Sở Công Thương phân tích các chỉ số cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh

Thứ Ba, 23/06/2020, 17:36 [GMT+7]
.
.

Chiều 23/6, Sở Công thương tổ chức Hội nghị Phân tích đánh giá kết quả thực hiện các chỉ số: chỉ số cải cách hành chính (PAR index), Sự hài lòng của người dân, tổ chức (SIPAS), Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Năng lực cạnh tranh cấp Sở ngành (DDCI) năm 2019.

Năm 2019, Chỉ số cải cách hành chính PAR index của Sở Công Thương đạt 83,35 điểm xếp thứ 16 trên 20 sở ngành, giảm 3,6 điểm và giảm 4 bậc so với năm 2018, Chỉ số sự hài lòng của người dân, tổ chức SIPAS đạt 91,43 điểm xếp thứ 15/20 Sở ngành, Chỉ số DDCI đạt 65,53 điểm đứng thứ 6/21 Sở ban ngành của tỉnh. Riêng đối với 10 chỉ số tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì phụ trách trong Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI cơ bản được duy trì và cải thiện theo hướng tích cực.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Sở Công Thương và đại diện các sở ban ngành của tỉnh đã cùng phân tích và chỉ ra một số nguyên nhân dẫn đến việc giảm điểm ở các chỉ số như: chậm tiến độ trong thực hiện các báo cáo; thực hiện tinh giản biên chế trong cơ quan, đơn vị chưa đạt yêu cầu; Xây dựng dự toán ngân sách năm 2019 muộn; chưa đáp ứng tốt việc công khai minh bạch và tiếp cận thông tin chưa cao.

Để tiếp tục cải thiện các chỉ số, thời gian tới, Sở Công thương tiếp tục rà soát các nội dung về cải cách hành chính đã thực hiện trong năm 2020, rà soát các nhiệm vụ tỉnh giao, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định, cải thiện hệ thống Cổng thông tin điện tử, tăng cường tiếp xúc, trao đổi thông tin, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tăng cường công tác quản lý nhà nước lĩnh vực công thương.

Việt Hưng

.
.
.
.
.
.
.
.