UBND tỉnh nghe báo cáo tình hình phát triển doanh nghiệp mới

Thứ Ba, 08/10/2019, 17:19 [GMT+7]
.
.

Chiều 8/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương nghe báo cáo tình hình phát triển doanh nghiệp mới và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tình hình triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị.
Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến hết quý III/2019, tổng số doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc thành lập mới 1.700, đạt 43% so với kế hoạch năm, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến thời điểm hiện tại là 19.260 doanh nghiệp. Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới trong quý III/2019 đạt gần 6 tỷ đồng. Số doanh nghiệp qua thời kỳ khó khăn hoạt động trở lại ước 536 doanh nghiệp, tăng 36% so với cùng kỳ.

Trong tổng số 19.260 doanh nghiệp đăng ký thành lập tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, có 11.879 doanh nghiệp đang hoạt động. Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, số thuế nộp vào ngân sách nhà nước đến hết quý II/2019 là 10.179 tỷ đồng.

Về triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực thông tin, tuyên truyền chính sách sâu rộng tới doanh nghiệp. Đặc biệt, cộng đồng doanh nghiệp được hỗ trợ chi phí về lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng bố cáo thông tin ngay khi thành lập, góp phần giảm một phần chi phí giai đoạn đầu khi gia nhập thị trường, tạo môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ghi nhận những nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong việc hỗ trợ thành lập doanh nghiệp mới.

Thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương cần lắng nghe doanh nghiệp nhiều hơn; thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ doanh nghiệp để nắm bắt những khó khăn của doanh nghiệp, qua đó có sự quan tâm, chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Đồng chí giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham mưu cho tỉnh triển khai các nội dung hỗ trợ thành lập doanh nghiệp; tiếp thu ý kiến tại hội nghị, hoàn thiện báo cáo đánh giá thực chất, sâu sắc về tình hình hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn, đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Trong đó cần đặc biệt đánh giá về hiệu quả của các doanh nghiệp FDI. Chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh triển khai khoán chỉ tiêu cho các sở, ngành, địa phương thực hiện Nghị quyết số 148/2018/NQ-HĐND ngày 7/12/2018 của HĐND tỉnh.

Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải quyết liệt vào cuộc triển khai hỗ trợ thành lập doanh nghiệp mới, phấn đấu hết năm 2020 phải có 25.000 doanh nghiệp; hỗ trợ ý tưởng kinh doanh, định hướng ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp khởi nghiệp; hỗ trợ về vốn vay ngân hàng; hỗ trợ tiếp cận đất đai; hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật; hỗ trợ kết nối, quảng bá sản phẩm; hỗ trợ quảng bá, xây dựng thương hiệu sản phẩm; hỗ trợ nguồn nhân lực, lao động.

Đồng chí giao Cục thuế tỉnh kiểm soát chặt chẽ chính sách thuế đối với hộ kinh doanh cá thể; tuyên truyền, hỗ trợ các hộ kinh doanh cá thể thành lập doanh nghiệp; các ngành chức năng phối hợp kiểm tra các điều kiện kinh doanh của hộ kinh doanh.

Mạnh Trường

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.