Hoành Bồ gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh

Thứ Ba, 03/12/2019, 18:01 [GMT+7]
.
.

Những năm qua, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Hoành Bồ đã quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, bám sát tình hình địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện giải pháp phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng - an ninh (QPAN). Qua đó, huyện đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc.

Nhận thức tầm quan trọng của phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo QPAN, quán triệt quan điểm: "Mỗi bước phát triển kinh tế - xã hội là một bước tăng cường QPAN, thời gian qua, Hoành Bồ đã quán triệt sâu sắc nhiệm vụ chiến lược của Đảng là "Lấy phát triển kinh tế làm nền tảng củng cố QPAN, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, trật tự ATXH, cải thiện từng bước và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân".

Đại tá Lê Văn Long, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, phát biểu chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương tại Hội nghị của Đảng ủy Quân sự huyện Hoành Bồ phiên cuối năm 2019.
Đại tá Lê Văn Long, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, phát biểu chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương tại Hội nghị của Đảng ủy Quân sự huyện Hoành Bồ phiên cuối năm 2019.

Thượng tá Nguyễn Đình Điển, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hoành Bồ, cho biết: Để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế gắn với củng cố QPAN, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng bền vững, đặc biệt nhiều công trình mang tính lưỡng dụng vừa bảo đảm cho phát triển kinh tế, vừa có thể phục vụ cho nhiệm vụ QPAN, sẵn sàng chuyển sang phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng khi có tình huống.

Cùng với phát triển kinh tế, huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ củng cố QPAN nhất là các xã trọng điểm; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó quan tâm xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ; quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, công trình quốc phòng, mốc pháo binh và lập bản đồ quản lý, theo dõi công trình quốc phòng, khu vực địa hình theo Quyết định số 2412/QĐ-TTg ngày 19/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn cả nước giai đoạn 2011 - 2020”.

Ban CHQS huyện Hoành Bồ kiểm tra bắn đạn thật đối với lực lượng dân quân của huyện.
Ban CHQS huyện Hoành Bồ kiểm tra bắn đạn thật đối với lực lượng dân quân của huyện.

Thượng tá Nguyễn Đình Điển, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hoành Bồ, cho biết thêm: Năm 2019, Ban CHQS huyện đã tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàn chiến đấu, xây dựng văn kiện diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên, 1 cấp trên bản đồ, chỉ đạo 7 đơn vị cơ sở tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, kết hợp với xử lý tình huống an ninh chính trị, PCTT- TKCN. Huyện đã hoàn thành chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức QPAN, giao quân năm 2019 đúng luật, an toàn. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, địa phương tích cực tham gia phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn huyện.

Có thể thấy, những năm qua, huyện Hoành Bồ đã hoàn thành tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT huyện ngày càng được nâng lên, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh)

.
.
.
.
.
.
.
.