Kỳ họp thứ 15, HĐND TP Hạ Long khóa XX thông qua 5 nghị quyết quan trọng

Thứ Tư, 18/12/2019, 17:16 [GMT+7]
.
.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, ngày 18/12, Kỳ họp thứ 15, HĐND TP Hạ Long khóa XX đã hoàn thành các nội dung chương trình và bế mạc kỳ họp.

Quang cảnh kỳ họp.
Quang cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP Hạ Long đã được nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố năm 2019; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Theo đó, năm 2019, kinh tế tiếp tục phát triển ổn định và có sự chuyển biến tích cực, nhất là sự phát triển mạnh mẽ của khu vực dịch vụ. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt trên 34.200 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt trên 24.800 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 37.000 tỷ đồng, tăng 24,1% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, với tỷ trọng khu vực dịch vụ chiếm 57,6%; công nghiệp - xây dựng 41,8%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 0,6%. Năm 2019 thành phố đón 11,9 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt 4,3 triệu lượt, doanh thu đạt 23.800 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch, đất đai đô thị tài nguyên, môi trường, di sản Vịnh Hạ Long được tăng cường...

Các đại biểu biểu quyết tại kỳ họp.
Các đại biểu biểu quyết tại kỳ họp.

Năm 2020, TP Hạ Long đặt ra mục tiêu tiếp tục phát triển kinh tế bền vững, tập trung ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, công trình trọng điểm của tỉnh, thành phố; phát triển kinh tế bền vững gắn với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 5 nghị quyết quan trọng về: Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự toán phân bổ thu chi ngân sách năm 2020; Nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh và thành phố giai đoạn 2016-2020; kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND thành phố năm 2020 và Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 12.

Nguyễn Thanh

.
.
.
.
.
.
.
.