Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV phải làm bật kết quả đột phá trên các lĩnh vực

Thứ Tư, 11/09/2019, 19:26 [GMT+7]
.
.

Chiều 11/9, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, đã chủ trì cuộc họp lần thứ nhất của Tiểu ban Văn kiện. Dự họp có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

g
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, Tiểu ban Văn kiện đã tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên. Theo đó, thành viên của Tiểu ban Văn kiện sẽ tập trung chuẩn bị các nội dung thuộc lĩnh vực công tác; xây dựng, đề xuất chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Báo cáo chính trị Đại hội XV; tham gia ý kiến vào quá trình chuẩn bị văn kiện chung.

Theo kế hoạch, việc xây dựng đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội XV Đảng bộ tỉnh được hoàn thành trong tháng 9/2019. Trên cơ sở đó, cùng với hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tiểu ban Văn kiện Đại hội sẽ hoàn thiện Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành khóa XIV, Nghị quyết Đại hội XV, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XV và các văn bản phục vụ Đại hội vào đầu tháng 10/2020, đảm bảo quy trình, chất lượng và tiến độ.

Tham gia ý kiến tại cuộc họp, các thành viên Tiểu ban Văn kiện đã tham gia một số ý kiến tập trung vào công tác chuẩn bị văn kiện cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, như: Điều chỉnh, bổ sung các thành viên trong Tiểu ban Văn kiện; bổ sung cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm của các thành viên trong Tiểu ban; nghiên cứu chủ đề của Đại hội thể hiện rõ sự phát triển, vị thế, vai trò của tỉnh; thảo luận mục tiêu cụ thể...

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, nhấn mạnh: Việc chuẩn bị văn kiện phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh là nhiệm vụ rất quan trọng. Quá trình xây dựng văn kiện, ngoài Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh, phải bám sát vào các chủ trương, nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, thông báo kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, kết luận của Thủ tướng Chính phủ... liên quan đến Quảng Ninh, đánh giá khách quan, trung thực, sát thực tế, làm rõ ưu điểm, kết quả nổi bật đột phá trên các lĩnh vực về KT-XH; an ninh quốc phòng; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nhất là những mô hình mới, cách làm mới đột phá, sáng tạo, mang lại hiệu quả rõ nét, được Trung ương, dư luận xã hội và người dân ghi nhận. Từ đó đúc rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục nghiên cứu, vận dụng phát triển trong nhiệm kỳ tới.

Về chủ đề của Đại hội, phải phản ánh được khát vọng đổi mới, sáng tạo, đột phá vươn lên trong giai đoạn mới, khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xây dựng tỉnh Quảng Ninh là một trong những cực tăng trưởng, hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và phía Bắc. Về kinh tế, cần tập trung đánh giá rõ việc đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi cơ cấu phát triển từ nâu sang xanh, thực hiện mục tiêu đến năm 2020 trở thành tỉnh có cơ cấu dịch vụ, công nghiệp; mô hình hợp tác công tư; huy động nguồn vốn trong phát triển kết cấu hạ tầng, tập trung vào các công trình động lực về giao thông, du lịch, đô thị, tạo những đột phát phát triển trong thời gian qua. Về xây dựng Đảng, tập trung đánh giá những mô hình đi đầu trong thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Trung ương.

Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong Báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh yêu cầu phải bám sát được các chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo, văn kiện của Trung ương, các kết luận của Trung ương liên quan đến Quảng Ninh còn thi hành trong giai đoạn mới; căn cứ điều kiện thực tiễn của tỉnh để đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả, để thực hiện trong nhiệm kỳ mới 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 với yêu cầu phát huy và giữ vững đà tăng trưởng để tạo bước đột phá phát triển chiều sâu, nhanh, bền vững, khai thác tối ưu các tiềm năng lợi thế và các hạ tầng đã được đầu tư trong thời gian qua, gắn với tăng cường ứng dụng thành tựu KHCN trong công tác quản lý, điều hành và tất cả các lĩnh vực của đời sống, xã hội.

Về không gian phát triển, tiếp tục bám không gian một tâm, hai tuyến, đa chiều, hai mũi đột phá. Trong đó, xác định nhiệm kỳ mới phải xây dựng KKT Quảng Yên gắn với tuyến phía tây gồm TP Uông Bí và TX Đông Triều trở thành những hạt nhân mới, tạo động lực tăng trưởng của tuyến phía tây cũng như của cả tỉnh. Cùng với đó là tiếp tục phát triển KKT Vân Đồn và KKT Cửa khẩu Móng Cái trở thành động lực tăng trưởng tuyến phía đông. Đối với TP Hạ Long, phải mở rộng không gian phát triển gắn kết với huyện Hoành Bồ, nghiên cứu những công trình động lực để kết nối cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đi Uông Bí, Đông Triều để khai thác đồng bộ với bến thủy nội địa tới vùng đồng bằng sông Hồng; khai thác quỹ đất hiện có để tạo không gian phát triển tuyến phía tây theo mô hình hình thành các KCN, khu đô thị - dịch vụ, cảng theo hướng đô thị thông minh, thu hút các hoạt động công nghiệp chế biến, chế tạo, ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Khẩn trương kết nối vịnh Cửa Lục - vịnh Hạ Long, giữa Bãi Cháy và vịnh Cửa Lục.

Đồng chí nhấn mạnh, Báo cáo chính trị của Đại hội phải làm bật được động lực mới của sự phát triển là tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động để quyết tâm đổi mới từ đảng bộ, chính quyền địa phương tới các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, trên nền tảng truyền thống Kỷ luật - Đồng tâm, phát huy dân chủ, gắn với xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; giữ vững môi trường cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tiếp tục thu hút các nguồn lực từ bên ngoài theo phương châm nguồn lực bên trong là cơ bản, lâu dài - nguồn lực bên ngoài là chiến lược và đột phá.

Trong nhiệm vụ xây dựng Đảng, phải giữ vững và phát huy hiệu quả các mô hình đổi mới của tỉnh. Đồng chí cũng yêu cầu mỗi thành viên của Tiểu ban Văn kiện phải đề cao vai trò, trách nhiệm, để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, sử dụng hiệu quả bộ máy tham mưu giúp việc của mỗi cơ quan, đơn vị, đảm bảo đúng tiến độ, có chất lượng; trăn trở, suy nghĩ, tìm tòi, đề xuất các giải pháp tạo đột phá, đổi mới cho giai đoạn mới.

Nguyễn Thanh

.
.
.
.
.
.
.
.