Giải pháp nâng cao chất lượng học và làm theo Bác

Thứ Hai, 18/05/2020, 16:54 [GMT+7]
.
.

Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng chỉ rõ: “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, coi đây là yêu cầu, biện pháp rất quan trọng để tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng. Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị khoá XII đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tiếp tục phát động, triển khai sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Trước hết cần khẳng định rằng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là yêu cầu, nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với tất cả các tổ chức Đảng và đảng viên, để rèn luyện cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh. Việc học tập phải được tiến hành tập trung, thống nhất từ trên xuống, vừa có tính kế hoạch nhưng cũng bảo đảm tính sáng tạo.

Những năm qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng của Quảng Ninh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đội ngũ đảng viên trên cơ sở nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập, làm theo Bác, tích cực tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy vận dụng vào thực tiễn công tác, sinh hoạt nhằm không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới.

a
Đoàn Thanh niên Than Quảng Ninh tuyên dương 35 tài năng trẻ, 44 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Ảnh: Minh Thương

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cần tiếp tục triển khai một số giải pháp cụ thể. Những giải pháp đưa ra phải sát với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và phù hợp với thực lực của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân.

Việc học và làm theo Bác phải đi vào thực chất, cụ thể, sát với thực tiễn đời sống. Trong đó, thứ nhất, cấp ủy và lãnh đạo các cấp tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu, đóng vai trò quyết định trực tiếp đến hiệu quả thực hiện thắng lợi đẩy mạnh học tập và làm theo Bác trong cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, quần chúng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những hoạt động của công tác xây dựng Đảng trong mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. Vì vậy, cấp ủy đóng vai trò quyết định đến chất lượng, hiệu quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cấp ủy Đảng cần xác định đầy đủ vai trò trách nhiệm của mình trong việc lãnh đạo các đảng viên trong tổ chức đảng học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ các nội dung học tập, vừa gắn với công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị vừa gắn với các phong trào thi đua của các đoàn thể, cuộc vận động khác… Trong quá trình triển khai theo dõi, đánh giá cần thường xuyên nêu gương trong các buổi sinh hoạt định kỳ và nhân rộng những điển hình tiên tiến.

Ngoài ra, các tổ chức quần chúng như đoàn thanh niên, công đoàn, phụ nữ, hội cựu chiến binh, hội người cao tuổi, hội nông dân có vai trò quan trọng trong vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên hưởng ứng và thực hiện tốt các mục tiêu của cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền đề ra. Theo chức năng, nhiệm vụ của mình, các tổ chức đoàn thể tham mưu đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo những nội dung, biện pháp, hình thức tổ chức phong trào thi đua về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vận động các hội viên, đoàn viên tham gia và đẩy mạnh thực hiện đi vào chiều sâu, qua đó góp sức cùng lãnh đạo cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện.

Thứ hai, tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần tự giác học tập, tu dưỡng và rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là giải pháp giữ vai trò trụ cột, là “xương sống” trong hệ thống các giải pháp. Bởi nếu cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kế hoạch, chương trình được lên cụ thể, cẩn thận, tỉ mỉ nhưng bản thân mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng không nêu cao tinh thần tự giác, chủ động quán triệt, tự học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng công việc cụ thể hằng ngày tại cơ quan, đơn vị cũng như sinh hoạt tại địa phương, gia đình thì kết quả đạt được sẽ không cao.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần ý thức đầy đủ về việc học tập và làm theo Bác từ đó xác định trách nhiệm của bản thân, rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức, chuyên môn, tác phong… để nâng cao chất lượng nhiệm vụ đang đảm nhận. Để làm được điều này đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá về bản thân, thấy những hạn chế của bản thân từ đó xác định phương hướng, biện pháp cụ thể để khắc phục hạn chế. Cùng với nâng cao chất lượng chuyên môn cần rèn luyện tác phong độc lập suy nghĩ vì đào sâu hiểu kỹ, suy nghĩ chín chắn mới có thể hiểu sâu lý luận, nâng cao tư tưởng, giữ vững lập trường để không bị ảnh hưởng bởi những mặt xấu còn tồn tại trong xã hội.

Học Bác, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng đạo đức, khiêm tốn học hỏi - “Học, học nữa, học mãi” không tự mãn cho mình giỏi, hài lòng với những hiểu biết đã có mà dừng việc học, dừng trau dồi, phấn đấu để rơi vào tình trạng tự đào thải mình.

Học Bác còn ở chí tiến thủ, sự khiêm tốn, cầu thị để hoàn thiện mình, mỗi cán bộ, đảng viên cần thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình, lắng nghe các ý kiến đóng góp, trao đổi kinh nghiệm từ đồng chí, đồng nghiệp, từ đó phát huy những ưu điểm, khắc phục hạn chế.

Bên cạnh đó, cũng cần kết hợp chặt chẽ tự giáo dục, tự rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng của từng cán bộ, đảng viên, quần chúng với sự tăng cường công tác quản lý, giáo dục việc rèn luyện đạo đức, tác phong của các cấp lãnh đạo, tổ chức, chính quyền địa phương. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, quá trình tự giáo dục, tự rèn luyện tư tưởng, đạo đức, phong cách phải được coi như một quá trình “luyện vàng”. Vì vậy, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, rèn luyện tư tưởng, đạo đức, phong cách cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong giai đoạn hiện nay cần phải có sự nỗ lực cố gắng của cả hai phía: Cá nhân cán bộ, đảng viên, quần chúng và sự quản lý, giáo dục của các cấp lãnh đạo, tổ chức, chính quyền.

Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện  Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ảnh: Hoàng Nga

Thứ ba, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp trong thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chất lượng, hiệu quả đẩy mạnh học tập và làm theo Bác không chỉ phụ thuộc vào việc phát huy vai trò của hệ thống tổ chức, cấp ủy, người lãnh đạo các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, mà còn phụ thuộc rất lớn vào các hình thức, phương pháp giáo dục. Đồng thời với phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân, cần đổi mới và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp tổ chức đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là yêu cầu vừa cơ bản, cấp bách, vừa thường xuyên của quá trình đẩy mạnh học tập và làm theo Bác cho tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Giải pháp này là cách làm cụ thể tạo sức mạnh tổng hợp bảo đảm cho hoạt động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực tế.

Trong tình hình hiện nay, việc tổ chức học tập và làm theo Bác cần kết hợp chặt chẽ các hình thức, phương pháp sau: Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, quần chúng; tăng cường phương pháp nêu gương của lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền địa phương; lồng ghép có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua, cuộc vận động khác trong xây dựng cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền địa phương; lựa chọn xây dựng đơn vị điểm; tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời.

Cùng với đó, đa dạng hóa và kết hợp chặt chẽ các hình thức, biện pháp học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm khắc phục những nhận thức không đúng, bảo thủ, trì trệ “đầu voi, đuôi chuột” hoặc “làm cho qua chuyện”, nặng về “hô hào”, bệnh “thành tích”... Nếu kết hợp tốt, đồng bộ các hình thức, phương pháp trên thì việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ khả thi, có hiệu quả thiết thực.

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng, phát huy vai trò giám sát của tổ chức quần chúng trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kiểm tra, giám sát là khâu quan trọng trong toàn bộ quy trình thực hiện việc học tập và làm theo Bác. Thực tiễn, kinh nghiệm ở giai đoạn trước đã cho thấy cơ quan, đơn vị, địa phương nào phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng tham gia giám sát các mặt hoạt động của cán bộ, đảng viên thì ở đó, vai trò của đội ngũ lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương được tăng cường; những biểu hiện vi phạm kỷ luật của cán bộ, đảng viên được phát hiện, ngăn chặn kịp thời; niềm tin của quần chúng nhân dân được củng cố; uy tín của cán bộ, đảng viên được nâng cao. Và ngược lại, ở cơ quan, đơn vị, địa phương nào việc kiểm tra, giám sát làm qua loa, chiếu lệ, thiếu phương pháp, thì cơ quan, đơn vị, địa phương đó tất yếu sẽ yếu kém.

Kiểm tra, giám sát là trách nhiệm của mọi người, mọi tổ chức và của cả hệ thống chính trị. Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, không cứng nhắc, nặng về hành chính hóa để tránh tình trạng đối phó, phô trương, không thực chất. Kiểm tra, giám sát phải trong tất cả các khâu, bước, hoạt động công tác. Thực hiện kiểm tra để kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém, nhất là những yếu kém trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng. Việc kiểm tra, giám sát phải theo đúng phương châm: Giám sát phải mở rộng; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp kiểm tra thường xuyên với kiểm tra đột xuất; cấp trên kiểm tra, giám sát cấp dưới; tổ chức Đảng kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên và phát huy vai trò của cấp ủy cơ sở, trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy trong triển khai thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm, phát hiện nơi làm tốt, việc làm tốt, mô hình hay để kịp thời biểu dương, nhân rộng và chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt, hiệu quả chưa cao, chưa tạo thành phong trào rộng khắp trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nguyễn Đức Phương (Giảng viên Khoa Nhà nước - Pháp luật, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ)

.
.
.
.
.
.
.
.