Bộ CHQS tỉnh: Rút kinh nghiệm công tác giảng dạy chính trị giai đoạn 2018 - 2020

Thứ Ba, 28/07/2020, 14:53 [GMT+7]
.
.

Sáng 28/7, tại TP Hạ Long, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác giảng dạy chính trị giai đoạn 2018 - 2020. Đại tá Nguyễn Nam Tiến, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3, đến dự.

Đại tá Nguyễn Quang Hiến, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao thưởng cho các cá nhân đoạt Nhất, Nhì, Ba hội thi “ Cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020 ”.
Đại tá Nguyễn Quang Hiến, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, trao thưởng cho các cá nhân đoạt giải nhất, nhì, ba Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020.

Giai đoạn 2018-2020, công tác giáo dục chính trị (GDCT) nói chung, công tác giảng dạy chính trị nói riêng được cấp uỷ, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai chủ động, tích cực, bám sát thực tiễn, đối tượng; thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp; thực hiện nghiêm quy chế giáo dục chính trị. Chất lượng giảng dạy, học tập chính trị được nâng lên, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, năng lực, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng; chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, SSCĐ cao; xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất.

Các khối thi đua LLVT tỉnh ký kết giao ước thực hiện đợt thi đua cao điểm.
Các khối thi đua LLVT tỉnh ký kết giao ước thực hiện đợt thi đua cao điểm.

Về phương hướng trong thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh xác định: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác GDCT của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp; tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác GDCT tại đơn vị trong giai đọan mới; tích cực đổi mới toàn diện công tác GDCT; nâng cao chất lượng cán bộ giảng dạy chính trị và thực hiện nghiêm quy chế GDCT; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, tạo bước chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả công tác GDCT; góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT tỉnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Lê Văn Long, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Nguyễn Quang Hiến, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao thưởng cho các tập thể trong đợt thi đua cao điểm “30 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng”.
Đại tá Lê Văn Long, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Nguyễn Quang Hiến, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, trao thưởng cho các tập thể trong đợt thi đua cao điểm “30 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng”.

Cũng trong sáng 28/7, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, quyết thắng” lập thành tích chào mừng 75 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị và các tập thể có thành tích trong đợt thi đua cao điểm “30 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng” chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh)

.
.
.
.
.
.
.
.