Xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc

Chủ Nhật, 02/02/2020, 13:36 [GMT+7]
.
.

Trong quá trình phát triển, tỉnh Quảng Ninh luôn xác định rõ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược trọng yếu. Đặc biệt, việc xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc về mọi mặt gắn với phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện có hiệu quả, đảm bảo phát triển đi đôi với bảo vệ vững chắc những thành quả kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh...

Đồng bộ các giải pháp

Đại tá Nguyễn Trung Trịnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, khẳng định: Là tỉnh biên giới có đô thị, đồng bằng, miền núi, trung du, biển đảo, Quảng Ninh có tầm quan trọng cả về kinh tế, quốc phòng - an ninh và đối ngoại của Tổ quốc. Nhận thức sâu sắc về vị trí chiến lược của địa phương, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc và các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh đã thực hiện hiệu quả 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thiết thực xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc từ tỉnh đến cơ sở. Trong đó, đã thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các cơ quan, ban ngành làm tham mưu, quân đội, công an làm lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ, xử trí các tình huống về quốc phòng - an ninh trên địa bàn, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc xây dựng tiềm lực về chính trị, tinh thần, kinh tế - xã hội. Cùng với việc xây dựng cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ củng cố quốc phòng - an ninh, tạo sức mạnh về chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ, cấp ủy, chính quyền các cấp đặc biệt coi trọng xây dựng tiềm lực về kinh tế - xã hội.

LLVT tỉnh ra quân huấn luyện đầu năm 2019. Ảnh: Văn Đảm (CTV)
LLVT tỉnh ra quân huấn luyện đầu năm 2019. Ảnh: Văn Đảm (CTV)

Đặc biệt, nhiệm vụ gắn kết phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh được tỉnh triển khai có chiều sâu trên tất cả các phương diện, lĩnh vực. Tỉnh chỉ đạo tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ - thông tin nhằm phục vụ đắc lực cho sự nghiệp CNH-HĐH, đồng thời ngăn chặn các hoạt động phát tán tài liệu mật, đảm bảo mạng lưới an ninh thông tin, phòng, chống tác chiến điện tử... Cùng với đó, tỉnh đã tập trung chỉ đạo phát triển có chiều sâu các ngành công nghiệp mũi nhọn như cơ khí chế tạo, điện tử, hóa chất, viễn thông; phát triển các công trình, dự án, khu kinh tế, khu công nghiệp... Qua đó, hiện nay các ngành mũi nhọn, các nhà máy, hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy, cảng hàng không, các nhà máy nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn đã được đầu tư có chiều sâu, trang bị kỹ thuật bởi công nghệ tiên tiến, hiện đại, vừa bảo đảm yêu cầu dân sinh vừa gắn với phục vụ nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, sẵn sàng động viên công nghiệp, chuyển sang sản xuất các mặt hàng phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng. Nhiều dự án động lực vừa phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội, vừa phục vụ thiết thực cho quốc phòng - an ninh đã và đang chuẩn bị được triển khai như: Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, cầu Cửa Lục 1, Cửa Lục 3...

Tỉnh luôn chú trọng xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo vững mạnh toàn diện, đủ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quân sự, quốc phòng. Các địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội, xây dựng nông thôn mới, chương trình quân - dân y kết hợp. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng, kịp thời đấu tranh ngăn ngừa và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch..., góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, biển, đảo, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện Vân Đồn được đầu ngày càng hoàn thiện đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH với củng cố QP-AN. Ảnh: Quang Minh
Kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện Vân Đồn được đầu tư ngày càng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh. Ảnh: Quang Minh

Tạo môi trường ổn định cho phát triển

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, công tác xây dựng khu vực phòng thủ được các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang Quảng Ninh triển khai, thực hiện đạt kết quả theo Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới và Nghị định số 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ. Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu; nâng cao khả năng hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng và chất lượng các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập cụm tác chiến biên phòng, chiến đấu trị an, cứu hộ, cứu nạn. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống công trình phòng thủ, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, các đồn, trạm biên phòng, đường tuần tra biên giới... Tập trung khảo sát và thực hiện việc quy hoạch căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương. Quan tâm bảo đảm phương tiện, vật chất cho lực lượng vũ trang thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Các cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chăm lo giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, thế hệ trẻ và toàn dân. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh được quan tâm chỉ đạo đổi mới về chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, đảm bảo phù hợp với từng đối tượng và điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị. Những năm gần đây, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ và đặc điểm địa bàn, Quảng Ninh mở rộng giáo dục quốc phòng - an ninh tới các chủ hộ biên giới, hải đảo; tiểu thương ở các chợ trung tâm đầu mối; chủ tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển; chủ hộ gia đình không có đảng viên; công nhân trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài...

Lực lượng dân quân thường trực TP Móng Cái phối hợp với Đồn Biên phòng Hải Hòa tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc trên địa bàn. Ảnh: Quang Minh chụp tháng 1/2019
Lực lượng dân quân thường trực TP Móng Cái phối hợp với Đồn Biên phòng Hải Hòa tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc trên địa bàn. Ảnh: Quang Minh

Lực lượng vũ trang được tỉnh quan tâm, đầu tư có chiều sâu theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”. Nhờ vậy, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trên địa bàn tỉnh hùng hậu, rộng khắp, chất lượng ngày càng cao đáp ứng được yêu cầu động viên trong mọi tình huống. Lực lượng thường trực của tỉnh đã có được tổ chức, biên chế hợp lý, có kỹ năng, kỹ thuật tác chiến cao, có chính trị, tư tưởng vững vàng nhằm thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương về xây dựng khu vực phòng thủ và thực hiện nhiệm vụ quân sự - địa phương toàn diện.

LLVT TP Cẩm Phả thực hành bắn đạn thật trong diễn tập KVPT năm 2019. Ảnh: Văn Đảm (CTV)
LLVT TP Cẩm Phả thực hành bắn đạn thật trong diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019. Ảnh: Văn Đảm (CTV)

Cùng với đó, Quảng Ninh đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh, nhằm tăng cường sức mạnh quốc phòng - an ninh, nhất là trên địa bàn biên giới, biển, đảo. Công tác huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ được tỉnh chú trọng chỉ đạo chặt chẽ; cơ chế hoạt động quốc phòng - an ninh được vận hành tốt, ngày càng hoàn thiện. Cơ quan Quân sự, Công an, Biên phòng và các ngành chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương án, kế hoạch tác chiến, kế hoạch phòng, chống lụt bão, cháy rừng, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự - quốc phòng địa phương năm 2019. Ảnh: Quang Minh
Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trao Bằng khen của UBND tỉnh cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự - quốc phòng địa phương năm 2019. Ảnh: Quang Minh

Khu vực phòng thủ từ tỉnh đến cơ sở được củng cố vững chắc đã tạo môi trường ổn định để Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là một trong những đầu tàu kinh tế của miền Bắc và cả nước. Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 3, khẳng định: Với việc đầu tư có chiều sâu trong việc gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, nhiều năm nay, Quảng Ninh luôn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 đánh giá là địa phương đi đầu trong xây dựng khu vực phòng thủ, được nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đến trao đổi, học hỏi kinh nghiệm.

Qua quá trình triển khai nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình hay, sáng tạo được cấp trên ghi nhận.

Những kết quả nổi bật trong xây dựng khu vực phòng thủ của Quảng Ninh đã góp phần củng cố và giữ vững nền quốc phòng toàn dân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đây, tiếp tục tô thắm truyền thống “Đoàn kết, sáng tạo, bất khuất, kiên trung, chiến thắng” của LLVT Quảng Ninh, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Quang Minh

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.