Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Đông Bắc lần thứ VI

Thứ Hai, 27/07/2020, 18:03 [GMT+7]
.
.

Ngày 27/7, Đảng bộ Tổng Công ty Đông Bắc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tới dự có Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng 199 đại biểu đại diện cho gần 2.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Đông Bắc lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, khẳng định sự trưởng thành, phát triển của Tổng công ty hơn 25 năm qua.

Quang cảnh đại hội
Quang cảnh đại hội

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn; lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, sản xuất than tăng 27% so với nhiệm kỳ trước; tiêu thụ than tăng 49%; tổng doanh thu tăng 58%; nộp ngân sách tăng gấp 2,7 lần.

Công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được chú trọng. Nhiệm vụ tái cơ cấu cơ quan, đơn vị theo Nghị quyết của Quân ủy Trung ương được quan tâm; góp phần tích cực xây dựng Đảng bộ Tổng Công ty trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo Đại hội
Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, với phương châm “An toàn – Đổi mới – Tiết kiệm – Hiệu quả”, Đảng bộ Tổng Công ty Đông Bắc tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quan điểm kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh; quốc phòng, an ninh với kinh tế, tập trung 3 khâu đột phá: Phát triển kinh doanh gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng bền vững, Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ, tiết kiệm triệt để chi phí, đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh than và Đổi mới phương thức quản lý, tác phong làm việc. Mục tiêu phấn đấu xây dựng Đảng bộ Tổng Công ty trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Tổng Công ty vững mạnh toàn diện, trở thành doanh nghiệp tốp đầu cả nước trong sản xuất và kinh doanh nhập khẩu than, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng Công Ty Đông Bắc lần thứ VI diễn ra trong 2 ngày 27 - 28/7. Ngày mai, 28/7, Đại hội tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương, Đảng bộ cấp trên; tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa mới và bế mạc Đại hội.

Nguyễn Thơm – Hữu Tuân

.
.
.
.
.
.
.
.