Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Cục Thuế tỉnh và Cục Hải quan tỉnh

Thứ Tư, 03/06/2020, 18:28 [GMT+7]
.
.

Chiều 3/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Thuế tỉnh và Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Cục Thuế tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025; công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Đảng bộ Cục Thuế tỉnh có 21 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 524 đảng viên. Bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, tính đến ngày 21/5, Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo hoàn thành đại hội 21/21 chi, đảng bộ cơ sở. Kết quả bầu cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cục thuế đều đạt kết quả cao; bầu một lần đủ số lượng, đảm bảo đúng theo dự kiến nhân sự do cấp ủy khóa trước chuẩn bị; thực hiện bầu trực tiếp bí thư tại đại hội ở 100% các chi, đảng bộ cơ sở, tỷ lệ phiếu đạt cao.

Đại hội Đảng bộ Cục Thuế tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến được tổ chức trong 2 ngày là 22-23/6. Đến nay công tác chuẩn bị đại hội đã bám sát chỉ đạo của Trung ương và tỉnh. Cụ thể: Văn kiện đại hội đã được chuẩn bị công phu, khoa học và toàn diện, nội dung báo cáo sâu sắc, có tính tổng kết cao, dẫn chứng ngắn gọn; các bước chuẩn bị nhân sự đảm bảo theo đúng hướng dẫn, thực hiện quy trình giới thiệu 5 bước đối với nhân sự tái cử và lần đầu giới thiệu tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy; công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự đại hội được xây dựng chi tiết, kỹ lưỡng…

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Đối với Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh, tính đến ngày 18/5 đã hoàn thành 100% đại hội cấp cơ sở tại 19 chi, đảng bộ. Trong đó, 18/19 chi, đảng bộ cơ sở tiến hành đại hội đủ 4 nội dung, 1 chi bộ cơ sở tiến hành đại hội 3 nội dung; 17/19 chi, đảng bộ cơ sở bầu trực tiếp bí thư tại đại hội và thực hiện nghiêm chủ trương nhất thể hóa bí thư cấp ủy là thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Các đồng chí ủy viên ban chấp hành, bí thư cấp ủy cơ sở được bầu trực tiếp tại đại hội đều trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao, đúng với cơ cấu, thành phần nhân sự đã được phê duyệt.

Để chuẩn bị cho Đai hội Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15-16/6, Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh cũng đã chỉ đạo Tiểu ban văn kiện ban hành kế hoạch để cụ thể hóa các bước đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, tiến độ và chất lượng. Đến nay, dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đã được xây dựng và qua 6 lần biên tập; Tiểu ban nhân sự đã tiến hành rà soát nguồn cán bộ cấp ủy đương nhiệm và nguồn quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, chủ chốt nhiệm kỳ 2020-2025 để xây dựng Đề án nhân sự; chương trình, kịch bản điều hành và tham luận tại đại hội được tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm theo đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy; công tác tuyên truyền, khánh tiết phục vụ đại hội và cơ sở vật chất, an ninh trật tự phục vụ đại hội cũng đã được lên kế hoạch với các phương án cụ thể…

Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh lần thứ XIII
Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Cục Thuế tỉnh và Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng: Nhiệm kỳ 2015-2020, dù trải qua 2 giai đoạn, từ Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nâng cấp lên Đảng bộ trực thuộc tỉnh, nhưng Đảng bộ Cục thuế Quảng Ninh và Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh đã có rất nhiều cố gắng, nỗ lực vượt bậc, lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đề ra, nhất là trong công tác thu ngân sách nhà nước. Qua đó, góp phần vào sự phát triển KT-XH của tỉnh. Vì vậy, những kết quả này phải được làm nổi bật hơn nữa trong Báo cáo Chính trị trình trình đại hội của 2 đơn vị. Qua đây, cũng khẳng định chủ trương đúng đắn của tỉnh trong việc thành lập Đảng bộ Cục thuế, Đảng bộ Cục Hải quan trực thuộc Đảng bộ tỉnh, vừa nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, vừa sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao chất lượng công việc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý: Đảng bộ Cục Thuế tỉnh trong nhiệm kỳ tới phải đưa nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, trở thành nhiệm vụ hàng đầu. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức; luôn đặt nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng lên hàng đầu; phát triển hệ thống công nghệ thông tin và hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật để phục vụ người dân và doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra giám sát thực thi công vụ cán bộ thuế, đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra trên cơ sở xây dựng quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với bộ phận thanh tra thuế; đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ.

Lãnh đọa Cục Thuế tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Ngoài ra, trong báo cáo chính trị cũng cần bổ sung nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực; lãnh đạo công tác đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, công khai minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Về công tác nhân sự, phải hết sức chặt chẽ và nên theo 100% thực hiện nhất thể hóa bí thư cấp ủy là chi cục trưởng để đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng.

Đối với Đảng bộ Cục Hải quan, đây là một đảng bộ có truyền thống đoàn kết nhiều năm liền, do đó trong báo cáo chính trị cũng cần đánh giá thật rõ nét về công tác xây dựng Đảng trên các mặt; thể hiện những cố gắng nỗ lực của lực lượng hải quan trong công tác phối hợp cùng với lực lượng biên phòng và địa phương để thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, giao lưu hữu nghị biên giới.

đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh
Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Bước sang nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ Cục Hải quan trong sạch vững mạnh và cần có những nhận diện rõ nét hơn nữa về nhiệm vụ xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh để xây dựng con người, tổ chức bộ máy đúng với yêu cầu phát triển của tỉnh. Đặc biệt, sau 3 năm dẫn đầu DDCI của tỉnh, Cục Hải quan tỉnh cần trở thành đơn vị đi đầu, điển hình về cải cách thủ tục hành chính, đưa Hải quan Quảng Ninh đạt chuẩn quốc tế. 

Đồng thời, phải bổ sung thêm nhiệm vụ phòng chống khủng bố, ma túy và buôn bán vũ khí; có những giải pháp để nâng cao tính tự giác trong tuân thủ pháp luật hải quan và quản lý sự tuân thủ pháp luật bằng phương thức điện tử để Quảng Ninh trở thành địa phương đi đầu trong xây dựng chính quyền số; xây dựng, tổ chức bộ máy theo đúng phương châm “Tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”; tăng cường kỷ luật, kỷ cương bảo đảm liêm chính hải quan gắn với nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu.

Nhiệm kỳ tới, Cục Hải quan tỉnh cũng nên chọn một vài chỉ tiêu đột phá có ý nghĩa với tỉnh Quảng Ninh và Tổng Cục Hải quan để tạo nên một nhiệm kỳ có nhiều đổi mới. Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa Hải quan với Biên phòng, Công an cần xây dựng quy chế cụ thể để có sự giám sát lẫn nhau, đảm bảo phù hợp với tình hình mới.

Về việc kiện toàn, bổ sung số lượng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất ghi nhận nội dung đề xuất của Đảng ủy Cục Hải quan, để báo cáo cơ quan có thẩm quyền cho phép giữ nguyên số lượng ủy viên Ban Chấp hành như nhiệm kỳ 2015-2020.

Hoàng Nga

.
.
.
.
.
.
.
.