại chăn nuôi, nhà tiêu hợp vệ sinh nông thôn trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2018; phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020; chương trình giám sát năm 2021 của HĐND huyện; xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021; xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa IV và các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND huyện.

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.