Giải quyết dứt điểm các nội dung theo kết luận của thanh tra, kiểm toán

Thứ Năm, 23/07/2020, 13:55 [GMT+7]
.
.

Ngày 23/7, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng, UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến về kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán từ năm 2015 đến nay.

Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan báo cáo việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán đối với đơn vị, địa phương mình từ năm 2015 đến nay, trong đó tập trung đối với công tác quản lý nhà nước về tài chính, đất đai, đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của các đơn vị, địa phương trong thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán từ năm 2015 đến nay. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện các kết luận, kiến nghị còn bộc lộ những tồn tại, nhiều nội dung chưa được giải quyết dứt điểm. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương trong quý III, đầu quý IV năm nay, phải giải quyết, khắc phục dứt điểm các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán. Riêng đối với những nội dung chưa thực hiện do chưa đồng thuận với kết luận của cơ quan kiểm toán, các đơn vị, địa phương liên quan làm việc trực tiếp với cơ quan kiểm toán để giải quyết.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến về địa điểm nghiên cứu quy hoạch, chủ trương đầu tư một số dự án
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, kết luận cuộc họp.

Cùng với việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan cần kịp thời rút kinh nghiệm, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kỷ luật – kỷ cương hành chính, không để tái diễn những tồn tại, hạn chế như theo kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán.

 Quốc Thắng – Nguyễn Tuân

.
.
.
.
.
.
.
.