Bộ CHQS tỉnh: Diễn tập chỉ huy trên bản đồ

Thứ Năm, 09/07/2020, 15:21 [GMT+7]
.
.

Chiều 9/7, Bộ CHQS tỉnh tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên - 1 cấp trên bản đồ.

Quang cảnh buổi diễn tập.
Quang cảnh buổi diễn tập.

Cuộc diễn tập tiến hành qua 3 giai đoạn, gồm: Chuyển LLVT vào các trạng thái SSCĐ; tổ chức chuẩn bị tác chiến; thực hành tác chiến.

Thông qua diễn tập nhằm kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện và khả năng SSCĐ của các cơ quan, đơn vị; bổ sung hoàn thiện kế hoạch tác chiến, góp phần nâng cao ý thức, tinh thần cảnh giác, luôn SSCĐ cao cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Đồng thời, củng cố trình độ vận dụng nguyên tắc lý luận tác chiến vào hoạt động thực tiễn xây dựng KVPT của địa phương; rèn luyện phương pháp, tác phong công tác cho chỉ huy, cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ tác chiến; đồng thời bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chỉ huy các cấp; năng lực làm tham mưu của các cơ quan trong chuyển LLVT vào các trạng thái SSCĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh)

.
.
.
.
.
.
.
.