TP Móng Cái: Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực

Thứ Bảy, 15/02/2020, 06:45 [GMT+7]
.
.

Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nói chung, đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, ngang tầm nhiệm vụ nói riêng luôn được TP Móng Cái quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, tạo ra động lực mới để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phấn đấu, rèn luyện.

Đoàn công tác Bộ Chính trị làm việc với Thành ủy Móng Cái về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ.
Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Thành ủy Móng Cái về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, ngày 3/7/2019.

Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Móng Cái đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cấp ủy đảng cơ sở thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 5/11/2012, Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW ngày 24/2/2017 của Ban Tổ chức Trung ương và các văn bản, hướng dẫn của cấp trên.

Từ đó, các cấp ủy đảng thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020; xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 (2021-2026). Rà soát, quy hoạch cán bộ đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy trình các bước, trên quan điểm đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, có cơ cấu hợp lý; nghiêm túc, thẳng thắn đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ, đảng viên không có lập trường tư tưởng vững vàng, quan liêu, trục lợi cá nhân, có tư tưởng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Năm 2019, BTV Thành ủy Móng Cái đã đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020 đối với 4 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; bổ sung đưa vào quy hoạch 2 đồng chí; đưa ra khỏi quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt 10 đồng chí và bổ sung đưa vào quy hoạch 4 đồng chí.

Thông qua danh sách cán bộ quy hoạch các giai đoạn, BTV Thành ủy đã cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Điển hình năm 2019, BTV Thành ủy Móng Cái đã cử 15 đồng chí đi học lớp cao cấp lý luận chính trị, 3 đồng chí đi học lớp trung cấp lý luận chính trị, 9 đồng chí đi học lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, 84 đồng chí được bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, đăng ký 2 đồng chí diện BTV Tỉnh ủy quản lý tham gia bồi dưỡng kiến thức ở nước ngoài theo Đề án 165 của Trung ương…

Đồng chí Hoàng Hải Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Xuân (giữa), một trong những cán bộ được Ban Thường vụ Thành ủy Móng Cái cử đi tăng cường, trưởng thành từ cơ sở.
Đồng chí Hoàng Hải Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Xuân (giữa), một trong những cán bộ được BTV Thành ủy Móng Cái cử đi tăng cường.

Công tác luân chuyển, điều động cán bộ được BTV Thành ủy Móng Cái triển khai liên tục nhằm thay đổi môi trường công tác, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ, tránh tình trạng chủ quan, trì trệ trong công việc và tạo điều kiện cho cán bộ phát huy được trình độ, năng lực ở những đơn vị, lĩnh vực công tác mới. Đồng thời, khắc phục được tình trạng nể nang trong điều hành, giao việc, đấu tranh tự phê bình và phê bình do có mối quan hệ gia đình, làng xã.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Bí thư Thành ủy Móng Cái, cho biết: Việc luân chuyển, điều động cán bộ được gắn với tạo nguồn, thực hiện quy hoạch một số chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp thành phố, bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã, phường không phải là người địa phương. Riêng trong năm 2019 vừa qua, thành phố đã thực hiện luân chuyển, điều động 20 lượt cán bộ, đảm bảo nghiêm túc, đúng quy trình. Các đồng chí được luân chuyển, điều động đã có bước trưởng thành, phát triển và hoàn thiện mình hơn; nhiều đồng chí phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người lãnh đạo, quản lý, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu bầu cử các chức danh lãnh đạo, quản lý cán bộ được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền. Quá trình bổ nhiệm được xem xét, quyết định một cách dân chủ trên cơ sở phát huy đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của từng thành viên trong cấp ủy, tập thể lãnh đạo, nhất là trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu.

Việc xem xét bổ nhiệm đều gắn với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn đối với từng chức danh và kết quả đánh giá đối với cán bộ, công chức, viên chức sát với yêu cầu thực tiễn. Năm 2019, Thành ủy Móng Cái đã thực hiện đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 17 trường hợp. Đội ngũ cán bộ được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý đều có trình độ chuyên môn đạt chuẩn theo chức danh bổ nhiệm và nằm trong nguồn cán bộ quy hoạch. Cán bộ sau khi được bổ nhiệm đều phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trên cương vị mới, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

TP Móng Cái đang tiếp tục xem xét, rà soát, phê duyệt đội ngũ cán bộ cấp ủy khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2025 ở các chi, đảng bộ trực thuộc nhằm sẵn sàng tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XXIV của Đảng bộ thành phố trong tháng 5/2020.

Mạnh Trường

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.