"Nỗ lực vì Ba Chẽ giàu đẹp, vững mạnh"

Thứ Bảy, 01/02/2020, 10:34 [GMT+7]
.
.

72 năm trước, đầu năm 1947, Ba Chẽ trở thành đơn vị hành chính thuộc tỉnh Hải Ninh. Đặc biệt sau ngày 4/10/1946, Uỷ ban Hành chính kháng chiến ra đời, chính thức tên huyện Hải Chi được công bố với dân số toàn huyện là 15.000 người, gồm 6 xã với 6 dân tộc anh em cùng sinh sống.

Tự hào hơn, Ba Chẽ còn là khu căn cứ địa cách mạng kháng chiến của Hải Ninh năm xưa Quảng Ninh ngày nay; nơi đây đồng bào ta đã nuôi dưỡng, che trở những hạt nhân cách mạng, những người con kiên trung của vùng đất mỏ anh hùng một thời. Nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 (1930-2020) và đại hội Đảng các cấp, chúng tôi có cuộc phỏng vấn đồng chí Lê Minh Hải, Bí thư Huyện ủy Ba Chẽ

- Thưa đồng chí, nhân dịp này nhìn lại chặng đường đã qua của địa phương, Đảng bộ huyện Ba Chẽ đã đạt được những thành tựu nổi bật gì trong nhiệm kỳ qua?

+ Thời gian qua, với quyết tâm chính trị cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Ba Chẽ đã luôn đoàn kết một lòng, tranh thủ nguồn lực, phát huy nội lực, khắc phục mọi khó khăn thực hiện và đạt được những thành tựu quan trọng.

Về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, huyện đã tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, sức chiến đấu; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và tinh giản bộ máy biên chế” từ huyện đến cơ sở. Chủ động nắm bắt chủ trương, chỉ đạo của tỉnh cụ thể hóa thực hiện ở địa phương với nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; triển khai tốt Chỉ thị 03, Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng. Phát huy dân chủ trong đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ; tiến hành thí điểm thi chức danh lãnh đạo quản lý phòng ban chuyên môn huyện. Đã có nhiều giải pháp thiết thực để đẩy mạnh hoạt động, nâng cao chất lượng công tác dân vận; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện dân chủ cơ sở gắn với việc công khai dân chủ những chủ trương, cơ chế, chính sách liên quan xây dựng nông thôn mới ở các xã, các thôn được phát huy. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã bám sát chủ trương, nghị quyết của Huyện uỷ, cụ thể hoá sáng tạo trong tổ chức thực hiện, vận động đoàn viên, hội viên tham gia hiệu quả các phong trào thi đua; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội; thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên vào tổ chức.

Kinh tế của huyện có sự tăng trưởng đáng mừng với cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt 15%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 tăng đạt 37,6 triệu đồng (năm 2015 đạt 14 triệu đồng). Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 4 năm tăng bình quân 5 tỷ đồng/năm. Huyện đã tập trung đầu tư cơ bản cụm công nghiệp Nam Sơn với trên 47ha; huy động nguồn lực đầu tư, trong đó nổi bật đã huy động xã hội hóa trên 100 tỷ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tỉnh ghi nhận và đánh giá rất cao sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền, nhân dân huyện nhà. Đến nay 100% số xã, thị trấn đã hoàn thành bê tông hóa, nhựa hóa các tuyến đường đến trung tâm xã; 8/8 xã, thị trấn có trạm y tế được xây dựng mới. Hoàn thành các quy hoạch lớn nhằm định hướng phát triển của huyện trong thời gian tới. Đã triển khai đạt 5/7 xã hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới, 5/7 xã hoàn thành Chương trình 135.

faffaf
Nhân dân các dân tộc huyện Ba Chẽ tham gia lễ rước tại lễ hội Miếu Ông - Miếu Bà năm 2019.

Cùng với đó, các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân phát triển; phong trào văn hóa văn nghệ được quan tâm; công tác an sinh xã hội được chăm lo; tăng độ che phủ rừng...

Tự hào về sự vĩ đại của Đảng ta trong chặng đường 90 năm, chúng ta cũng tự hào về Đảng bộ Huyện Ba Chẽ đã trải qua 72 năm hoạt động lãnh đạo cách mạng vô cùng phong phú. Trải qua 24 kỳ Đại hội, Đảng bộ huyện Ba Chẽ đã luôn đấu tranh cách mạng kiên cường, lãnh đạo nhân dân các dân tộc huyện nhà vượt qua những khó khăn thử thách, góp phần xứng đáng cùng cả nước giành thắng lợi vẻ vang trong các giai đoạn cách mạng. Để ghi nhận những công lao đóng góp đó, nhân dân và cán bộ huyện Ba Chẽ đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, Huân chương Lao Động hạng Nhất.

- Được biết, công tác chăm lo đời sống bà con các dân tộc huyện Ba Chẽ, giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm luôn được Ba Chẽ quan tâm. Xin đồng chí cho biết kết quả và cách làm trong triển khai nhiệm vụ này?

+ Ba Chẽ là một trong những huyện khó khăn nhất của tỉnh Quảng Ninh, nên Đảng bộ xác định cần bám sát chủ trương, nguồn lực của Đảng và Nhà nước, cùng với sự quan tâm của tỉnh, sự vận dụng linh hoạt vào thực tế của địa phương cộng với phát huy nội lực để triển khai hiệu quả việc giảm nghèo, thoát nghèo bền vững và chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong huyện bằng nhiều hình thức: Huyện ủy đã ban hành nghị quyết riêng về giảm nghèo, đồng thời chỉ đạo UBND huyện phân công rõ nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo; lập tổ giám sát tổng điều tra hộ nghèo trên địa bàn huyện để nắm chắc nguyên nhân nghèo. Cùng với đó, huyện cũng làm công tác tư tưởng đối với nhân dân trên địa bàn; yêu cầu cán bộ đảng viên cơ sở phải gương mẫu đi đầu vươn lên thoát nghèo, tạo sự lan tỏa đối với nhân dân; giao chỉ tiêu hàng năm, coi đây là nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm đối với cán bộ, đảng bộ các xã. Từ đó đội ngũ cán bộ tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, tranh thủ nguồn lực trong chương trình nông thôn mới, 135, vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội để giảm nghèo.

Hằng năm, huyện tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm cách làm; biểu dương khen thưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác giảm nghèo; biểu dương khen thưởng hộ thoát nghèo, hộ viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo... Kết quả: Năm 2015 tỷ lệ của huyện là 34,1%, đến năm 2019 giảm xuống còn 2,13%, đặc biệt, có trên 200 hộ viết đơn xin thoát nghèo.

FAF
Ba Chẽ tập trung đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng, cải thiện đời sống của người dân.

- Nhân dịp này, đồng chí muốn nhắn nhủ gì với cán bộ, đảng viên, nhân dân trong huyện?

+ Tôi mong rằng toàn thể cán bộ, Đảng viên, chiến sĩ các LLVT và nhân dân các dân tộc huyện Ba Chẽ ra sức tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang chung tay bảo vệ và xây dựng huyện nhà, giữ vững sự đoàn kết, nêu cao tinh thần tự lực, chung sức, chung lòng, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, với tất cả công sức, tâm huyết, tài năng và trí tuệ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách... góp phần xây dựng xựng huyện nhà ngày càng giàu mạnh, văn minh.

- Xin cảm ơn đồng chí!

Tạ Quân (thực hiện)

.
.
.
.
.
.
.
.