Đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025:

Coi trọng chất lượng, cơ cấu nhân sự

Thứ Ba, 24/03/2020, 11:44 [GMT+7]
.
.

Hiện các địa phương trong tỉnh đã cơ bản rà soát xong quy hoạch nhân sự cấp ủy cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo chất lượng, số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu theo đúng Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 308-KH/TU của Tỉnh ủy.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Bí thư Chi bộ Cơ quan khối MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội huyện Tiên Yên tại Đại hội, ngày 17/3/2020.
Đại biểu bỏ phiếu bầu Bí thư Chi bộ Cơ quan khối MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội huyện Tiên Yên tại Đại hội, ngày 17/3/2020.

Để chuẩn bị nhân sự cho đại hội các chi, đảng bộ cơ sở, các địa phương trong tỉnh đã hướng dẫn các cấp ủy bám sát hướng dẫn của cấp trên để xây dựng phương án nhân sự nhiệm kỳ mới đảm bảo chất lượng, số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu nhân sự cấp ủy. Trong đó, tỷ lệ nữ cấp ủy viên đảm bảo từ 15% trở lên, cán bộ dưới 35 tuổi từ 10% trở lên. Phương án nhân sự ở cấp cơ sở đảm bảo đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp ủy viên.

Công tác hướng dẫn, quán triệt thực hiện quy trình nhân sự được các địa phương triển khai kỹ, nên các cấp ủy cơ sở nắm chắc và xây dựng các bước để giới thiệu nhân sự theo đúng quy định để thực hiện tái cử cấp ủy trước, thực hiện nhân sự mới sau, đảm bảo chất lượng, số lượng, tiêu chuẩn và cơ cấu.

 
Quy trình nhân sự cấp ủy cơ sở được các địa phương hướng dẫn thực hiện theo hai đối tượng cụ thể, là nhân sự lần đầu tham gia và nhân sự tái cử cấp ủy. Đối với cấp xã, các đồng chí tham gia cấp ủy lần đầu phải đủ tuổi công tác từ 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất trọn một nhiệm kỳ; những đồng chí tái cử phải đủ tuổi công tác ít nhất nửa nhiệm kỳ.

Điển hình tại Đảng bộ huyện Đầm Hà, công tác nhân sự cấp ủy cho các chi, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ huyện được chuẩn bị chu đáo. Trước đại hội các chi, đảng bộ cơ sở, toàn huyện có 201 cấp ủy viên cơ sở đương nhiệm. Căn cứ vào các tiêu chuẩn, điều kiện giới thiệu cán bộ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và qua rà soát, có 10 cán bộ không đủ tuổi tái cử đã chuyển vị trí công tác khác, nên không tiếp tục cơ cấu cấp ủy.

Cùng với rà soát cấp ủy viên đương nhiệm, các tổ chức cơ sở đảng đã bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ. Trong đó đối với 9 xã, thị trấn, đã quy hoạch trên 170 đồng chí là nguồn cho đảng ủy cấp xã; tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ đều đạt và vượt so với quy định, trong đó xã Tân Lập có tỷ lệ cán bộ nữ trong phương án nhân sự chiếm 40% .

Theo đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Đầm Hà, trong công tác nhân sự phải xử lý hài hòa, hợp lý mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, trong đó tiêu chuẩn là chính, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; coi trọng cả đức lẫn tài, trong đó đức là gốc; lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, uy tín và hiệu quả công tác làm căn cứ cơ bản để đánh giá, sàng lọc, bố trí cán bộ và đổi mới công tác nhân sự; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa việc nâng cao chất lượng cấp ủy với bảo đảm cơ cấu độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ người dân tộc thiểu số.

Tiểu ban nhân sự huyện Đầm Hà họp cho ý kiến phương án nhân sự, ngày 22/2/2020.
Tiểu ban nhân sự huyện Đầm Hà họp cho ý kiến phương án nhân sự, ngày 22/2/2020.

Còn tại Đảng bộ huyện Tiên Yên, để chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp cơ sở, 30 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện đã chuẩn bị tốt phương án nhân sự, với chất lượng, cơ cấu hợp lý.

Đồng chí Hoàng Văn Sinh, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện, cho biết: Đến nay, huyện Tiên Yên đã phê duyệt xong quy hoạch nhân sự cấp ủy của các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện. So với nhiệm kỳ trước, chất lượng quy hoạch cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ này được nâng lên. Các cá nhân được quy hoạch vào ban chấp hành đều là các đồng chí tiêu biểu về trí trệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; có bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức,  ý chí chiến đấu và năng lực lãnh đạo, quản lý. Tỷ lệ nữ, trẻ tuổi đều đạt và vượt; tiêu biểu có đảng bộ cấp xã, tỷ lệ nữ trên 40%.

Chủ tịch UBND xã Quảng Long (huyện Hải Hà) kiểm tra công tác khánh tiết phục vụ Đại hội của Đảng bộ xã.
Chủ tịch UBND xã Quảng Long (huyện Hải Hà) kiểm tra công tác khánh tiết phục vụ Đại hội của Đảng bộ xã.

Cùng với huyện Tiên Yên, huyện Đầm Hà, các địa phương trong tỉnh nỗ lực chuẩn bị tốt nhất quy hoạch nhân sự cấp ủy cơ sở đúng phương châm, yêu cầu của Trung ương, của tỉnh.

Dự kiến từ nay đến hết tháng 5, các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ cấp huyện và tương đương sẽ hoàn thành đại hội. Việc coi trọng công tác nhân sự đảm bảo về chất lượng, số lượng và cơ cấu là yếu tố quan trọng, quyết định thành công của đại hội.

Thu Chung

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.