Hội thảo khoa học 70 năm tác phẩm "Dân vận" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 14/10/2019, 15:58 [GMT+7]
.
.

Sáng 14/10, tại điểm cầu trực tuyến Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương dự Hội thảo khoa học 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Hồ Chí Minh tổ chức tại Hà Nội.

Dự hội thảo có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh…

Quang cảnh Hội thảo tại điểm cầu trực tuyến Quảng Ninh.
Quang cảnh hội thảo tại điểm cầu Quảng Ninh.

Tác phẩm “Dân vận” được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết cách đây tròn 70 năm, đăng trên báo Sự thật số 120 ngày 15/10/1949. Chỉ với gần 600 từ ngắn gọn, tác phẩm đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn, được xem là cương lĩnh, kim chỉ nam về công tác vận động quần chúng của Đảng, Nhà nước và các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị mọi thời kỳ. Tác phẩm giải đáp những vấn đề có tính chất căn bản, cấp thiết của công tác dân vận trước đòi hỏi của Đảng và của lịch sử khách quan đặt ra, thể hiện tư tưởng tin dân, trọng dân, coi trọng sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Các tham luận tại hội thảo phân tích, làm rõ những nội dung, giá trị lý luận sâu sắc của tác phẩm, cũng như thực tiễn công tác dân vận theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các cấp, ngành, địa phương. Qua đó, tiếp tục khẳng định tư tưởng “lấy dân làm gốc” vẫn còn nguyên tính thời sự trong công cuộc đổi mới hiện nay.

Tại Quảng Ninh, học tập, quán triệt tinh thần tư tưởng tác phẩm "Dân vận" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong phong trào dân vận khéo trên các lĩnh vực được cấp ủy, chính quyền các cấp nhân rộng. Trên cơ sở xuất phát từ lợi ích của nhân dân, thông qua công tác dân vận đã huy động được sức mạnh toàn dân tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Những đổi mới trong phát triển kinh tế, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của Quảng Ninh chính là thực tiễn sinh động cho tư tưởng tin dân, trọng dân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Các đại biểu tham dự Hội thảo tại điểm cầu trực tuyến Quảng Ninh.
Các đại biểu tham dự hội thảo tại điểm cầu Quảng Ninh.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, khẳng định công tác vận động các tầng lớp nhân dân không thể tách rời công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác cán bộ và nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu. Đồng thời quan tâm hoàn thiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát” phù hợp thực tiễn.

Để tiếp tục phát huy giá trị lý luận, thực tiễn tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác dân vận thời gian tới, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận theo hướng thiết thực, lấy cuộc sống và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân là trọng tâm; cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ làm công tác dân vận phải thực sự gương mẫu, gần dân, sát dân, luôn đặt lợi ích tập thể lên trên hết, từ đó tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới của Đảng.

Cũng tại hội thảo, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức trao thưởng cho 50 tác phẩm báo chí xuất sắc trong tổng số hơn 1.000 tác phẩm báo chí tham gia Cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019.

Mạnh Trường

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.