Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh

Thứ Ba, 23/06/2020, 14:50 [GMT+7]
.
.

Ngày 23/6, đồng chí Trần Thị Thu Hoài, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã chủ trì cuộc họp thẩm tra báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh trình tại kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2020. 

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc.

6 tháng đầu năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh đã bám sát tình hình, chủ động điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác năm đảm bảo yêu cầu thực tiễn. Ban cũng tập trung các hoạt động vừa thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, vừa đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các địa phương, cơ sở vùng dân tộc thiểu số thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.  Ban đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định về quy định danh mục hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ đối với xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 trước lộ trình; quy định vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc; xây dựng dự thảo Đề án phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi, biên giới, biển đảo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Việc thực hiện các chương trình, đề án, chính sách dân tộc đã được tích cực triển khai, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, thay đổi diện mạo vùng dân tộc.

Qua nghiên cứu báo cáo, các thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã đóng góp ý kiến, làm rõ một số vấn đề trong việc thực hiện các đề án, chương trình, chính sách dân tộc của Ban Dân tộc tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Thu Hoài, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, đề nghị Ban Dân tộc tỉnh soạn thảo tổng hợp, hoàn chỉnh, gửi báo cáo sẽ trình tại kỳ họp gửi về Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Ban Dân tộc tỉnh cần đánh giá việc thực hiện tiêu chí trong các đề án, chương trình, chính sách dân tộc để kịp thời đề xuất giải pháp trong thời gian tới.

Cao Quỳnh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.