Chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng

Tiên Yên: Tập trung nâng cao chất lượng tổ chức Đảng

Thứ Sáu, 27/03/2020, 10:14 [GMT+7]
.
.

Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ huyện Tiên Yên luôn chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên.

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, tặng hoa chúc mừng Đảng bộ xã Đông Hải
Đồng chí Đặng Huy Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Minh Đức

Đảng bộ huyện Tiên Yên hiện có 30 chi, đảng bộ trực thuộc, với 2.655 đảng viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo, sắp xếp lại một số loại hình tổ chức cơ sở đảng cho phù hợp, nhằm phát huy hiệu quả vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng các cấp. Cụ thể, chuyển giao Chi bộ Đội QLTT số 8 về Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; thành lập Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện trên cơ sở sáp nhập Chi bộ Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiên Yên và Chi bộ Trung tâm DS-KHHGĐ huyện; chuyển Chi bộ cơ sở Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tiên Yên thành chi bộ trực thuộc Đảng ủy khối Cơ quan chính quyền huyện; sáp nhập Đảng bộ xã Đại Thành vào Đảng bộ xã Đại Dực.

Theo đồng chí Hà Hải Dương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên, nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong huyện đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Huyện đã đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tinh gọn, năng động, hiệu quả. Trong đó, Đảng bộ từ huyện đến cơ sở đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho mỗi cán bộ đảng viên, phát huy tốt vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở.

hg
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên Hà Hải Dương trao quyết định cho các đảng viên mới. Ảnh: Xuân Thao (Trung tâm TT-VH Tiên Yên)

Trong nhiệm kỳ, cấp ủy huyện đã ban hành 12 nghị quyết trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Trong đó có 2 nghị quyết được đánh giá rất quan trọng là Nghị quyết 01-NQ/HU, ngày 12/11/2015 về phát triển kinh tế nông, lâm, ngư, nghiệp huyện Tiên Yên giai đoạn 2015-2020 và Nghị quyết 02-NQ/HU, ngày 12/11/2015 về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030.

Mặt khác, Đảng bộ huyện Tiên Yên còn chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tính chiến đấu, tính thuyết phục trong công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và bồi dưỡng cập nhật kiến thức thường xuyên cho cán bộ, đảng viên được coi trọng.

Trong nhiệm kỳ, huyện đã mở 105 lớp với 10.327 lượt học viên để bồi dưỡng, đào tạo, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, người hoạt động không chuyên trách. Đặc biệt, huyện thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ các thôn, khu phố trong toàn huyện. Qua đó, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ các thôn, khu phố được phát huy, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng tại cơ sở.

Song song với đó, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra cũng được thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện đã tổ chức thực hiện 17 cuộc kiểm tra, 9 cuộc giám sát chuyên đề, kiểm tra tài chính đảng đối với 63 lượt tổ chức đảng; thực hiện 21 cuộc thanh tra đối với 26 lượt cơ quan.

Các cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở cũng tổ chức thực hiện 325 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 1.322 lượt tổ chức đảng và 2.614 lượt đảng viên; xem xét thi hành kỷ luật đối với 2 tổ chức đảng, 67 đảng viên.

Việc chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức Đảng được đánh giá là đã góp phần giúp Đảng bộ huyện Tiên Yên thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển KT-XH. Nhiệm kỳ qua, kinh tế của huyện tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá (tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 14%/năm), cơ cấu kinh tế được chuyển dịch đúng hướng.

Lan Anh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.