Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với các địa phương, đơn vị về công tác chuẩn bị đại hội Đảng

Thứ Ba, 16/06/2020, 18:47 [GMT+7]
.
.

Ngày 16/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi làm việc với các Ban Thường vụ: Đảng ủy Công an tỉnh, Huyện ủy Hải Hà, Huyện ủy Tiên Yên, Thị ủy Quảng Yên về công tác chuẩn bị đại hội Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo của các địa phương, đơn vị đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025 đã cơ bản được hoàn tất. Đối với Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến sẽ diễn ra 2 ngày 10-12/7, với 150 đại biểu được triệu tập.

Đối với Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hà lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến được tổ chức 2 ngày 9-10/7, với 250 đại biểu được triệu tập.

Đối với Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tiên Yên lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến được tổ chức 2 ngày 21-22/7, với 250 đại biểu được triệu tập.

Đối với Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thị xã Quảng Yên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến được tổ chức 2 ngày 28-29/7, với 298 đại biểu được triệu tập.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận buổi làm việc với BTV Đảng ủy Công an tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh.

Kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, yêu cầu Đảng ủy Công an tỉnh tiếp thu các ý kiến của đại biểu tham gia tại buổi làm việc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với đề xuất về công tác nhân sự trình đại hội. Tuy nhiên, thời gian tổ chức đại hội cần được tính toán lại, bởi thời điểm tổ chức liên quan đến kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ giữa năm.

Đối với báo cáo chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý Đảng ủy Công an tỉnh cần khẳng định được sự lãnh đạo toàn diện của Công an tỉnh đối với các hoạt động đảm bảo an ninh chủ quyền biên giới, không để có yếu tố bị động, bất ngờ đối với các tình huống, phục vụ cho sự phát triển mạnh mẽ, bền vững của tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, cần bám sát vào thời điểm Quảng Ninh triển khai cao điểm các đề án, mô hình mới được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao; Thông báo số 108-TB/TW ngày 1/10/2012 của Bộ Chính trị để xây dựng báo cáo chính trị.

Về nội dung nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Công an tỉnh cần nhận diện sâu hơn, đánh giá đúng tình hình, yếu tố đến từ nước ngoài để vừa đảm bảo mục tiêu phát triển KT-XH, vừa đảm bảo chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; nhận diện, kiểm soát, xử lý mối đe dọa của Quảng Ninh trên không gian mạng; đánh giá diễn biến phức tạp của các loại tội phạm (môi trường, ma túy, buôn lậu...); tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Cùng với đó, cần xác định xây dựng tổ chức Đảng trong Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh có sức chiến đấu cao; vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tăng cường tính Đảng, tính nhân dân; đề cao ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật làm nền tảng để tạo nên sức mạnh của lực lượng Công an tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục bảo vệ an ninh kinh tế, đồng nghĩa với bảo vệ an ninh quốc gia. Đây là vấn đề cốt lõi, do đó, vai trò của công an trong việc thẩm tra, thẩm định, cho ý kiến tham gia vào các quy hoạch, kế hoạch, chiến lược, chính sách phát triển kinh tế... tới đây phải được tăng cường để nhận diện các yếu tố từ xa, từ sớm.

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Nắm tình hình, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các biện pháp để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước, đảm bảo cho hiệu lực quản lý nhà nước. Tăng cường sự phối hợp của Đảng ủy Công an tỉnh với cấp ủy, chính quyền các địa phương trong việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; tích cực phòng ngừa, chủ động tấn công, lấy phòng ngừa, giữ bên trong là chính; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, hệ thống chính trị ở cơ sở, tạo sự yên tâm cho nhân dân an cư lạc nghiệp từ biên giới, vùng sâu, vùng xa đến khu vực thành phố; đổi mới tư duy về đối tượng, đối tác trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia ở địa bàn Quảng Ninh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu báo cáo chính trị cũng cần xác định mục tiêu đưa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công an cấp huyện vào giải quyết tại trung tâm hành chính công; tăng cường quản lý nhà nước về tôn giáo ở góc độ công an; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh an toàn; thường xuyên rà soát, xử lý từ cơ sở đối với các yếu tố tiềm ẩn liên quan đến an ninh trật tự ở các địa bàn, nhất là địa bàn trọng yếu, chiến lược; tăng cường hợp tác quốc tế về an ninh, hợp tác giữa Quảng Ninh với Quảng Tây (Trung Quốc) và hai địa phương giáp ranh biên giới trong phòng, chống các loại tội phạm xuyên biên giới.

Lãnh đạo huyện Hải Hà báo cáo về kết quả triển khai công tác chuẩn bị đại hội Đảng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Lãnh đạo huyện Hải Hà báo cáo về kết quả triển khai công tác chuẩn bị đại hội Đảng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hà, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng ý với nhân sự mà huyện chuẩn bị, trong đó thống nhất nhân sự bầu bí thư, phó bí thư, chủ tịch UBND huyện; các vị trí còn lại huyện cần thống nhất lại để đảm bảo cơ cấu, thành phần.

Thời gian tổ chức đại hội cần được tính toán lại, vì trùng lịch tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ giữa năm. Báo cáo chính trị cần xem xét, đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cần ưu tiên cho công tác GPMB; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu; đề án đào tạo việc làm, nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong giai đoạn mới.

Huyện cần xác định KCN Cảng biển Hải Hà làm mũi nhọn để thúc đẩy phát triển KT-XH, giải quyết công ăn việc làm, lao động; lấy đảo Cái Chiên để phát triển du lịch, dịch vụ làm kết nối để lan tỏa ra cả vùng. Tập trung công tác xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện. Gắn kết phát triển 2 địa phương Móng Cái - Hải Hà thành một thành phố trong 10 năm nữa để nâng cao tầm vóc, cải thiện chất lượng đời sống cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu kết luận buổi làm việc với BTV Huyện ủy Hải Hà.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hà.

Kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Yên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu rà soát lại quy hoạch cán bộ, tính toán lại những vị trí công tác để bố trí, sắp xếp cán bộ cho phù hợp.

Về báo cáo chính trị, cần tập trung xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị là trọng tâm; phát triển kinh tế là nhiệm vụ then chốt. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm huy động nguồn lực xây dựng Tiên Yên là huyện nông thôn mới kiểu mẫu và cơ bản đạt tiêu chí đô thị. Cùng với đó, xác định lợi thế phát triển kinh tế là lâm nghiệp, thủy sản và dịch vụ du lịch; tập trung quản lý quỹ đất để phát triển đô thị, tạo ra nguồn lực xây dựng huyện Tiên Yên; quan tâm đào tạo lực lượng lao động, cung cấp nguồn lực cho KKT Vân Đồn và KCN Cảng biển Hải Hà.

Đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Yên tiếp thu ý kiến đại biểu dự họp, hoàn thiện lại báo cáo công tác nhân sự, văn kiện đại hội, báo cáo lại Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trong thời gian sớm nhất.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu kết luận buổi làm việc với BTV Huyện ủy Tiên Yên.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Yên.

Kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Quảng Yên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, yêu cầu báo cáo chính trị trình đại hội cần phải bám sát quy hoạch xây dựng KKT ven biển Quảng Yên và cập nhật các kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khi làm việc với Quảng Yên để phát triển KKT Quảng Yên, trọng tâm là kinh tế cảng biển, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2030.

Để đạt mục tiêu đó, nhiệm kỳ tới, Quảng Yên cần phải tuyên truyền, định hướng tư tưởng của người dân, ủng hộ, đồng thuận chủ trương GPMB để thực hiện các dự án; có biện pháp quản lý chặt chẽ về đất đai, nhất là đất nuôi trồng thủy sản; đảm bảo an ninh trật tự, tạo sự yên tâm cho nhà đầu tư, sự an toàn của nhân dân; tập trung thu hút các tập đoàn chiến lược, nguồn vốn lớn, thương hiệu mạnh để đưa các dự án công nghệ cao, công nghiệp sạch, công nghiệp thông minh; tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại chỗ để cung cấp nguồn lao động chất lượng cao; thu hút các nhà đầu tư bằng việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và phát triển dịch vụ y tế, giáo dục; quản lý hạ tầng đô thị, xử lý nước thải, rác thải.

Lãnh đạo Thị ủy Quảng Yên báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Lãnh đạo TX Quảng Yên báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Công tác xây dựng Đảng phải xác định đổi mới toàn diện công tác cán bộ, coi đây là khâu đột phá, then chốt để xây dựng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ, đặc biệt lưu ý nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, quản lý nhà nước, nhất là người đứng đầu; đổi mới phương pháp, phong cách làm việc của các cơ quan trong hệ thống chính trị cho phù hợp với sự phát triển trong giai đoạn mới.

Ngoài ra, Quảng Yên cũng cần phải có đề án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn do Công an TX Quảng Yên chủ trì, chịu trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị xã và cấp trên; đề án chuyển đổi cơ cấu lao động từ khai thác, nuôi trồng thủy sản sang làm việc tại các khu công nghiệp tại địa bàn.

Mạnh Trường

.
.
.
.
.
.
.
.