Bình Liêu sẵn sàng cho đại hội đảng bộ các cấp

Thứ Tư, 06/11/2019, 13:43 [GMT+7]
.
.

Chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp diễn ra thành công tốt đẹp, huyện Bình Liêu đã chủ động, tích cực triển khai các nội dung công việc liên quan đến công tác chuẩn bị như: Xây dựng văn kiện, công tác nhân sự, bảo đảm an ninh trật tự, cơ sở vật chất… theo đúng chỉ đạo của cấp trên.

1
Huyện Bình Liêu tổ chức lễ công bố xã Hoành Mô đạt chuẩn NTM năm 2018 và khánh thành Nhà văn hóa xã Hoành Mô, tháng 4/2019.

Theo đó, cụ thể hóa Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 308-KH/TU ngày 04/7/2019 của BTV Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy Bình Liêu đã ban hành Kế hoạch số 182 ngày 18/7/2019 của BTV Huyện ủy "Về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025"; trọng tâm là công tác rà soát, sắp xếp cán bộ chuẩn bị nhân sự đảm bảo đúng cơ cấu, độ tuổi theo quy định của trung ương và của tỉnh; hướng dẫn đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022. Huyện ban hành kế hoạch tổ chức bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố trên địa bàn huyện nhiệm kỳ 2020-2023; thành lập các tiểu ban chuẩn bị các điều kiện đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; ban hành và triển khai kế hoạch xây dựng văn kiện đại hội

Đại hội Đảng bộ huyện Bình Liêu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định mục tiêu tiếp tục đổi mới toàn diện, khai thác tốt tiềm năng lợi thế của địa phương; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ; phát triển văn hóa, xã hội tương xứng với phát triển kinh tế để cải thiện chất lượng cuộc sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, phấn đấu xây dựng huyện Bình Liêu ngày càng phát triển toàn diện nhằm thu hẹp khoảng cách với các địa phương khác trong tỉnh Quảng Ninh và cả nước.

Các chỉ tiêu cụ thể: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 13,5%/năm. Cơ cấu kinh tế đến năm 2020: Nông, lâm nghiệp chiếm 28-30%; công nghiệp và xây dựng chiếm 18-20%; dịch vụ chiếm 52-54%; Phấn đấu đến năm 2020, 100% các xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt trên 35%; đạt 8,5 bác sĩ/vạn dân; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm trên 6%; 5/5 xã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn...

bl
Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân huyện ngày càng được nâng cao. Trong ảnh: Giải bóng đá nữ Hội hát Soóng Cọ huyện Bình Liêu năm 2019.

Hiện tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm từ 44,31% (năm 2016) xuống còn 11,35% (giảm bình quân 11%/năm), vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ huyện đề ra là 6%/năm. Có 2 xã, 65 thôn đủ điều kiện hoàn thành chương trình 135; có 1 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2018, dự kiến hết năm nay có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt trên 64,8%, trong đó số có bằng cấp, chứng chỉ đạt 29,30%...

Quán triệt Chỉ thị số 35/CT/TW, Kế hoạch số 308-KH/TU về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, huyện Bình Liêu lựa chọn Đảng bộ xã Đồng Văn làm điểm, thời gian tổ chức quý I/2020. BTV Huyện ủy Bình Liêu đã tổ chức quán triệt, phổ biến nghiêm túc đến từng cán bộ, đảng viên. BTV Huyện ủy đã thành lập các tổ kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; thành lập các tiểu ban Đại hội; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

Huyện lựa chọn các công trình, phần việc thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp. Huyện ban hành kế hoạch và hướng dẫn xây dựng đề cương báo cáo chính trị đại hội đảng bộ cấp xã và cấp huyện; chỉ đạo đảng bộ cấp xã thành lập các tiểu ban đại hội, các tiểu ban giúp việc; rà soát, luân chuyển cán bộ chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ đại hội 2020-2025. Việc sắp xếp bộ máy tại cơ sở đảm bảo tinh gọn, hiệu quả theo đúng các chỉ tiêu đã đề ra, chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới đảm bảo đủ năng lực, uy tín, phẩm chất để phát huy hiệu quả.

Hoàng Gái (Trung tâm TT-VH Bình Liêu)

.
.
.
.
.
.
.
.