Đầm Hà: Nâng cao chất lượng tổ chức đảng

Thứ Hai, 30/12/2019, 15:37 [GMT+7]
.
.

Hiện Đảng bộ huyện Đầm Hà có 35 chi, đảng bộ trực thuộc, với 2.068 đảng viên, trong đó có 16 đảng bộ và 19 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Xác định công tác xây dựng tổ chức đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ huyện luôn chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

a
Thường trực Huyện ủy Đầm Hà giao ban với các chi bộ cơ sở, tháng 9/2019. Ảnh: Quốc Nghị (Trung tâm TT-VH Đầm Hà)

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Huyện ủy Đầm Hà cho biết: Với mục tiêu tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các loại hình tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho mỗi cán bộ đảng viên, phát huy tốt vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống chính trị các cấp; điều chỉnh, bổ sung hợp lý, chặt chẽ mối quan hệ công tác của các tổ chức trong hệ thống chính trị, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng...

Trong nhiệm kỳ, Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo, kiện toàn và sắp xếp lại một số loại hình tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và cơ sở cho phù hợp, nhằm phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng các cấp và từng chi bộ. Điển hình, huyện đã rà soát, giải thể các chi bộ cơ quan trực thuộc đảng bộ xã, đưa đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ thôn, bản; chuyển chi bộ cơ sở Công ty Khoáng sản Thiên Trường trực thuộc Đảng bộ xã Quảng Lâm; thành lập 2 đảng bộ cơ sở trên cơ sở nâng cấp từ chi bộ cơ sở; chuyển giao Chi bộ Quản lý thị trường về Đảng bộ các cơ quan tỉnh. Đồng thời, quan tâm chỉ đạo thành lập tổ chức đảng tại Công ty TNHH Việt - ÚC.

Trên cơ sở sắp xếp, kiện toàn, củng cố chi bộ và phân công, bố trí cán bộ, đảng viên phù hợp với điều kiện công tác, Huyện ủy cũng quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ để nâng cao vai trò lãnh đạo chi bộ, gắn chức năng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị với lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và bộ máy quản lý ở mỗi đơn vị, cơ sở. Hằng năm, huyện mở các lớp bồi dưỡng cho đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn và cử đi bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ do tỉnh tổ chức.

a
Huyện Đầm Hà tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới, tháng 10/2019. Ảnh: Thanh Nga (Trung tâm TT-VH Đầm Hà)

Đến nay, mô hình tổ chức đảng thuộc Đảng ủy các xã, thị trấn trực thuộc Đảng bộ huyện về cơ bản phù hợp với 139 chi bộ thôn, bản, khu phố, chi bộ trường học, trạm y tế. Các chi bộ luôn phát huy được vai trò là lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo hiệu quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, chi bộ; xây dựng chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Song song với đó, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ huyện cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, từ việc đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, chế độ làm việc với các cấp ủy cơ sở đến việc duy trì chế độ giao ban hằng tháng, quý với các cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở. Đồng thời, phân công cấp ủy viên cấp huyện, cấp cơ sở dự sinh hoạt chi bộ thôn, bản, khu phố; duy trì giao ban đối thoại giữa cấp ủy các huyện, cấp xã định kỳ. Nhờ đó, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở được giải quyết; ý thức tự phê bình và phê bình được nâng lên.

Tổ chức đảng vững mạnh, đội ngũ đảng viên trong sạch và không ngừng nâng cao về chất lượng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kinh tế - xã hội chuyển dịch đúng hướng. Điển hình, kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã đảm bảo được xu hướng chuyển dịch đối với từng lĩnh vực trong nội ngành. Tốc độ tăng bình quân sản xuất nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2016-2019 đạt 10%/năm, vượt mục tiêu nghị quyết (5,85%/năm); tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ trên địa bàn năm 2019 ước đạt trên 1.400 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với năm 2015, tốc độ tăng bình quân 18,4%/năm…

Thu Chung

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.