Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở: Thiết thực, hiệu quả

Thứ Năm, 20/02/2020, 07:41 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc mọi chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, gắn với chủ đề công tác năm, nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Qua đó, đạt được nhiều kết quả nổi bật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Bảng niêm yết công khai danh sách cử tri và đề án sáp nhập tại xã Tân Dân (huyện Hoành Bồ).
Người dân xã Tân Dân (TP Hạ Long) theo dõi thông tin về chủ trương, chính sách của tỉnh trên bảng niêm yết công khai đặt tại trụ sở UBND xã. Ảnh: Thu Chung

Chính quyền các cấp đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý theo hướng cụ thể, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Đơn cử như trong thực hiện QCDC ở cấp xã, phường, thị trấn, chất lượng các hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng ngày càng được nâng cao.

Trong năm qua, 186 ban thanh tra nhân dân các xã, phường, thị trấn đã tổ chức được 441 cuộc thanh tra, giám sát, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý 73 vụ việc; thành lập 557 ban giám sát đầu tư của cộng đồng, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý 130 vụ việc. Các tổ hòa giải thường xuyên được kiện toàn, tiếp tục phát huy vai trò trong giải quyết các mâu thuẫn ở cộng đồng, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Để thực hiện QCDC ở cơ sở đảm bảo tính thống nhất, kịp thời nắm bắt được những nội dung phát sinh, việc tổ chức giao ban giữa cấp ủy, chính quyền với bí thư chi bộ, trưởng thôn (bản, khu phố), trưởng ban công tác mặt trận được duy trì thường xuyên theo định kỳ. Năm 2019, cấp xã đã tổ chức 1.628 cuộc giao ban, qua đó tổng hợp 6.697 kiến nghị, phản ánh của người dân, có 6.291 ý kiến thuộc thẩm quyền đã được giải quyết; ở cấp huyện đã tổ chức 70 cuộc giao ban, tổng hợp 855 kiến nghị, phản ánh, có 766 ý kiến thuộc thẩm quyền đã được giải quyết.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở; chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị triển khai QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện giám sát, phản biện xã hội, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân.

Từ năm 2019 đến nay, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã tham gia hàng trăm ý kiến phản biện đối với các văn bản dự thảo luật, nghị định, văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, dự án trình Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và của tỉnh; đăng ký tham gia giám sát, phản biện các vụ việc khiếu nại, tố cáo trọng điểm, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, đoàn viên, nhân dân.

Đoàn công tác Sở Nội vụ kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại phường Thượng Yên Công (TP Uông Bí).
Đoàn công tác của Sở Nội vụ kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Thượng Yên Công (TP Uông Bí), ngày 30/1/2020. Ảnh: Minh Đức

Trên cơ sở những kết quả đạt được, cùng với thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, công tác thực hiện QCDC ở cơ sở năm nay tập trung gắn với chủ đề công tác năm của tỉnh là “Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững”.

Theo chỉ đạo của tỉnh, đối với các xã, phường, thị trấn cần tập trung vào thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của chính quyền cấp xã. Các nội dung công khai theo quy định cần thực chất, tránh hình thức, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận thông tin; rà soát hương ước, quy ước thôn, bản, khu phố.

Đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, quy trình thực hiện dân chủ; nâng cao chất lượng hoạt động của ban thanh tra nhân dân; quan tâm triển khai QCDC trong các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là đối với các đơn vị thực hiện tự chủ kinh phí chi thường xuyên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu doanh nghiệp, người dân; thực hiện công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng, đề bạt cán bộ, công chức; kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền trong công tác cán bộ.

Song song với đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thực hiện tốt Quyết định số 1901-QĐ/TU (ngày 6/12/2019) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc tiếp thu góp ý của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả giám sát, phản biện xã hội theo chương trình kiểm tra, thanh tra, giám sát của tỉnh năm 2020; chú trọng các hoạt động giám sát chuyên đề, thường xuyên, đột xuất, không báo trước, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân.

Hồng Nhung

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.