Tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật điển hình liên quan đến dịch bệnh COVID-19

Chủ Nhật, 05/04/2020, 22:39 [GMT+7]
.
.

Để kịp thời ngăn chặn, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, hạn chế lây nhiễm trong cộng đồng, ngày 5/4, UBND tỉnh có công văn số 2160/UBND-PC yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trọng tâm là đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về thực hiện cách ly toàn xã hội, về việc mọi người hạn chế tối đa ra ngoài và di chuyển, đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên, đặc biệt tuyên truyền và lên án mạnh mẽ các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch, nếu vi phạm các quy định liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 sẽ bị xử phạt theo các mức phạt đã được quy định.

Các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường công tác nắm, quản lý địa bàn, lĩnh vực, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật quy định về phòng, chống dịch; kiên quyết xử lý nghiệm, kể cả về hình sự các trường hợp không khai báo y tế, khai báo không trung thực, không chấp hành cách ly, không đeo khẩu trang, tụ tập đông người, chống người thi hành công vụ; đầu cơ, găm hàng, tăng giá, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch khác theo đúng quy định tại Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/ 11/ 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Nghị định 155/ 2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và Công văn số 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 .

UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo xác định án điểm, áp dụng thủ tục rút gọn theo quy định của pháp luật để khẩn trương điều tra, truy tố và đưa ra xét xử các vụ việc phạm tội liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao tại Công văn số 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 để nâng cao hiệu lực răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, nắm tình hình, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong quá trình triển khai đảm bảo theo quy định và chỉ đạo của UBND tỉnh; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 16/4/2020 hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

PV

.
.
.
.
.
.
.
.