Tiến tới đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng

"Thành phố sẽ tổ chức thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh"

Thứ Năm, 05/12/2019, 12:52 [GMT+7]
.
.

Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, Đảng bộ TP Uông Bí đang tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 308-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh, phỏng vấn đồng chí Trần Văn Lâm, Bí thư Thành ủy Uông Bí.


- Đồng chí đánh giá công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp trên địa bàn TP Uông Bí đến thời điểm hiện nay?

+ Đảng bộ TP Uông Bí hiện có 7.468 đảng viên, sinh hoạt tại 47 chi, đảng bộ trực thuộc, 315 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Đến nay, Thành ủy Uông Bí đã triển khai đúng tiến độ chuẩn bị đại hội đảng các cấp. Cụ thể các cấp ủy đảng trên địa bàn thành phố đã triển khai hội nghị quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và thành phố đến toàn thể cán bộ, đảng viên; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Thành ủy viên, lãnh đạo, chuyên viên các ban xây dựng Đảng phụ trách địa bàn, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội của các chi, đảng bộ trực thuộc. Thành phố sớm ban hành Kế hoạch số 154-KH/TU về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Quyết định thành lập 4 tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX; chỉ đạo các tiểu ban xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để triển khai thực hiện.

Báo cáo chính trị của Đảng bộ thành phố được chỉ đạo thực hiện chu đáo, công phu. Tiểu ban Văn kiện đã họp nhiều lần để thông qua đề cương Báo cáo chính trị, hoàn thiện lần đầu để trình Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ. Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 được các chi, đảng bộ tích cực triển khai xây dựng, hoàn thiện trước ngày 28/12/2019.

Đối với công tác nhân sự, đến nay Thành ủy và cấp ủy cơ sở đã hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự cho nhiệm kỳ mới, quy hoạch lãnh đạo quản lý, cán bộ chủ chốt các cấp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Đảng bộ các xã, phường tập trung chỉ đạo 100% bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2020-2022.

Đồng chí Trần Văn Lâm, Bí thư Thành ủy Uông Bí khen thưởng đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2019
Đồng chí Trần Văn Lâm, Bí thư Thành ủy Uông Bí, khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2019.

Nhân sự trong quy hoạch được rà soát, thẩm định hồ sơ theo đúng các quy định, đảm bảo không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người thiếu bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực; thiếu gương mẫu, có biểu hiện mất đoàn kết, cục bộ, cơ hội, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ…

Bên cạnh đó, Thành ủy tập trung chỉ đạo phải hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ thành phố, chỉ ra khó khăn, thách thức, đánh giá khách quan bối cảnh những năm tới, để xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, mục tiêu cho nhiệm kỳ mới sát với tình hình thực tế tại địa phương.

- Quan điểm chỉ đạo nhất quán của Đảng bộ thành phố trong công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp là gì, thưa đồng chí?

+ Thành ủy Uông Bí xác định rõ công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Đồng chí Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố kiểm tra thực địa tại khai trường Công ty Vietmindo
Đồng chí Trần Văn Lâm, Bí thư Thành ủy Uông Bí, kiểm tra thực địa tại khai trường Công ty Vietmindo. Ảnh Thu Trang (Trung tâm TT-VH Uông Bí)

Đối với công tác nhân sự phải chỉ đạo thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm đồng bộ, dân chủ, công tâm, minh bạch, đúng cơ cấu; chống tư tưởng cá nhân, cục bộ, nể nang, né tránh, ngại va chạm; gắn chặt với công tác quy hoạch cán bộ, sắp xếp với phát hiện nhân tố mới có đức, có tài, cán bộ trẻ, cán bộ nữ có triển vọng…, gắn với việc bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Thực hiện nghiêm những chỉ đạo của tỉnh: Tối thiểu 80% trở lên bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã (hiện 5/11 xã, phường, bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã, đạt 45,5%);  100% bí thư kiêm trưởng thôn, khu; 100% bí thư đảng ủy xã, phường không phải là người địa phương...

Với rất nhiều nỗ lực, nhiệm kỳ 2015-2020, hằng năm thành phố đều đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIX đề ra, dự kiến 20/20 chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội sẽ đạt và vượt kế hoạch; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng trưởng bình quân hằng năm đạt trên 13%; vốn đầu tư toàn xã hội tăng trên 10%/năm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên…

Đồng chí Trần Văn Lâm, Bí thư Thành ủy Uông Bí, trao Huy hiệu 55 tuổi Đảng cho các đảng viên
Đồng chí Trần Văn Lâm, Bí thư Thành ủy Uông Bí, trao Huy hiệu 55 tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh Mai Hương (Trung tâm TT-VH TP Uông Bí)

Nhiệm kỳ 2020-2025, Kế hoạch đề ra, các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đại hội trước ngày 28/2/2020; đảng bộ bộ phận và chi bộ cơ sở trước ngày 30/4/2020; đảng bộ cơ sở trước ngày 15/5/2020; những đảng bộ cơ sở được lựa chọn thực hiện đại hội điểm tiến hành vào tháng 3/2020. Đại hội Đảng bộ thành phố, hoàn thành trước 20/7/2020.

Với quyết tâm cao, sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của các cấp ủy và hệ thống chính trị thành phố, tôi tin tưởng thành phố sẽ tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XX của Đảng bộ TP Uông Bí, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Xin cảm ơn đồng chí!

Việt Hoa (Thực hiện)

Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu 8, phường Quang Trung Đinh Thị Thuận: "Đổi mới mạnh mẽ toàn diện trên tất cả các lĩnh vực"

Tôi mong muốn kỳ đại hội tới đây, đảng bộ các cấp tiếp tục có những quyết sách quan trọng tạo ra đổi mới mạnh mẽ toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nhất là công tác cán bộ. Chúng tôi tin tưởng đại hội sẽ bầu ra những đội ngũ có đủ đức, đủ tài, trình độ cao, năng lực tốt, chuyên môn vững vàng đồng thời biết lắng nghe, chia sẻ và giúp đỡ nhân dân kịp thời khắc phục những khó khăn. Thời gian tới, chúng tôi mong muốn thành phố và phường quan tâm đầu tư cải tạo Nhà văn hóa khu phố đã xuống cấp từ lâu để đảm bảo triển khai các hoạt động của đại hội đảng cũng như phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao, văn nghệ của người dân trên địa bàn.

Ông Đào Quang Dán, khu 2, phường Quang Trung: "Tin tưởng vào một kỳ đại hội đảng thành công"

Người dân chúng tôi rất háo hức, mong chờ và tin tưởng vào một kỳ đại hội đảng thành công. Bởi ngay từ công tác chuẩn bị cho việc tổ chức bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2020-2022 thống nhất trong toàn tỉnh vào ngày mùng 5/1/2020 đã được thực hiện sớm, bài bản, chặt chẽ. Trong đó, chuẩn bị tốt công tác nhân sự để thực sự lựa chọn được những người đủ đức, đủ tài, hoàn thành công tác hiệp thương lần 1, giới thiệu nhân sự để nhân dân lựa chọn với phương châm “dân tin, đảng mới cử”. Các bước đều được làm thận trọng, công khai, dân chủ, nên danh sách các ứng viên đã nhận được sự đồng thuận cao của người dân khu phố. Tthực hiện tốt cuộc bầu cử trưởng thôn, khu phố cũng là cơ sở để phường và thành phố tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Bí thư Đoàn Thanh niên phường Nam Khê Nguyễn Thị Thanh Dung: "Tạo việc làm tại địa phương cho thanh niên sau khi ra tốt nghiệp" 

Việc làm là vấn đề quan trọng nhất đối với thanh niên hiện nay. Do đó, tôi mong muốn đại hội đảng các cấp tới đây sẽ tiếp tục quan tâm đến việc tạo việc làm tại địa phương cho thanh niên sau tốt nghiệp, đổi mới phương pháp giảng dạy gắn liền với thực tiễn, định hướng về xu hướng việc làm cho thanh niên ngay ở cấp học THPT. Đồng thời, có các cơ chế, chính sách thu hút thanh niên học tập tại địa phương, thanh niên có thành tích xuất sắc về công tác tại địa phương. Tôi cũng mong muốn có cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí cho cơ sở để cho các cơ sở tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên. Từ đó, tạo động lực cho sinh viên gắn bó, cống hiến, góp sức xây dựng quê hương. 

Hiệu phó Trường Mầm non Nam Khê Nguyễn Thị Phương Huyền: "Quan tâm tới chế độ chính sách cho giáo viên" 

Mầm non là cấp học đầu tiên của mỗi người nên cấp học này vô cùng quan trọng. Do đó, công việc của giáo viên mầm non rất áp lực, vất vả, nhọc nhằn. Mỗi ngày làm việc của các cô giáo mầm non bắt đầu từ 6h30-7h và kết thúc vào 17-18h. Các cô phải làm đủ những việc không tên. Tuy nhiên, thu nhập của giáo viên mầm non hiện tương đối thấp, nhiều cô không đủ trang trải cuộc sống. Tôi mong muốn đại hội tới đây sẽ đề cập, quan tâm, bàn bạc tới chế độ chính sách cho giáo viên, nhất là cấp học mầm non để đảm bảo cuộc sống cũng như tạo động lực cho giáo viên tiếp tục gắn bó với nghề. 

Cao Quỳnh (Thực hiện)

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.