Tích cực chuẩn bị chu đáo cho đại hội Đảng các cấp

Thứ Sáu, 10/04/2020, 12:54 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, cùng với việc quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã bám sát, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiến độ thực hiện, các nội dung công việc cơ bản đảm bảo theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các địa phương
Các chi, đảng bộ cơ sở chuẩn bị tốt, chu đáo từng nội dung, sẵn sàng tổ chức đại hội khi có chỉ đạo của cấp trên.

Tính đến hết tháng 3/2020, toàn tỉnh đã tổ chức thành công 4.882/4.882 đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, hoàn thành mục tiêu 100% bí thư đồng thời là trưởng thôn theo quy trình “Dân tin, Đảng cử”. 154/735 đại hội chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ cấp huyện và tương đương đã tổ chức xong đại hội, đạt 21%.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết tháng 5/2020, sẽ hoàn thành đại hội các chi, đảng bộ cơ sở. Tuy nhiên, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Quảng Ninh quyết định tạm hoãn tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở cho đến khi có chỉ đạo mới của Thường trực Ban Bí thư để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Trong thời gian tạm hoãn đại hội, các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo chính trị, chuẩn bị thật tốt, chu đáo các khâu tổ chức đại hội, sẵn sàng tổ chức khi có chỉ đạo của cấp trên.

Đối với đại hội các Đảng bộ cấp huyện và cấp tỉnh, mọi nội dung công việc chuẩn bị cho đại hội vẫn được các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 308-KH/TU ngày 4/7/2019 của Tỉnh ủy.

Cụ thể, đối với công tác nhân sự, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020 (2016-2021) và giai đoạn 2020-2025 (2021-2026) được cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ việc đảm bảo đúng quy trình, quy định, chất lượng ở tất cả các bước thực hiện; đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu nữ, dân tộc, cơ cấu 3 độ tuổi, đồng bộ ở cả 3 cấp (cấp cơ sở, huyện, tỉnh).

Đến thời điểm này, các địa phương, đơn vị đã hoàn thành xong việc rà soát quy hoạch, báo cáo công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý về tỉnh để thẩm định, phê duyệt. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã rà soát quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh giai đoạn 2015-2020 và giai đoạn 2020-2025; chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và nhân sự lãnh đạo khối chính quyền giai đoạn 2021-2026. Đây là một bước chuẩn bị quan trọng cho công tác nhân sự trước thềm đại hội Đảng các cấp.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Bãi Cháy (TP Hạ Long) lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra thành công, ngày 26/3/2020.
Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Bãi Cháy (TP Hạ Long) lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra thành công, ngày 26/3/2020.

Cùng với việc hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2015-2020, 2020-2025, cấp ủy các cấp đã tập trung rà soát đội ngũ đương nhiệm cấp tỉnh, huyện, xác định số tái cử, nghỉ hưu, không đủ tuổi tái cử để có phương án chuẩn bị; kiện toàn ban chấp hành, ban thường vụ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, địa phương, đơn vị; thực hiện điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, sắp xếp đội ngũ cán bộ chuẩn bị một bước cho công tác nhân sự đại hội.

Để chuẩn bị tốt cho đại hội Đảng các cấp, cấp ủy chú trọng xây dựng văn kiện đại hội đảm bảo chất lượng, trên tinh thần đánh giá đúng thực chất tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm; nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả. Trên cơ sở dự thảo báo cáo chính trị được xây dựng, cấp ủy đảng đã thảo luận, lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Huyện ủy Đầm Hà, cho biết: Một trong nhiệm vụ đang được Đảng bộ huyện tập trung là lấy ý kiến tham gia của đảng viên vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ huyện. Đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng vì báo cáo chính trị của đại hội là sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, sự sáng tạo và phương hướng, mục tiêu phát triển của địa phương. Quá trình tổ chức lấy ý kiến của đảng viên ở cơ sở sẽ giúp Đảng bộ huyện tiếp thu được những ý kiến trách nhiệm, tâm huyết để hoàn thiện nội dung văn kiện đảm bảo thật sát với tình hình thực tế, góp phần giải quyết những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của địa phương; cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Qua đó, sẽ củng cố niềm tin của đảng viên đối với sự lãnh đạo của Đảng, tạo không khí thi đua sôi nổi của toàn thể đảng viên, nhân dân hướng về đại hội.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, qua nắm tình hình, các đảng bộ trực thuộc tỉnh đang tích cực xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị và đề án nhân sự để trình cấp trên xét duyệt. Đối với cấp tỉnh, tiểu ban văn kiện đang tập trung xây dựng dự thảo văn kiện trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần 4; tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân theo Hướng dẫn số 22-HD/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng; tập trung xây dựng đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh chủ chốt; đề án nhân sự đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phong trào thi đua được đẩy mạnh nhằm tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trong cán bộ, đảng viên.

Thu Chung

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.