Công bố quyết định tổng kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019

Thứ Năm, 16/07/2020, 16:01 [GMT+7]
.
.

Chiều 16/7, Kiểm toán Nhà nước phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019 của tỉnh Quảng Ninh. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

a
Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, phát biểu tại hội nghị.

Theo quyết định của Kiểm toán Nhà nước, trong vòng 51 ngày (kể từ ngày công bố quyết định), Kiểm toán Nhà nước sẽ tập trung kiểm toán công tác quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngân sách và tài sản nhà nước; việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính, kế toán và việc đầu tư xây dựng của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Qua đó đánh giá tính đúng đắn, trung thực của báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2019, đánh giá việc tuân thủ pháp luật trong quản lý tài chính công, tài sản công; kiến nghị các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách liên quan và phát hiện kịp thời hành vi tham nhũng, lãng phí, sai phạm.

b
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng cảm ơn Kiểm toán Nhà nước đã hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh kiểm toán trong quá trình triển khai các dự án đầu tư trọng điểm; giúp Quảng Ninh kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, có giải pháp khắc phục. Đồng chí yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đoàn kiểm toán làm việc đạt hiệu quả cao, đúng thời gian quy định. Các đơn vị được kiểm toán chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc bố trí cán bộ, phân công nhiệm vụ cụ thể, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, báo cáo trung thực, khách quan để phục vụ cho công tác kiểm toán.

Thay mặt đoàn Kiểm toán Nhà nước, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đề nghị tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các đơn vị được kiểm toán bám sát nội dung quyết định kiểm toán để cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời, chính xác. Yêu cầu các thành viên trong đoàn Kiểm toán thực hiện nghiêm các quy định của Luật Kiểm toán, không sách nhiễu, gây khó khăn cho đơn vị được kiểm toán.

Hồng Việt - Hữu Tuân

.
.
.
.
.
.
.
.