Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín

Thứ Bảy, 14/03/2020, 10:32 [GMT+7]
.
.

Những năm qua, Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, tặng hoa chúc mừng và trao quyết định bổ nhiệm đối với 5 chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao quyết định bổ nhiệm đối với 5 chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, ngày 17/1/2020. Ảnh: Đỗ Phương

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) "Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ", Ban Thường vụ Tỉnh đã xây dựng các mục tiêu phấn đấu cụ thể; đồng thời ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa Nghị quyết để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai. Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các sở, ngành, địa phương đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch học tập và triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW phù hợp với điều kiện của của địa phương, đơn vị.

Trong đó, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thông qua việc dành chỉ tiêu biên chế, tổ chức tuyển dụng công chức chất lượng cao vào làm việc trong các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện; tổ chức thi tuyển công chức cấp xã mang tính cạnh tranh cao; triển khai nghiêm túc quy chế đánh giá cán bộ; thực hiện đầy đủ quy trình các bước quy hoạch cán bộ, đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu nữ, dân tộc, 3 độ tuổi đồng bộ ở cả 3 cấp; đánh giá, rà soát, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chú trọng khả năng vận dụng thực tiễn sau đào tạo. Cùng với đó, thực hiện nhất quán chủ trương bổ nhiệm cán bộ phải đảm bảo dân chủ, minh bạch, công khai, khách quan. Nhân sự được bổ nhiệm đều thực hiện đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình 5 bước…

Nhằm phát hiện, thu hút, lựa chọn, bổ nhiệm người thực sự có năng lực lãnh đạo, quản lý, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp, có phẩm chất chính trị, đạo đức, đáp ứng vị trí lãnh đạo, quản lý cần bổ nhiệm, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và tránh tình trạng cục bộ khép kín trong công tác quy hoạch; các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đã thực hiện nghiêm túc việc tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ thông qua trình bày đề án và thi tuyển lãnh đạo, quản lý.

Trong năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bổ nhiệm thông qua thi tuyển 6 chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, gồm: Phó giám đốc Sở Nội vụ, Sở Công Thương, Sở LĐ-TB&XH, Sở TT&TT; Phó trưởng Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh; Phó chánh Văn phòng ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

Huyện Đầm Hà bổ nhiệm thông qua thi tuyển 3 chức danh; TP Móng Cái bổ nhiệm thông qua thi tuyển 2 chức danh; huyện Ba Chẽ bổ nhiệm 6 chức danh; huyện Cô Tô bổ nhiệm 2 chức danh… Những cán bộ lãnh đạo, quản lý được lựa chọn đều là người thực sự có đức, có tài, phù hợp với yêu cầu công việc của vị trí bổ nhiệm.

Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Bình, huyện Đầm Hà (ngoài cùng tay phải), năm bắt tình hình sản xuất của nhân dân, ngày 17/2/2020.
Cán bộ xã Tân Bình (huyện Đầm Hà) nắm bắt tình hình sản xuất của hộ dân trên địa bàn.

Bên cạnh đó, việc luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý được thực hiện nền nếp, bảo đảm quy chế, dân chủ, công khai, khách quan. Qua luân chuyển, điều động, đa số cán bộ đã phát huy được năng lực, sở trường, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt tình hình cơ sở, cùng với tập thể cấp ủy các cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể hóa các chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả.

Công tác lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Đảng, Nhà nước về lấy phiếu tín nhiệm trong quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội. Đây là một trong những kênh thông tin tham khảo quan trọng cho việc đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Quảng Ninh đã hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp tỉnh là 111 đồng chí, cấp huyện là 452 đồng chí, cấp xã trên 2.187 đồng chí. Căn cứ vào kết quả lấy phiếu tín nhiệm, những đồng chí có tín nhiệm thấp, tùy theo mức độ sẽ xem xét không quy hoạch chức vụ cao hơn hoặc cho từ chức, cho thôi giữ chức vụ, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác.

Từ các giải pháp đồng bộ, quyết liệt về công tác tổ chức, cán bộ, đến nay đội ngũ cán bộ các cấp của tỉnh ngày càng tăng cường về số lượng và chất lượng, cơ cấu; năng lực, trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từng bước được nâng cao. Qua đó đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thu Chung

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.