Niềm tin và kỳ vọng

Thứ Tư, 24/06/2020, 08:31 [GMT+7]
.
.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ba Chẽ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 được các tầng lớp nhân dân huyện Ba Chẽ đặt nhiều kỳ vọng và niềm tin Đại hội sẽ huy động sức mạnh, trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, đưa ra những quyết sách tạo bước đột phá trong phát triển KT-XH địa phương.

Ông Hoàng Mít, nguyên Chủ tịch HĐND huyện Ba Chẽ: "Tin tưởng Đảng bộ huyện sẽ tiếp tục phát huy những thành quả của nhiệm kỳ trước"

Ông Hoàng Mít
 

Chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi trước thành tựu phát triển KT-XH, sự đổi thay vượt bậc về diện mạo nông thôn, đô thị của huyện trong những năm gần đây. Các chỉ tiêu đều đạt trên các lĩnh vực, đặc biệt, tập trung vào 3 đột phá chiến lược là phát triển kinh tế; công tác cải cách hành chính và công tác đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ.

Chính kết quả này minh chứng cho sự lãnh đạo thành công, đúng và trúng của BCH Đảng bộ huyện, đã bám sát Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV để thực hiện. Đồng thời cũng thể hiện sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện.

Nhiệm kỳ 2020-2025, tôi tin tưởng BCH Đảng bộ huyện sẽ tiếp tục phát huy những thành quả này, làm tốt công tác xây dựng Đảng, giữ gìn kỷ cương, uy tín của Đảng, tiếp tục xây dựng, củng cố niềm tin yêu của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Đảng bộ.

Anh Lê Minh Đạt, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Ba Chẽ: "Mong muốn BCH khóa mới sẽ ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề hỗ trợ trực tiếp người dân, đặc biệt là thanh niên"

Anh Lê Minh Đạt
 

Trong nhiệm kỳ qua, BCH, BTV Huyện ủy đã đề ra nhiều chủ trương, nghị quyết lãnh đạo trên các lĩnh vực trọng tâm về xây dựng Đảng, KT-XH, an ninh quốc phòng, công tác đoàn thể; đặc biệt là Nghị quyết số 11 của BCH Đảng bộ huyện về thực hiện giảm nghèo bền vững trong đoàn viên thanh niên. Quán triệt thực hiện Nghị quyết này, đến nay tỷ lệ hộ nghèo đoàn viên đã giảm mạnh từ 11% năm 2015 xuống còn 0,36% năm 2020.

Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ba Chẽ nhiệm kỳ 2020-2025, đại diện cho đoàn viên thanh niên, chúng tôi mong muốn trên tinh thần đổi mới, phát triển toàn diện, BCH khóa mới sẽ tiếp tục ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề hỗ trợ trực tiếp cho người dân và lực lượng đoàn viên thanh niên đẩy mạnh phát triển sản xuất, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

 

Ông Triệu Văn Lộc, thôn Nam Kim, xã Đồn Đạc: "Hy vọng BCH khóa mới tiếp tục quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số"

Ông Triệu Văn Lộc
 

Là huyện miền núi có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, nên trong nhiệm kỳ qua, BCH Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân tộc, quan tâm đặc biệt đến đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Điều này được minh chứng bằng việc huyện đã huy động mọi nguồn lực để xây dựng, cải tạo nhà ở cho hộ nghèo, đồng thời triển khai nhiều dự án phát triển kinh tế hiệu quả gắn với việc tận dụng điều kiện sẵn có của địa phương; mở nhiều lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn...

Từ đó người dân có nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được cải thiện. Nhiệm kỳ 2020-2025, tôi mong muốn BCH Đảng bộ huyện sẽ tiếp tục quan tâm đến người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số để khuyến khích, tạo điều kiện cho họ tích cực phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, góp phần vào sự phát triển chung của huyện.

Bà Lan Thị Nụ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Lâm: "Kỳ vọng Đại hội bầu ra được những đồng chí đủ đức, đủ tài"

Bà Lan Thị Nụ
 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đảng bộ xã Thanh Lâm đặt ra nhiều mục tiêu, trong đó mục tiêu quan trọng nhất là phấn đấu xã đạt chuẩn NTM nâng cao...

Để đạt được những mục tiêu này, ngoài nội lực vươn lên của chính địa phương, chúng tôi rất mong có sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng đúng, trúng, sâu sát của BCH Đảng bộ huyện.

Chúng tôi kỳ vọng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV sẽ bầu ra được những đồng chí đủ đức, đủ tài vào BCH, đưa ra những quyết sách đúng, trúng, lãnh đạo phát triển KT-XH của huyện nói chung; đồng thời hỗ trợ các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tiếp tục thực hiện thành công mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của huyện là đến hết năm 2020 đạt chuẩn NTM.  

 

 

Hằng Ngần - Thùy Loan (thực hiện)

.
.
.
.
.
.
.
.