HĐND tỉnh nghe báo cáo, tờ trình tại kỳ họp thứ 15

Thứ Sáu, 06/12/2019, 12:24 [GMT+7]
.
.

Sau phiên khai mạc kỳ họp thứ 15, các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII đã nghe các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết.

Các đại biểu trao đổi tại kỳ họp
Các đại biểu trao đổi tại kỳ họp

Các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Đồng chí Chủ  tịch UBND tỉnh khẳng định: Kinh tế - xã hội năm 2019 tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội cả năm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 12,1%. Tổng thu NSNN trên địa bàn đạt vượt dự toán HĐND tỉnh; môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh tiếp tục được cải thiện. Công tác đầu tư, GPMB, tiến độ thi công các dự án được tập trung chỉ đạo, nhất là các dự án hạ tầng giao thông, du lịch dịch vụ, hạ tầng KKT, KCN…

Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường; kỷ luật, kỷ cương hành chính được chấn chỉnh tại các cơ quan, đơn vị. Tập trung triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thôn, bản khu phố đảm bảo đúng quy định. An sinh xã hội được đảm bảo. Lĩnh vực giáo dục đào tạo y tế, lao động, văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét. Chương trình xây dựng nông thôn mới, Đề án 196 được tập trung triển khai quyết liệt, kịp thời có hiệu quả. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; giữ vững biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tại kỳ họp.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, báo cáo tại kỳ họp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội trong tỉnh vẫn còn một số hạn chế, thách thức như: Tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ thấp hơn kịch bản đề ra. Tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới không đạt kế hoạch. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như đất đai, trật tự đô thị, tài nguyên, môi trường còn có mặt bất cập. Một số vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài ở một số địa phương chưa giải quyết triệt để…

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Năm 2020, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối của nhiệm kỳ và kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 do đó cần tập trung thực hiện toàn diện mục tiêu: Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi khơi thông mọi nguồn lực; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án, công trình trọng điểm. Phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh và nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn với thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, chủ động ứng phó với biến đôi khí hậu.

Tiếp đó, các đại biểu nghe Chủ tịch UBMTTQ tỉnh trình bày tóm tắt báo cáo kết quả công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2019 và những ý kiến, kiến nghị của cử tri; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trình bày tóm tắt báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác thực thi quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp năm 2019; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, trình bày tóm tắt báo cáo về công tác xét xử năm 2019. Thường trực HĐND tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt Tờ trình về về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2020. Các Ban HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các nội dung trình kỳ họp.

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa cho đồng chí Nguyễn Văn Đọc.
Các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa cho đồng chí Nguyễn Văn Đọc.

Cũng trong sáng nay, thể theo nguyện vọng cá nhân của đồng chí Nguyễn Văn Đọc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Văn Đọc. Đồng thời, cũng biểu quyết thông qua việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Trần Văn Bừng, nguyên Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chuyển công tác ra ngoài tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnhuỷtrao giấy chứng nhận cho 50 sinh viên có thành tích tiêu biểu.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao giấy chứng nhận cho 50 sinh viên có thành tích tiêu biểu.

Cũng trong phiên họp buổi sáng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao giấy chứng nhận cho 50 sinh viên có thành tích tiêu biểu trong học tập và rèn luyện tham dự kỳ họp.

Chiều nay, kỳ họp tiếp tục với phiên chất vấn, trả lời chất vấn và một số nội dung quan trọng khác.

Thu Chung - Hùng Sơn

.
.
.
.
.
.
.
.