Chuẩn bị các điều kiện, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ TX Đông Triều lần thứ XXV

Thứ Tư, 03/06/2020, 12:33 [GMT+7]
.
.

Để chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, ngày 3/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng bộ TX Đông Triều về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ TX Đông Triều lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kết luận buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kết luận buổi làm việc.

Đảng bộ TX Đông Triều có 389 chi bộ trực thuộc, 46 chi, đảng bộ cơ sở. Bám sát vào chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thị xã về chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ TX Đông Triều lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, tháng 2/2020 Đông Triều tổ chức thành công đại hội của 389/389 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Kết quả bầu cử đúng số lượng, cơ cấu, phương án nhân sự đã được đảng ủy cơ sở phê duyệt.

Tại đại hội các chi bộ đều thực hiện bầu bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Đối với chi, đảng bộ cơ sở, đến hết ngày 17/5, 100% chi, đảng bộ cơ sở cũng đã hoàn thành đại hội. Kết quả bầu cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên đều đạt kết quả cao, bầu một lần đủ số lượng, đảm bảo đúng theo dự kiến nhân sự do cấp ủy khóa trước chuẩn bị. Thực hiện bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội ở 100% các chi, đảng bộ cơ sở, kết quả đạt tỷ lệ phiếu bầu cao.

Đối với Đại hội Đại biểu Đảng bộ TX Đông Triều lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 26 và 27/6/2020, thị xã đang tích cực chỉ đạo công tác chuẩn bị. Đến nay, văn kiện đại hội đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng. Dự thảo báo cáo chính trị đã qua 6 lần và dự thảo báo cáo kiểm điểm qua 4 lần tiếp thu ý kiến. Việc xây dựng đề án nhân sự được triển khai thực hiện theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy.

Công tác giới thiệu nhân sự đại hội đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu và quy trình nhân sự, đảm bảo số dư theo quy định. Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã tổ chức các hội nghị để thực hiện quy trình 5 bước đối với nhân sự đại hội Đảng bộ thị xã. Hiện, thị xã đang tập trung chỉ đạo chuẩn bị cho công tác tổ chức, điều hành đại hội; công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và đảm bảo an ninh trật tự đại hội.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội hết sức công phu, kỹ lưỡng của TX Đông Triều để đảm bảo cho kỳ đại hội thành công.

Lưu ý một số nhiệm vụ TX Đông Triều cần tập trung thực hiện, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, đối với báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm địa phương cần nhìn nhận lại những vấn đề còn tồn tại của nhiệm kỳ qua để xác định phương hướng cho nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Phạm Văn Thành, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX Đông Triều, báo cáo công tác chuẩn bị đại hội.
Đồng chí Phạm Văn Thành, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX Đông Triều, báo cáo công tác chuẩn bị đại hội.

Về phương hướng nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu TX Đông Triều nên hướng tới các mục tiêu trở thành đơn vị cấp huyện nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên cả nước; là thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025; tự cân đối được ngân sách và là địa phương điển hình về giáo dục thông minh. Cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp khai khoáng là chủ đạo, nhưng phải gắn với việc kiểm soát công nghệ, bảo vệ môi trường, kiểm soát đổ thải, vận tải, sàng tuyển phối trộn than, hoàn nguyên, không để nảy sinh những vấn đề phức tạp trên địa bàn.

Đông Triều cần tập trung phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp, để thu hút các dự án lĩnh vực chế biến, chế tạo, công nghệ cao, công nghiệp thông minh, thân thiện với môi trường, giá trị gia tăng lớn, quản trị hiện đại, kết nối với chuỗi giá trị trong nước, khu vực và quốc tế. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Cần có cơ chế phát triển hạ tầng đô thị gắn với hạ tầng nông thôn, tháo gỡ các rào cản để huy động tối đa các nguồn lực từ khu vực tư nhân.

Với lợi thế sở hữu nhiều di tích lịch sử văn hóa, Đông Triều phải phát triển mạnh mẽ dịch vụ du lịch trên cơ sở khai thác hiệu quả Khu di tích lịch sử Quốc gia nhà Trần gắn với khu di tích danh thắng Yên Tử và cụm di tích danh thắng của Chí Linh, Hải Dương.

Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu chuẩn bị tốt nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển cho giai đoạn tới; đẩy mạnh cải cách hành chính trên cơ sở đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và chính quyền số; phấn đấu không có hộ nghèo trên địa bàn. Chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, sự gương mẫu của người đứng đầu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tin tưởng với truyền thống của vùng đất cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TX Đông Triều sẽ tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thu Chung

.
.
.
.
.
.
.
.