Đoàn ĐBQH tỉnh: Thống nhất các nội dung kiến nghị sau giám sát

Thứ Sáu, 10/04/2020, 18:43 [GMT+7]
.
.

Chiều ngày 10/4, tại TP Hạ Long, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức hội nghị để thống nhất một số nội dung kiến nghị sau cuộc giám sát của Đoàn được tiến hành từ 9/3/2020 về thực hiện chính sách pháp luật của tỉnh ở một số nội dung trong giai đoạn 2016-2019. Đồng chí Đỗ Thị Lan, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành là thành viên của đoàn giám sát.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, Đoàn ĐBQH tỉnh triển khai giám sát một số nội dung như: Giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp và đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015 - 2018”; giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”; giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”; giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012- 2018”; Giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2012-2018”...

Lãnh đạo Sở TN - MT phát biểu tham gia một số nội dung liên quan tại hội nghị.
Lãnh đạo Sở TN - MT phát biểu tham gia một số nội dung liên quan tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã rà soát, đánh giá tổng thể kết quả thực hiện các nội dung liên quan của cơ quan chức năng qua cuộc giám sát, thông qua đề cương kiến nghị để Đoàn ĐBQH tỉnh chuẩn bị làm việc với UBND tỉnh về những vấn đề liên quan dự kiến sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 4 này.

Trong đó, có các nội dung như: Đề nghị Sở Xây dựng báo cáo bổ sung về tiến độ phê duyệt các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, đồng thời phân tích, làm rõ các nguyên nhân, hiệu quả kinh tế - xã hội và các giải pháp khắc phục những phát sinh do điều chỉnh quy hoạch; đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục tình trạng chậm ban hành kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo giao chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất có tính khả thi và chỉ đạo các địa phương có kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đã đề ra; UBND tỉnh sớm chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện, ban hành hệ thống quy chuẩn kỹ thuật về bảo vệ môi trường ở địa phương, nhất là đối với các khu công nghiệp, thực hiện có hiệu quả quy hoạch, chiến lược bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt báo cáo, đánh giá tác động môi trường.

Cùng với đó, Đoàn cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát đánh giá lại quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai trong các khu công nghiệp, khu kinh tế và kết quả sử dụng đất của các dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế để có kế hoạch thu hồi đất dự án chậm tiến độ, vi phạm, đồng thời có giải pháp đảm bảo sử dụng có hiệu quả, đúng pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế phù hợp với định hướng chung của tỉnh...

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Ngoài đề cương nội dung kiến nghị đã được xây dựng, tại hội nghị, một số thành viên của đoàn giám sát cũng kiến nghị UBND tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu, thu hút thêm doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ môi trường; quyết liệt chỉ đạo sớm hoàn thành các dự án xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt; có giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; UBND tỉnh sớm có giải pháp hiệu quả hơn trọng việc hỗ trợ để thu hút lao động vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Lan, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định đây là cuộc giám sát được triển khai sâu, rộng liên quan đến việc thực hiện chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh do Đoàn triển khai trong thời gian qua. Đồng chí cũng đánh giá cao sự vào cuộc của các thành viên tham gia đoàn giám sát, nhờ vậy, chất lượng của cuộc giám sát đã cơ bản đạt được mục tiêu đề ra...

 Đồng chí Đỗ Thị Lan, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Đỗ Thị Lan, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí khẳng định, thời gian qua, UBND tỉnh đã tích cực triển khai các chính sách pháp luật, tuy nhiên qua giám sát đã chỉ ra được những vấn đề cần quan tâm, điều chỉnh. Do vậy, những nội dung chuẩn bị kiến nghị với UBND tỉnh của các thành viên đoàn giám sát đã cung cấp nhiều cơ sở lý luận cũng như thực tiễn trong quá trình thực thi chính sách, pháp luật của Quảng Ninh thời gian qua góp phần tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong thực tiễn.

Đồng chí cũng đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND và UBND tỉnh cần rà soát, đánh giá kết quả triển khai cũng như các nội dung tham gia của thành viên trong đoàn giám sát đẻ chuẩn bị tài liệu đầy đủ khi làm việc với UBND tỉnh. Trọng tâm là những kiến nghị về chất lượng công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn;  công tác quản lý đất đai, tài nguyên; vấn đề thu hút lao động vào khu công nghiệp, khu kinh tế; cơ chế, chính sách về giảm nghèo; công tác quản lý Quỹ trồng rừng thay thế...

Quang Minh

.
.
.
.
.
.
.
.