Chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng

TX Đông Triều: Rà soát chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã

Thứ Tư, 15/01/2020, 15:10 [GMT+7]
.
.

Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, hiện TX Đông Triều đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp rà soát, đánh giá thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020; xây dựng, hoàn thiện báo cáo chính trị, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thị ủy Đông Triều họp, định hướng các nhiệm vụ, giải pháp phát triển Đông Triều trong nhiệm kỳ 2020-2025.
Thị ủy Đông Triều họp bàn, đánh giá thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đảng các cấp, tháng 12/2019.

Qua tổng hợp, báo cáo của các phòng, ban chuyên môn tham gia xây dựng báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ TX Đông Triều lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, đến thời điểm này, cơ bản các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ TX Đông Triều lần thứ XXIV đều đạt và vượt đã đề ra. Cụ thể: Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 trên 2.724 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với giai đoạn 2011-2015; tổng chi cân đối ngân sách giai đoạn 2016-2020 đạt 6.795 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với giai đoạn 2011-2015; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt 15,2% (mục tiêu 13,5% - 14%/năm); thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 4.620 USD, phấn đấu năm 2020 đạt 5.250 USD; sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt gần 53.000 tấn (mục tiêu đạt 52.000 tấn); giá trị thu nhập bình quân trên một đơn vị diện năm 2019 đạt 145 triệu đồng/ha, năm 2020 ước đạt 155 triệu đồng (mục tiêu đạt 150 triệu đồng trở lên), tăng 42 triệu đồng so với năm 2015...

Trong 5 năm qua, bên cạnh tập trung đẩy mạnh tăng thu ngân sách, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, kỹ thuật phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội bền vững, TX Đông Triều còn nổi lên là địa phương tiên phong của tỉnh và cả nước trong việc chung sức xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, TX Đông Triều là địa phương hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới đầu tiên của tỉnh và thành công trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân. Trong đó, xã Việt Dân trở thành xã đầu tiên trong cả nước được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, TX Đông Triều đã biết tận dụng tối đa lợi thế về truyền thống lịch sử, cách mạng để phát triển lĩnh vực du lịch tâm linh, sinh thái. Đến nay, hầu hết các khu di tích lịch sử, du lịch trên địa bàn đều được quan tâm, đầu tư nâng cấp, thu hút ngày một nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm. Riêng trong năm 2019, lượng du khách đến địa bàn đạt 1,2 triệu lượt, dự kiến năm 2020 đạt khoảng 2 triệu lượt, tăng gấp 5 lần so với năm 2015. Công tác y tế, giáo dục, chăm sóc người có công với cách mạng được thị xã triển khai nghiêm túc và đạt được chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

TX Đông Triều đang phấn đấu hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, phấn đấu trước năm 2025 trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. (Trong ảnh: Nhà thầu triển khai thi công cầu Triều, tháng 12/2019).
TX Đông Triều tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, phấn đấu trước năm 2025 trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. (Trong ảnh: Nhà thầu triển khai thi công cầu Triều, tháng 12/2019)

Đồng chí Phạm Văn Thành, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX Đông Triều, cho biết: Chúng tôi đang tiếp tục chỉ đạo, giao cho các phòng, ban, đơn vị tích cực rà soát, tổng hợp, báo cáo các chỉ tiêu thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV. Trong đó, đặc biệt lưu ý đến những chỉ tiêu đạt và vượt ít so với kế hoạch đề ra, qua đó đề xuất, đưa ra giải pháp, tính toán để có con số chính xác, đưa vào báo cáo chính trị, định hướng thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Song song với đó, Đảng bộ thị xã đã chỉ đạo các tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị quán triệt tinh thần, hoàn thành thắng lợi cuộc bầu cử Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 308-KH/TU ngày 4/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Kế thừa, phát huy kết quả đạt được, trong phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 tới đây, Đảng bộ TX Đông Triều xác định, cần tích cực áp dụng triển khai mô hình nông thôn mới kiểu mẫu tại tất cả các xã, phường còn lại, phấn đấu đến năm 2025, Đông Triều trở thành đô thị kiểu mẫu; đồng thời tích cực huy động mọi nguồn lực, đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông; chăm lo phát triển đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội cho nhân dân trên địa bàn, phấn đấu trước năm 2025, Đông Triều trở thành thành phố trực thuộc tỉnh.

Mạnh Trường

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.