TX Đông Triều: Chuyển biến tích cực từ Đề án 25

Thứ Sáu, 26/06/2020, 14:32 [GMT+7]
.
.

Công tác kiện toàn, sắp xếp cơ quan, đơn vị đầu mối, nhất thể hóa một số chức danh từ thị xã đến cơ sở trên địa bàn TX Đông Triều đã phát huy được hiệu quả rõ nét, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện Đề án 25 của Tỉnh ủy gắn với Nghị quyết 18-NQ/TW và 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Qua đó, hệ thống chính trị ngày càng được củng cố, năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên được nâng lên, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền được tăng cường.

Thời gian qua, xã Bình Khê đã có sự bứt phá đáng kể trong phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của xã phát triển toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 15%, thu ngân sách nhà nước đạt trên 43 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, cả xã không còn hộ nghèo. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo...

Đồng chí Phạm Văn Thành, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã trao Quyết định của Ban Thường vụ Thị uỷ điều động và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ xã Tân Việt ngày 7-9. (Ảnh: Trần Thuyết - CTV)
Đồng chí Phạm Văn Thành, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã, trao Quyết định của Ban Thường vụ Thị uỷ điều động và chỉ định cán bộ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ xã Tân Việt. Ảnh: Trần Thuyết (CTV)

Để đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã, phải kể đến vai trò của người đứng đầu. Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Bí thư, Chủ tịch UBND xã Bình Khê, cho biết: Bình Khê là xã đông dân, địa hình phức tạp. Để lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng, trước khi ra nghị quyết, lập kế hoạch cho một chương trình thì Đảng ủy, UBND xã tổ chức bàn bạc, thống nhất. Điều này không chỉ tạo nên sự đoàn kết nhất trí giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã mà còn khai thác, phát huy được khả năng, trí tuệ của mỗi cá nhân. Nhờ đó, lãnh đạo địa phương mới tiếp thu được nhiều ý kiến, sáng kiến để có được định hướng đúng và giải pháp phù hợp với thực tế địa phương.

Thành công nhất khi thực hiện mô hình chính là sự đoàn kết, thống nhất giữa Đảng và chính quyền. Việc tháo gỡ vướng mắc trong nhân dân được thực hiện kịp thời, hiệu quả, bởi vừa là Bí thư Đảng ủy nắm chắc các chủ trương của Đảng vừa là Chủ tịch UBND xã trực tiếp điều hành nhiệm vụ chuyên môn nên khi tuyên truyền, giải thích, vận động đều rõ ràng, sát thực tiễn, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Thêm nữa, việc thực hiện chức danh thì Bí thư không phải người địa phương cho thấy việc điều hành dân chủ hơn, khách quan hơn.

Các đồng chí trong Đảng ủy, UBND xã tổ chức bàn bạc, thống nhất trước khi ra nghị quyết, lập kế hoạch cho một chương trình
Các đồng chí trong Đảng ủy, UBND xã Bình Khê tổ chức bàn bạc, thống nhất trước khi ra nghị quyết, lập kế hoạch cho một chương trình.

Có thể thấy, mục tiêu Bí thư không phải người địa phương không chỉ là khắc phục hiện tượng tư tưởng cục bộ, địa phương chủ nghĩa; hạn chế tiêu cực sinh ra mà còn nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của đội ngũ cán bộ địa phương; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đông Triều đã thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư Thị ủy đồng thời là Chủ tịch UBND thị xã; bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND tại 20/21 xã, phường (đạt 95,2%) và bí thư đảng ủy không phải là người địa phương tại 16/21 xã, phường (đạt 76,2%); 167/167 thôn, khu bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố. Đặc biệt, thị xã đã tích cực thực hiện công tác quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ, kiện toàn cấp ủy các cơ sở Đảng trực thuộc; tiếp tục thực hiện thí điểm bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý thông qua thi tuyển đạt kết quả tốt. Trong nhiệm kỳ, đã luân chuyển, điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 300 lượt cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý, tạo môi trường cho cán bộ được rèn luyện, trưởng thành.

Mô hình nuôi bồ sửa thôn Quảng Mản, xã Bình Khê.
Mô hình nuôi bò sữa thôn Quảng Mản, xã Bình Khê.

Triển khai Đề án 25, TX Đông Triều đã tập trung sắp xếp lại tổ chức, bộ máy; thành lập và đưa Trung tâm Hành chính công vào hoạt động; thành lập cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã và 21 phường, xã. Cùng với đó, sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, đã thực hiện giảm 5 đầu mối cơ quan; giảm 39 điểm trường; sáp nhập Trung tâm Y tế thị xã và Bệnh viện Đa khoa thị xã thành Trung tâm Y tế thị xã… Qua sắp xếp, giảm đầu mối, đã giảm 30/110 biên chế cấp thị xã; đơn vị sự nghiệp văn hóa - thông tin giảm 2/27 biên chế; y tế - dân số giảm 6/133 biên chế; giáo dục - tiết kiệm được 225 người; công chức cấp xã giảm 64 biên chế… Nhờ đó đã khắc phục được tình trạng cồng kềnh, trùng chéo, nhiều tầng nấc trung gian, xây dựng được đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH.

Với những kết quả đạt được trong thực hiện Đề án 25 của thị xã đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống người dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Thu Trang

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.