Thẩm tra tờ trình, báo cáo và dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế, ngân sách

Thứ Tư, 25/03/2020, 18:19 [GMT+7]
.
.

Ngày 25/3, đồng chí Vũ Văn Diện, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến thẩm tra tờ trình, báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XIII. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy và Bùi Văn Khắng.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh cuộc họp

Thẩm tra tờ trình, báo cáo và dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế, ngân sách tại kỳ họp thứ 16, Ban Kinh tế - Ngân sách đã cho ý kiến hoàn thiện các nội dung: Chủ trương đầu tư 2 dự án khu đô thị trên địa bàn TP Cẩm Phả và TP Uông Bí; điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; sửa đổi, bổ sung một số nghị quyết của HDND tỉnh liên quan đến lĩnh vực tài chính – ngân sách và khoáng sản; việc huy động vốn đầu tư Dự án thoát nước và xử lý nước thải TP Hạ Long theo phương án vay lại nguồn vốn vay Jica và nguồn trả nợ; thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và quyết điịnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (đợt 1) trên địa bàn tinh năm 2020; điều chỉnh, bổ sung nghị quyết số 225/2019/NQ- HĐND ngày 7/12/2019 của HĐND tỉnh về thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024; một số nhiệm vụ, giải pháp về phòng chống dịch trên địa bàn.

Phát biểu tại cuộc họp, các đại biểu và lãnh đạo UBND tỉnh cho ý kiến hoàn thiện các tờ trình, đề nghị Ban Kinh tế - Ngân sách và các đơn vị chú trọng các nội dụng: Khẩn trương thực hiện 2 dự án khu đô thị trên địa bàn TP Cẩm Phả và TP Uông Bí nhằm tạo ra bộ mặt đô thị và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường ở 2 địa phương, trong đó cần lựa chọn nhà đầu tư xứng tầm với quy mô, đảm bảo chất lượng của Dự án.

Đối với Dự án đường bao biển nối TP Hạ Long với Cẩm Phả cần rà soát lại các hạng mục chưa cần thiết, cân đối ngân sách phù hợp để thực hiện hiệu quả dự án, trong quá trình triển khai thực hiện cần tiến hành khẩn trương, đồng bộ, kết nối giữa TP Hạ Long và TP Cẩm Phả.

Các đại biểu cũng cho ý kiến về việc thống nhất mức chi hỗ trợ phục vụ phòng chống dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh....

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Vũ Văn Diện, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh yêu cầu Ban Kinh tế - Ngân sách, đơn vị soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu, hoàn thiện báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại các kỳ họp. Trong đó, có các nội dung:  điều chỉnh quy mô đường Dự án đường bao biển nối TP Hạ Long với Cẩm Phả từ 4 làn xe lên 6 làn xe, điều chỉnh thời gian thực hiện đề án từ 2019 – 2020 thành 2019 – 2022, các hạng mục khác sẽ đầu tư vào thời gian sau khi cần thiết; cần có nhiều phương án thực hiện cho việc cải tạo, nâng cấp, sân vận động TP Cẩm Phả; tờ trình của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi bổ sung một số nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến lĩnh vực tài chính – ngân sách và khoáng sản.

Về nghị quyết mức chi hỗ trợ phục vụ phòng chống dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đây là nội dung mới, cần được hoàn thiện, bổ sung, sử dụng chuẩn câu từ trong nghị quyết để trình HĐND trong kỳ họp tới. Những nội dung khác, yêu cầu Ban Kinh tế - Ngân sách phối hợp với các cơ quan trình hoàn thiện.

Hoài Minh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.