Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bình Liêu lần thứ XXVIII

Thứ Tư, 10/06/2020, 17:02 [GMT+7]
.
.

Ngày 10/6, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bình Liêu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chương trình làm việc và bế mạc. Đại hội đã bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; bầu Bí thư Huyện ủy và thông qua Nghị quyết Đại hội.

DSC03485.JPG
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện Bình Liêu khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, dân chủ, các đại biểu tham dự đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 37 đồng chí. Quy trình bầu Ban Chấp hành được thực hiện theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng, đảm bảo yêu cầu hợp lý về cơ cấu, chú trọng nâng cao chất lượng cấp ủy; xây dựng cấp ủy khóa mới là tập thể thực sự trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm đổi mới, đột phá phát triển nhanh và bền vững.

DSC03563.JPG
BCH Đảng bộ huyện Bình Liêu khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại đại hội.

Đại hội cũng tiến hành bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Đồng chí Dương Mạnh Cường, Bí thư Huyện ủy khóa XXVII, nhiệm kỳ 2015-2020 được tín nhiệm để Đại hội giới thiệu và bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện uỷ Bình Liêu khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả đồng chí Dương Mạnh Cường đã được bầu với tỉ lệ phiếu bầu đạt 98,79%.

DSC03257.JPG
Các đại biểu tiến hành bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bình Liêu khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí; bầu các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Lý Văn Bình giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy; bầu ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 7 đồng chí và bầu đồng chí Hoàng Đức Thuận giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Tiếp đó, Đại hội đã bầu 10 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

DSC03391.JPG
BCH Đảng bộ huyện Bình Liêu khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên thứ nhất.

Đại hội Đảng bộ huyện Bình Liêu cũng đã đề ra mục tiêu tổng quát, đó là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao nhận thức, thống nhất hành động; chủ động đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, kiên trì chuyển những khó khăn, thách thức thành động lực phát triển; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển thương mại biên giới, lâm nghiệp và du lịch; phấn đấu đến năm 2025, huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và có trình độ phát triển đạt mức trung bình của tỉnh; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh và chủ quyền biên giới quốc gia.

DSC03462.JPG
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bình Liêu lần thứ XXVIII.

Đại hội cũng đã thông qua nghị quyết với các chỉ tiêu cụ thể như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 13%/năm, thu nhập bình quân năm 2025 khoảng 3.500 USD, gấp 2,2 lần năm 2020. Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ; thu ngân sách, phần thu nội địa tăng bình quân 10%/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình trên 4%/năm; phấn đấu 100% tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên; phát triển đảng viên mới bình quân trên 3%/năm...

Nguyễn Thanh

.
.
.
.
.
.
.
.