Những nội dung chính dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long

Thứ Tư, 02/10/2019, 22:32 [GMT+7]
.
.

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương; với nỗ lực đổi mới, sáng tạo, quyết liệt của toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Ninh, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã đạt được những kết quả đột phá quan trọng, nổi bật trên quy mô toàn tỉnh nói chung, thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ nói riêng.

Thành phố Hạ Long là đô thị loại 1, Trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật, giáo dục của tỉnh Quảng Ninh; có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng Đông Bắc; có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng; là động lực phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vành đai kinh tế ven biển Bắc Bộ, vùng duyên hải Bắc Bộ; là đô thị dịch vụ - du lịch quốc gia, có tầm quốc tế, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Với diện tích tự nhiên 275,58 km2, dân số trung bình 267.420 người (số liệu tổng điều tra dân số), thành phố đang là địa phương phát triển nhanh, mạnh, năng động nhất tỉnh, hàng đầu cả nước; năm 2018 tăng trưởng GRDP đạt 16,2%, bình quân 8.700 USD/người/năm; thu ngân sách trên 4.300 tỷ đồng; có điều kiện đầu tư lớn cho hạ tầng đồng bộ với tổng vốn 29.768 tỷ đồng; thu hút nhiều các nhà đầu tư chiến lược triển khai các dự án động lực, bộ mặt đô thị chuyển biến mạnh mẽ. Tuy nhiên, thành phố đang gặp hạn chế, thách thức lớn: Thiếu quỹ đất đủ lớn để xây dựng những dự án lớn mang tầm cỡ quốc gia và khu vực; nguồn lực tự nhiên đã tới hạn, không còn dư địa về không gian phát triển theo các định hướng chiến lược trong điều kiện giảm thiểu san đồi, lấp biển để bảo vệ di sản, cảnh quan; thách thức lớn về bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long bao gồm kiểm soát ô nhiễm nguồn nước, khói bụi từ phía Bắc Cửa Lục; về nhiều mặt công tác quản lý nhất là đối với than, khoáng sản, đảm bảo an ninh trật tự...

Huyện Hoành Bồ có diện tích tự nhiên lớn nhất tỉnh với 843,54 km2; dân số trung bình 51.003 người; có vị trí đầu mối về giao thông thủy bộ, với tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn và quy hoạch tuyến cao tốc Hà Nội- Hạ Long - Móng Cái; có Quốc lộ 279 kết nối với tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn; có hệ thống bến thủy nội địa giáp vịnh Bắc Cửa Lục; có quỹ đất nông nghiệp hơn 70.000 ha, đất rừng hơn 66.000 ha và quỹ đất rừng ngập mặn quý giá; cảnh quan môi trường độc đáo đặc sắc... Tiềm năng là rất lớn, kinh tế - xã hội tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; có nguồn lực lớn về vị trí, đất đai, văn hóa bản địa... nhưng khai thác chưa hiệu quả, khó đột phá, còn nhiều yếu tố chưa bền vững, chậm phát triển. Tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 76,1% cơ cấu kinh tế, trong đó chủ yếu là khai thác khoáng sản thô, sản xuất công nghệ thấp nhiều khói bụi nước thải; công tác quản lý rừng tự nhiên, rừng ngập mặn, tài nguyên than, đá, sét... chưa tốt. Còn nhiều xã khó khăn, đời sống và dân trí thấp; chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế về cảnh quan, văn hóa, tập quán bản địa để tạo ra sự phát triển đột phá, bền vững trong điều kiện tiếp giáp với thành phố Hạ Long. Đội ngũ cán bộ còn nhiều hạn chế về năng lực, chậm đổi mới, hiệu lực quản lý không cao, xử lý khó triệt để.

Thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ có mối quan hệ chặt chẽ về điều kiện tự nhiên và xã hội, vị trí tiếp giáp, hình thái bao quanh vịnh Cửa Lục, các sông Trới, Diễn Vọng đổ ra vịnh Hạ long..., có văn hóa tương sinh, mục đích tương đồng, lợi ích tương hợp, hạ tầng tương hỗ... Những điểm khác biệt của 02 địa phương sẽ bổ khuyết cho nhau, nhân lên sức mạnh về tiềm năng và lợi thế, không chỉ một chiều mà là hai chiều nên rất thuận lợi, tối ưu hóa quản lý, khai thác các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh. Cùng với những mâu thuẫn, thách thức chung của cả tỉnh, thực tiễn hai địa phương còn chứa đựng mâu thuẫn điển hình: (1) Giữa tư duy, không gian phát triển kinh tế - xã hội mang tầm nhìn cấp vùng theo Quyết định số 702/QĐ-TTg ngày 07/6/2019 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2050, với mô hình quản lý nhìn chung còn biệt lập; (2) Giữa thực trạng rất nhiều tiềm lực, thế mạnh của bên này chưa được đánh thức, phát huy xứng tầm là nhu cầu cấp thiết của bên kia để phục vụ phát triển chung của vùng và toàn tỉnh, với cơ chế còn mang tính cát cứ, chưa được khai thông hiệu quả; (3) Giữa yêu cầu tăng cường quản lý Nhà nước trên nhiều lĩnh vực vốn có liên hệ khách quan chặt chẽ giữa 2 địa bàn (như khoáng sản, giao thông thủy, bộ; đấu tranh phòng, chống tội phạm, và đặc biệt là quản lý ô nhiễm môi trường, phát triển bền vững di sản Vịnh Hạ Long liên thông vịnh Cửa Lục...) với tình trạng phối hợp thiếu đồng bộ, gắn kết giữa các cơ quan có thẩm quyền hai bên. Nguyên nhân khách quan chủ yếu là do sự tồn tại của 2 đơn vị hành chính cấp huyện trong một thể thống nhất khách quan mà trước đây chưa có cơ chế chính trị, pháp lý để khắc phục; nguyên nhân chủ quan chính là việc chậm đổi mới tư duy để phát hiện và đề xuất giải quyết các vấn đề trên, không gian phát triển kinh tế - xã hội bị chia cắt bởi địa giới hành chính.

Trong tình hình hiện nay, cả nước đang tập trung thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021; Nghị quỵết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021. Theo đó, cùng với việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong một số trường hợp nhất định, Trung ương đặc biệt khuyến khích việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã khác theo yêu cầu của địa phương khi bảo đảm yếu tố thuận lợi và được đa số nhân dân đồng thuận; hành lang pháp lý đã được đảm bảo đầy đủ, khả thi.

Việc sáp nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long khi hoàn thành sẽ tạo ra những lợi ích to lớn, hiệu quả thiết thực: (1) Hình thành một đô thị thuộc tỉnh lớn nhất cả nước về diện tích tự nhiên, đơn vị hành chính trực thuộc và sự đa dạng về cảnh quan, địa hình, sẽ trở thành hạt nhân thúc đẩy tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai gần. (2) Mở ra không gian phát triển mới rộng lớn trong 01 đơn vị hành chính thống nhất, khai thác tốt nhất lợi thế về đất đai, tài nguyên; thuận lợi cho quy hoạch lại đô thị tầm cỡ quốc tế; tăng cường khả năng liên kết vùng và liên vùng; tạo phát triển đột phá không chỉ trước mắt mà còn lâu dài. (3) Là đòn bẩy cho phát triển nhanh và bền vững, giảm áp lực quỹ đất phát triển của thành phố Hạ Long để bảo vệ cảnh quan vùng Di sản, có điều kiện quản lý thống nhất về môi trường theo đúng quan điểm quản lý hệ thống từ rừng núi, sông, vịnh..., thúc đẩy giải pháp xử lý các cơ sở công nghiệp ô nhiễm; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các tài nguyên đất, rừng, khoáng sản... (4) Kết nối, đa dạng hóa dịch vụ rừng - biển, khai thác thế mạnh văn hóa, cảnh quan vùng cao tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt, thúc đẩy mạnh mẽ du lịch. (5) Giải quyết bền vững an sinh xã hội, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo, tạo chuyển biến trong đồng bào dân tộc. (6) Có điều kiện tăng cường mạnh mẽ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm; nâng cao tiềm lực quốc phòng - an ninh. (7) Tiếp tục tạo đột phá trong thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, tinh giản mạnh đầu mối, nâng cao chất lượng cán bộ trong môi trường đô thị năng động.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất ban hành Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo việc mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ như sau:

I. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu tổng quát

Thực hiện tốt các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới và sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện; xây dựng Thành phố Hạ Long mới có tiềm năng và thế mạnh vượt trội trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và địa giới hành chính huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long; phát huy tối đa lợi thế vốn có của hai địa phương, khắc phục bất cập phát sinh do địa giới hành chính chưa hợp lý; tạo đột phá trong công tác quản lý, khai thác, sử dụng, phát huy các nguồn lực, mở ra thời kỳ phát triển mới cho địa phương, đẩy mạnh tăng trưởng, thu hút đầu tư, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo phát triển nhanh, bền vững, có tầm nhìn dài hạn, làm hạt nhân thúc đẩy tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai. Đồng thời, tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tạo đồng thuận ủng hộ từ mọi cấp, ngành, cán bộ, nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao tiềm lực quốc phòng - an ninh, tăng cường quản lý Nhà nước, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

(1)Xây dựng đề án, phương án, báo cáo, đề xuất và được cấp có thẩm quyền quyết định việc nhập địa giới hành chính 02 địa phương phấn đấu hoàn thành trong năm 2019; (2) Sắp xếp tổ chức, bộ máy, cán bộ, cơ sở vật chất đi vào hoạt động ổn định theo môi hình mới trước khi tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; (3) Đảm bảo mô hình tổ chức chính quyền đô thị phù hợp quy định chung từ năm 2025.

2. Quan điểm

(1) Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị toàn tỉnh, đặt dưới sự lãnh đạo sâu sát, toàn diện của Tỉnh ủy, quản lý điều hành của UBND tỉnh; bám sát chỉ đạo của Trung ương có liên quan đòi hỏi phải tạo ra sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cấp, các ngành; đề cao vai trò gương mẫu, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền các cấp, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, nhất là tại 02 địa phương Hạ Long, Hoành Bồ; quyết liệt, kịp thời, xem xét kỹ lưỡng toàn diện, có giải pháp thấu đáo, hợp lý, tiến hành thận trọng, từng bước chắc chắn nhưng phải khẩn trương để đảm bảo đồng bộ với công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

(2) Việc nhập địa giới hành chính huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long phải bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, gắn với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Bảo đảm quản lý, khai thác, sử dụng, phát huy tối đa hiệu quả nguồn lực của hai địa phương và của tỉnh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh.

(3) Việc nhập địa giới hành chính 02 địa phương phải thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản pháp luật có liên quan. Phải có bước đi, cách làm bài bản, phù hợp, chặt chẽ, toàn diện, hiệu quả; hạn chế thấp nhất xáo trộn, giữ nguyên tối đa các đơn vị không cần thiết sắp xếp lại; giảm thiểu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của nhân dân, giữ vững sự ổn định trong quá trình sắp xếp để phát triển.

(4) Trong quá trình thực hiện nhập địa giới hành chính huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long phải chú ý giải quyết chế độ, chính sách hợp lý cho cán bộ, công chức, viên chức có liên quan theo đúng quy định của Trung ương và của tỉnh; có lộ trình bố trí, sắp xếp hợp lý đảm bảo chậm nhất sau 5 năm kể từ khi được cấp có thẩm quyền quyết định nhập địa giới hành chính thì số lượng lãnh đạo, quản lý và số lượng công chức, viên chức ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính mới bảo đảm đúng theo quy định.

(5) Coi trọng và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục; vận dụng hiệu quả các hình thức thông tin, truyền thông tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân; đồng thời phải giữ nghiêm kỷ cương, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ

1.1. Xây dựng mô hình tổ chức bộ máy; đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định nhập toàn bộ địa giới hành chính huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long
Thống nhất chủ trương nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số, địa giới hành chính của huyện Hoành Bồ vào toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số, địa giới hành chính của thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đơn vị hành chính mới có tên gọi là Thành phố Hạ Long; có 33 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm toàn bộ 20 phường thuộc thành phố Hạ Long; 12 xã thuộc huyện Hoành Bồ hiện tại; thành lập phường Hoành Bồ trên cơ sở toàn bộ diện tích, dân số thị trấn Trới hiện tại; đồng thời nghiên cứu kỹ các căn cứ, điều kiện đề xuất thành lập phường trên cơ sở toàn bộ diện tích, dân số của một số đơn vị hành chính cấp xã khác (nếu có). Hệ thống chính trị của đơn vị hành chính mới đảm bảo thống nhất theo mô hình chung, trên cơ sở sát nhập các cơ quan cấp huyện có chức năng tương đương của 02 địa phương hiện tại; giữ nguyên tổ chức bộ máy ở cấp xã và các cơ quan, tổ chức không gắn với địa hạt cấp huyện. Về biên chế được xác định trên cơ sở tổng cộng biên chế được giao của 2 địa phương; thực hiện tinh giản theo lộ trình chung. Về trụ sở, bố trí tại thành phố Hạ Long hiện nay; đối với các trụ sở làm việc, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện có của huyện Hoành Bồ cần tính toán kỹ đảm bảo sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát tài sản, đất đai.

1.2. Phát huy ưu thế của đơn vị hành chính mới, thúc đẩy các chủ trương, dự án đầu tư đã được xác định; thực hiện theo lộ trình việc rà soát, cập nhật, điều chỉnh các chủ trương, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh phù hợp với điều kiện sau sắp xếp địa giới hành chính.

Sớm tổng kết Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 30/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển thành phố Hạ Long đến năm 2020, tầm nhìn 2030; xây dựng Nghị quyết lãnh đạo mới đảm bảo định hướng dài hạn, phù hợp tình hình mới, theo hướng kế thừa thành quả, cập nhật bổ sung chủ trương sát tình hình, có các cơ chế chính sách đặc thù tạo thuận lợi chung cho toàn địa bàn sau nhập địa giới.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 702/QĐ-TTg ngày 07/6/2019 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2050; giữ vững định hướng phát triển, các phân khu chức năng, chương trình và dự án ưu tiên đầu tư; cập nhật, bổ sung các nội dung phát triển về phía huyện Hoành Bồ hiện tại. Rà soát, kế thừa nội dung có giá trị của Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Hoành Bồ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 1447/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của UBND tỉnh; chú trọng bổ sung quy hoạch theo các hướng kết nối vùng, nhất là hướng quốc lộ 279 đi Bắc Giang, Lạng Sơn và các công trình giao thông động lực đã và đang triển khai (cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, cầu Cửa Lục 1, cầu Cửa lục 3...).

Trong quá trình nhập địa giới hành chính của 02 địa phương không làm ảnh hưởng đến các cam kết, chủ trương đầu tư và tiến độ các dự án đã phê duyệt. Đồng thời rà soát toàn bộ các quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và các nội dung khác để có hướng điều chỉnh quy hoạch tổng thể, đồng bộ, phù hợp, nhằm chuyển hóa lợi thế sau điều chỉnh địa giới thành nguồn lực và động lực phát triển với tầm nhìn mới dài hạn tạo đột phá phát triển.

1.3. Đảm bảo ổn định tình hình từ khi khâu xây dựng đề án, phương án, lấy ý kiến, trình phê duyệt đến khi nhập địa giới hành chính của 02 địa phương; đảm bảo toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố Hạ Long mới vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; giải quyết có hiệu quả mọi vướng mắc nảy sinh, đảm bảo phát huy cao nhất hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, cải thiện dân sinh sau khi nhập địa giới hành chính.

2. Giải pháp

2.1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, quản lý, điều hành chủa chính quyền các cấp: Quán triệt sâu sắc chủ trương, định hướng, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo việc nhập địa giới hành chính 02 địa phương. Bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết, Kế hoạch của Chính phủ; nhấn mạnh những yêu cầu, đòi hòi, cơ hội, lợi ích lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân khi tiến hành nhập địa giới hành chính 02 địa phương; tăng cường tuyên truyền, vận động, giải trình, thuyết phục bằng các giải pháp căn cơ nhằm giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong quá trình sắp xếp; đồng thời thể hiện tinh thần chủ động quyết tâm đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của hệ thống chính trị toàn tỉnh khi chủ trương sắp xếp lại các đơn vị hành chính đang được cả nước triển khai đồng bộ, được Bộ Chính trị khuyến khích, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ quan tâm, tạo điều kiện. Lãnh đạo thực hiện thật tốt công tác sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ trong quá trình sáp nhập gắn với công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, nêu cao cảnh giác, chỉ đạo chủ động phát hiện, đấu tranh chống lợi dụng xuyên tạc, chống phá, gây rối làm mất ổn định an ninh trật tự; chống các biểu hiện cơ hội, chia rẽ, gây mất đoàn kết, đơn thư khiếu kiện không đúng đắn; biểu hiện cơ hội, “tranh thủ” vi phạm trong điều kiện sát nhập...

2.2. Xây dựng phương án sắp xếp tổ chức, bộ máy, biên chế đối với các nội dung thuộc thẩm quyền chỉ đạo, quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Có phương án tổng thể đối với tổ chức của Đảng, hệ thống cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, các cơ quan, đơn trực thuộc cấp huyện tại địa phương liên quan sau sắp xếp. Đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng pháp luật, quy định, điều lệ; kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét quyết định những nội dung vượt quá thẩm quyền của tỉnh, theo hướng không để việc sắp xếp lại làm ảnh hưởng nhiều đến vị trí, quyền lợi cán bộ; có cơ chế đặc thù phù hợp với điều kiện nhập địa giới, nhất là số lượng cấp ủy viên ban thường vụ, số lượng đại biểu Đại hội Đảng bộ thành phố, số lượng biên chế, số lượng cấp phó... Trước mắt, giữ nguyên tổ chức của các đơn vị hành chính cấp xã; giữ nguyên tổ chức của các đơn vị sự nghiệp không liên quan trực tiếp đến việc nhập địa giới hành chính đảm bảo cung ứng chất lượng dịch vụ công, dịch vụ hành chính công (sự nghiệp y tế, giáo dục, văn hóa, nông nghiệp...) đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp; việc rà soát, sắp xếp lại sẽ tiến hành khi có nhu cầu thực tiễn và đủ điều kiện để phục vụ cho người dân được tốt hơn.
Những nơi đang được hưởng các chế độ, chính sách đặc thù theo chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh cần được rà soát cụ thể để có giải pháp phù hợp đảm bảo quyền lợi theo quy định trong quá trình sắp xếp. Đối với việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan đến nhân thân hoặc hoạt động sản xuất, kinh doanh khi thực hiện việc chuyển đổi do nhập địa giới ành chính, cần nghiên cứu có cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp đảm bảo các quy định của pháp luật.

2.3. Chỉ đạo rà soát toàn diện các cơ quan Trung ương, cơ quan của Tỉnh đóng trên địa bàn 2 địa phương hiện tại để có phương án sắp xếp phù hợp với mô hình đơn vị hành chính mới; chỉ đạo, phối hợp các cơ quan ngành dọc có phương án sắp xếp tổ chức, cán bộ, biên chế phù hợp điều kiện nhập địa giới. Các ngành có đơn vị gắn với địa giới hành chính cấp huyện như: Quân sự, Công an, Tòa án, Kiểm sát, Thi hành án dân sự, Quản lý thị trường, Kiểm lâm, Kho bạc, Thống kê, Bảo hiểm xã hội... khẩn trương rà soát, chủ động xây dựng phương án sát nhập tổ chức tương ứng tại 02 địa phương; có phương án tổng thể sắp xếp cán bộ trong cân đối chung toàn ngành; báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định. Đảm bảo đồng bộ, đồng thời về mặt hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm định, xem xét, quyết định và ngay sau khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc nhập địa giới có thể tiến hành ngay việc sắp xếp nội bộ ngành đi vào hoạt động ổn định.

2.4. Nghiên cứu xây dựng phương án, yêu cầu, điều kiện, cơ chế, chính sách phù hợp, hiệu quả để phục vụ việc sắp xếp lại đội ngũ cán bộ chịu tác động. Thực hiện cân đối, linh hoạt, hài hòa các giải pháp: điều động, luân chuyển trong quy mô toàn tỉnh; tạo điều kiện đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận, ngoại ngữ; giải quyết chế độ chính sách nếu đủ điều kiện và có nguyện vọng; đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép bố trí vượt khung số lượng (về biên chế, cấp phó...) trong giai đoạn chuyển tiếp... Tập trung xây dựng phương án đối với những cán bộ, công chức là lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, lãnh đạo cấp phòng và tương đương. Chuẩn bị thật tốt nhân sự Đại hội cấp cơ sở và cáp trên cơ sở đảm bảo phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Nghiên cứu, xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách đặc thù cho đối tượng chịu tác động của việc nhập địa giới hành chính theo hướng khuyến khích mạnh mẽ việc tự đánh giá năng lực, triển vọng, nguyện vọng, đảm bảo không ai vì sát nhập mà ảnh hưởng quyền lợi không do tự nguyện.

2.5. Xây dựng, thông qua đề án, phương án sắp xếp thực hiện khẩn trương, đầy đủ, chặt chẽ quy trình pháp lý. Xây dựng Đề án “Nhập địa giới hành chính huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long” theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021. Tiến hành làm việc, xin ý kiến, tranh thủ tối đa sự ủng hộ của các ban, bộ, ngành Trung ương có liên quan. Thực hiện thật tốt các bước lấy ý kiến cử tri trên địa bàn về Đề án tạo ra sự đồng thuận cao nhất của nhân dân, dư luận xã hội; thông qua Hội đồng nhân dân; bám sát các cơ quan Trung ương trong quá trình thẩm định, trình, thông qua.
Sau khi có ý kiến thống nhất của Trung ương, Bộ Nội vụ, trên cơ sở tuyên truyền, vận động, thuyết phục tạo sự đồng thuận cao của cử tri trên địa bàn,
thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn về Đề án, phương án nhập địa giới hành chính huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long. Trên cơ sở đó, HĐND các cấp có liên quan tổ chức các kỳ họp tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính theo trình tự từ cấp xã đến cấp huyện, cấp tỉnh làm cơ sở lập hồ sơ Đề án trình Chính phủ để xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

2.6. Tăng cường toàn diện các mặt công tác quản lý trong quá trình sắp xếp. Rà soát, lập danh mục các dự án và chuẩn bị đầu tư làm cơ sở để triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Chỉ đạo đẩy mạnh các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, nhất là các dự án, công trình có liên quan sự kết nối giữa 2 địa phương, như cầu Cửa Lục 1, Cửa Lục 3, Khu công nghiệp Việt Hưng giai đoạn 2, đường nối Khu Công nghiệp Cái Lân qua Khu Công nghiệp Việt Hưng đến Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn; tuyến đường tránh bao biển phía Nam Quốc lộ 279. Quản lý chặt chẽ địa bàn, không để xảy ra vi phạm về đất đai, xây dựng, khai thác than và khoáng sản khác; khẩn trương có giải pháp chống “thổi giá” đất nhất là tại huyện Hoành Bồ. Chú trọng bảo vệ rừng tự nhiên, rừng ngập mặn, hồ nước, bãi triều...

2.7. Tăng cường nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm lan tỏa chủ trương đúng đắn, tạo đồng thuận; ngăn chặn xử lý các biểu hiện tiêu cực, xuyên tạc, lợi dụng chống phá, đặc biệt là trong thời gian lấy ý kiến của cử tri về việc nhập địa giới hành chính 02 địa phương. Tăng cường triệt phá, xử lý tội phạm liên tuyến, các vi phạm về bảo vệ môi trường, hoạt động vận chuyển trái phép than, khoáng sản... củng cố niềm tin cho nhân dân.

2.8. Bố trí nguồn lực kịp thời, phục vụ tốt quá trình nhập địa giới, nhất là kinh phí giải quyết chế độ chính sách, bố trí trụ sở, phương tiện, trang thiết bị; các chi phí hành chính phát sinh; nguồn vốn cho các dự án, công trình liên quan. Trước mắt bố trí trụ sở tại các trụ sở hiện có của thành phố Hạ Long; bố trí sử dụng các trụ sở tại huyện Hoành Bồ đảm bảo hợp lý; có hướng để để một số cơ quan có thể bố trí chi nhánh, văn phòng, đồn trạm tại địa điểm phù hợp. Sớm quy hoạch trung tâm chính trị - hành chính mới của thành phố tại địa điểm thích hợp, xứng tầm đô thị hàng đầu sau sắp xếp.

2.9. Kiến nghị với Trung ương, kịp thời cho chủ trương về những cơ chế, chính sách đặc thù khuyên khích trong quá trình sắp xếp về số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, số lượng chức danh lãnh đạo cấp phó và số lượng biên chế cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với tình hình thực tiễn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết; quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền và kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các phát sinh, vướng mắc nảy sinh trong quá trình sắp xếp, nhất là những vấn đề liên quan đến xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế...

2. Giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo UBND tỉnh,  các sở, ban, ngành liên quan: (1) Khẩn trương xây dựng Đề án nhập địa giới hành chính huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long theo luật định; thực hiện đúng quy trình, thủ tục pháp lý, sớm báo cáo cơ quan có thẩm quyền thẩm định, xem xét, quyết định. (2) Chỉ đạo xây dựng phương án tổng thể và phương án cụ thể sắp xếp tổ chức, bộ máy, cán bộ khối các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ, phù hợp với đơn vị hành chính mới sau khi nhập địa giới hành chính. Chỉ đạo các đơn vị ngành dọc chủ động chủ động có phương án sắp xếp tổ chức, cán bộ báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định. (3) Quan tâm giải quyết kịp thời, thỏa đáng các chế độ, chính sách cho những đối tượng bị tác động; thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/04/2015, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, các quy định của Chính phủ; Nghị quyết số 206/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của HĐND tỉnh và các quy định hiện hành. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư của cơ quan, tổ chức, đơn vị do nhập địa giới hành chính huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long. (4) Báo cáo, đề xuất Chính phủ, các bộ ngành Trung ương cho phép tỉnh Quảng Ninh thực hiện một số cơ chế đặc thù quy định tại Nghị quyết 653/2019/ UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của UBTVQH đối với trường hợp nhập địa giới thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ (tương tự như trường hợp bắt buộc phải sát nhập để đảm bảo tiêu chí); được thực hiện số lượng biên chế, số lượng cấp phó vượt quá khung quy định trong giai đoạn chuyển tiếp, có lộ trình chậm nhất sau 5 năm kể từ khi được cấp có thẩm quyền quyết định nhập địa giới hành chính thì số lượng lãnh đạo, quản lý và số lượng công chức, viên chức ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính mới bảo đảm đúng theo quy định. (5) Đẩy mạnh các nhiệm vụ kinh tế - xã hội có liên quan; chỉ đạo tăng cường quản lý Nhà nước trên cơ sở tiếp cận khoa học công nghệ về quản lý hệ thống, chống lợi dụng vi phạm về đất đai, quy hoạch, xây dựng, khoáng sản, “thổi giá đất”...

3. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo thông qua Đề án tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; chỉ đạo xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách theo thẩm quyền để thực hiện Đề án.

4. Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, Đảng đoàn các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tích cực, chủ động tuyên truyền, vận động, thuyết phục, nắm tình hình đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là tại thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ, làm nòng cốt tạo sự thống nhất, đồng thuận ủng hộ triển khai Đề án đúng tiến độ. Chỉ đạo việc sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội tương ứng tại các địa phương liên quan theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và điều lệ của mỗi tổ chức.

5. Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt trong thời gian lấy ý kiến của cử tri về việc nhập địa giới hành chính 02 địa phương; kịp thời phát hiện và ngăn chặn xử lý các biểu hiện tiêu cực, xuyên tạc, lợi dụng chống phá; tăng cường triệt phá, xử lý tội phạm liên tuyến, các vi phạm về bảo vệ môi trường, hoạt động vận chuyển trái phép than, khoáng sản... Đồng thời, cùng với Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp tổ chức, cán bộ tại các địa phương liên quan, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

6. Thành ủy Hạ Long, Huyện ủy Hoành Bồ tập trung tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo: (1) Phối hợp xây dựng Đề án của UBND tỉnh; khẩn trương thực hiện tốt nhiệm vụ lấy ý kiến cử tri và thông qua Hội đồng nhân dân địa phương. (2) Chủ động, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng, đề xuất phương án bố trí, phân công nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan sau sáp nhập. (3) Chủ động, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng về nội dung Nghị quyết tới cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân để tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện; trong đó cần đặc biệt chú ý đến công tác cán bộ do sắp xếp.

7. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với sở Thông tin Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tăng cường chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội; nắm tình hình dư luận, có thông tin khách quan, kịp thời trước công luận bằng các kênh chính thống cũng như trên mạng xã hội.

Trung tâm Truyền thông tỉnh chủ trì công tác thông tin, báo chí, truyền thông đảm bảo đầy đủ, kịp thời, sâu sắc, toàn diện, đúng định hướng về mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa, những lợi ích to lớn trước mắt và lâu dài của việc nhập địa giới hành chính huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long vì lợi ích chung của đất nước, của tỉnh và của các tầng lớp nhân dân đảm bảo tạo sự đồng thuận cao nhất, sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động,  cử tri và nhân dân.

8. Ban Dân vận, Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trên cơ sở chức năng nhiệm vụ tăng cường nắm tình hình, tham mưu giải quyết các vấn đề nảy sinh; hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan tham mưu ở địa phương liên quan.

9. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long, Ban Thường vụ Huyện ủy Hoành Bồ tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy: (1) Rà soát, xây dựng phương án tổng thể về sắp xếp, bố trí, phân công nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị hành chính mới đảm bảo phù hợp sau nhập địa giới hành chính, đặc biệt là phương án sắp xếp số cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư; (2) Rà soát, xây dựng phương án sắp xếp bộ máy, tổ chức, cán bộ khối Đảng, đoàn thể tại đơn vị hành chính mới; (3) Tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép áp dụng một số cơ chế đặc thù có liên quan như: số lượng cấp ủy viên, số lượng đại biểu đại hội đảng bộ thành phố sau nhập địa giới... (4) Tham mưu chỉ đạo việc xây dựng các cơ chế, chính sách có liên quan.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan theo dõi, đôn đốc thực hiện Nghị quyết, Thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.