Đảng bộ Than Quảng Ninh: Tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo

Thứ Hai, 02/12/2019, 12:50 [GMT+7]
.
.

Nhằm không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Than Quảng Ninh đã triển khai mạnh mẽ chủ trương nhất thể hóa các chức danh bí thư chi bộ là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

22
Lãnh đạo Công ty Than Nam Mẫu đang kiểm tra sản xuất tại các hầm lò. Ảnh: Văn Khương (CTV)

Hiện Đảng bộ Than Quảng Ninh có 41 chi, đảng bộ trực thuộc; 955 chi bộ cơ sở, với hơn 18.500 đảng viên. Từ năm 2015 đến nay, triển khai mô hình nhất thể hóa chức danh tại các chi, đảng bộ trực thuộc, Đảng bộ Than Quảng Ninh đã có nhiều cách làm sáng tạo, vận dụng phù hợp với thực tiễn từng đơn vị.

Đảng bộ Công ty Than Nam Mẫu hiện có 43 chi bộ trực thuộc với 835 đảng viên, là một trong những Đảng bộ đầu tiên thuộc Đảng bộ Than Quảng Ninh thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ đồng thời là thủ trưởng đơn vị. Nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, cấp ủy đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các đoàn thể, chi bộ thuộc Đảng bộ công ty tập trung sắp xếp mô hình sản xuất, điều chỉnh lại công tác quản lý doanh nghiệp theo hướng tinh gọn. Trong đó, Đảng bộ Công ty Than Nam Mẫu đã nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ đồng thời là quản đốc phân xưởng hoặc trưởng các phòng ban.

Ông Lê Văn Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty Than Nam Mẫu, cho biết: Thực tế cho thấy, mô hình nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ đồng thời là quản đốc phân xưởng hoặc trưởng các phòng, ban, có cơ cấu bộ máy gọn nhẹ, tạo sự thống nhất, đồng thuận từ việc ban hành chủ trương cho đến chỉ đạo thực hiện. Người đứng đầu cấp ủy đơn vị nắm toàn diện tình hình chung, tiếp thu kịp thời tinh thần chỉ đạo của cấp trên, giải quyết nhanh vấn đề phát sinh tại đơn vị, qua đó tiết kiệm thời gian hội họp, phát huy tối đa năng lực của người đứng đầu, khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm. Hiện tại, Đảng bộ công ty tiếp tục lựa chọn nhân sự chuẩn bị bầu cử trong nhiệm kỳ tới với những tiêu chí, tiêu chuẩn được xác định rõ ràng, cụ thể.

22
Chi bộ Phân xưởng Vận tải lò 2 (Công ty CP Than Mông Dương) quán triệt các mục tiêu thi đua 90 ngày đêm sản xuất, tiêu thụ than năm 2019 đến toàn cán bộ, công nhân phân xưởng.

Để nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, ngày 23/3/2017, Đảng ủy Công ty CP Than Mông Dương ra Nghị quyết số 67-NQ/ĐU về xây dựng mô hình chi bộ đồng nhất với cơ quan chuyên môn. Thực hiện nghị quyết này, đến nay 38/38 chi bộ thuộc Đảng bộ Công ty CP Than Mông Dương đã triển khai xong mô hình nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ đồng thời là quản đốc phân xưởng hoặc trưởng các phòng, ban. Ông Nguyễn Tiến Khanh, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Công ty CP Than Mông Dương, cho biết: Khi mới triển khai nhất thể hóa chức danh tại một số chi bộ trong Công ty cũng gặp khó khăn. Tuy nhiên, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, làm thí điểm tại một số chi bộ, sau đó nhân rộng trong toàn đơn vị. Thực hiện mô hình này đã giúp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tập trung hơn; phát huy tối đa năng lực của người đứng đầu, khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm; việc điều hành công việc đảm bảo sát và tập trung hơn...

Được biết, đại hội chi bộ trực thuộc cơ sở nhiệm kỳ 2015-2017, toàn Đảng bộ Than Quảng Ninh mới tiến hành nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ là thủ trưởng đơn vị tại 668/959 chi bộ. Tuy nhiên, nhiệm kỳ 2017-2020, đã thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ đồng thời là thủ trưởng các phòng, ban, quản đốc đơn vị tại 934/955 chi bộ. Qua đánh giá của Đảng ủy Than Quảng Ninh, việc đảm nhiệm người gánh “2 vai” bí thư chi bộ đồng thời là quản đốc, trưởng các phòng, ban tại các chi bộ cơ sở đã và đang phát huy tốt vai trò lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Hiện nay, Đảng bộ Than Quảng Ninh đang tích cực công tác chuẩn bị nhân sự tham gia cấp ủy chi bộ trực thuộc cơ sở nhiệm kỳ 2020-2023. Theo đó, nhân sự nhiệm kỳ tiếp tục được chuẩn bị kỹ lưỡng. Dự kiến 96,9% bí thư chi bộ về chuyên môn có trình độ đại học và trên đại học; trình độ lý luận cao cấp đạt 36,7% (còn lại 66,3% có trình độ là trung cấp lý luận chính trị và đang học trung cấp).

Phạm Tăng

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.