Kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Tiên Yên 8/8 (1954-2019)

"Tiên Yên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tinh thần đoàn kết để xây dựng huyện ngày càng phát triển mạnh mẽ"

Thứ Năm, 08/08/2019, 08:17 [GMT+7]
.
.

Đúng 12 giờ trưa ngày 8/8/1954, huyện Tiên Yên được giải phóng hoàn toàn khỏi tay thực dân Pháp. Trải qua chặng đường 65 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiên Yên đã đạt được những kết quả rất đáng phấn khởi trên nhiều lĩnh vực. Nhân dịp này, phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Xuân Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tiên Yên, về quá trình xây dựng và phát triển của huyện.

Đồng chí Nguyễn Xuân Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tiên Yên.
Đồng chí Nguyễn Xuân Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tiên Yên.

- Trong 65 năm qua, huyện Tiên Yên đã có nhiều thay đổi và bước đầu đạt được những kết quả rất đáng phấn khởi. Xin đồng chí cho biết những thành quả nổi bật đó, đặc biệt là từ khi triển khai Đề án 25 đã đem đến cho Tiên Yên những thay đổi như thế nào?

+ Trải qua chặng đường 65 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Tiên Yên luôn đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần lao động, sáng tạo để xây dựng địa phương ngày càng phát triển và đến thời điểm này đã đạt được nhiều thành tựu rất đáng tự hào.

Để có được kết quả đó, Tiên Yên đã lấy phát triển kinh tế theo hướng nông - lâm - ngư nghiệp làm nền tảng; kết hợp các loại hình kinh tế thương mại - du lịch và dịch vụ. Đến thời điểm này nhiều hộ gia đình đạt thu nhập trên 300 triệu đồng/năm. Tính đến năm 2019 đã có 6/11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã sẽ hoàn thành về đích nông thôn mới trong năm 2019 và không còn thôn, xã diện đặc biệt khó khăn. Đô thị Tiên Yên được đầu tư chỉnh trang, nâng cấp mở rộng, đủ điều kiện công nhận đạt đô thị loại IV trong năm 2019.

Công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của huyện Tiên Yên đã được quan tâm, đầu tư giúp cho đời sống văn hóa của người dân phong phú hơn, tạo điều kiện thúc đẩy du lịch, dịch vụ phát triển. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện Tiên Yên được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Thực hiện Quyết định số 1876-QĐ/TU, ngày 28/02/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phê duyệt Đề án 25 của huyện Tiên Yên, Nghị quyết số 19-NQ/TU của Tỉnh ủy về "Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế", huyện đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án 25 gắn với chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020. Tiên Yên cũng xác định việc thực hiện Đề án 25 là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị.

Từ khi thực hiện Đề án 25, cơ cấu tổ chức bộ máy được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế đạt và vượt chỉ tiêu theo lộ trình. Điều đặc biệt là do làm tốt công tác chính trị tư tưởng, công tác tuyên truyền đi trước một bước làm cho cán bộ và nhân dân hiểu, đồng thuận, nên công tác tổ chức tinh giản bộ máy, biên chế và thực hiện thí điểm các mô hình nhất thể hóa, hợp nhất ở Tiên Yên đạt kết quả tốt.

- Tiên Yên đã thực hiện rất quyết liệt 3 đột phá chiến lược và thực hiện chủ đề công tác năm 2019 là “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”. Vậy kết quả đạt được như thế nào, thưa đồng chí?

+ Chúng tôi tập trung cho hoạt động đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, để đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu ngành nghề, lĩnh vực của địa phương; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên tất cả các nội dung như: Sắp xếp tổ chức bộ máy, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công huyện và bộ phận một cửa các xã, thị trấn... qua đó tạo môi trường hành chính hiện đại, chuyên nghiệp.

Tiên Yên cũng chú trọng đến việc tập trung phát triển và thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao; đồng thời tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng, gắn đào tạo nghề với nhu cầu phát triển của xã hội. Huyện đã quan tâm, phân bổ nguồn lực cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, từng bước xây dựng bộ máy chính quyền vững chuyên môn, giỏi nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Tiếp tục hoàn thành các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch chung xây dựng, mở rộng thị trấn Tiên Yên; phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư tiềm năng để xây dựng, phát triển quy hoạch; tạo điều kiện mở rộng, thu hút nguồn lực đầu tư của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát triển hạ tầng kỹ thuật sản xuất, hạ tầng kinh doanh, phát huy sức sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân.

Tiên Yên đã tái cấu trúc ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, định vị lại sản xuất theo thị trường. Khai thác có hiệu quả nhất lợi thế của huyện để phát triển các ngành dịch vụ với vị trí nằm trên trục trung tâm giao thông của các vùng kinh tế với cửa khẩu biên giới Việt - Trung theo hướng là trung tâm liên kết, hỗ trợ vùng của tỉnh, trực tiếp là khu kinh tế Vân Đồn, Móng Cái... Trong những năm qua, huyện Tiên Yên cũng đã tổ chức nhiều cuộc xúc tiến đầu tư trong tỉnh và ngoài tỉnh để kêu gọi các nhà đầu tư; đã tiến hành đầu tư thành công những công trình như: Trung tâm thương mại, các điểm du lịch...

Nhiều gia đình ở huyện Tiên Yên đã mạnh dạn đầu tư trang trại để phát triển kinh tế nâng cao đời sống
Nhiều gia đình ở huyện Tiên Yên đã mạnh dạn đầu tư trang trại để phát triển kinh tế nâng cao đời sống.

- Trong thời gian tới, huyện Tiên Yên sẽ triển khai những giải pháp gì để phát triển mạnh mẽ hơn, trở thành điểm sáng ở khu vực miền Đông?

+ Để Tiên Yên phát triển mạnh trong thời gian tới, chúng tôi đã quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đội ngũ đảng viên, cán bộ, người dân; vận dụng một cách chủ động, sáng tạo, phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương; đồng thời lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, có tính chất đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cho đúng, trúng.

Huyện sẽ tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, tạo động lực từ các lĩnh vực giàu tiềm năng như kinh tế rừng, nuôi gà Tiên Yên, tôm thẻ chân trắng… tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư chiến lược sản xuất sản phẩm hàng hóa quy mô lớn vừa giải quyết việc làm và tăng thu ngân sách địa phương. Tiên Yên cũng sẽ nỗ lực phát huy các nguồn vốn được Trung ương, tỉnh đầu tư, xây dựng các công trình phục vụ cho sự phát triển kinh tế theo đúng định hướng của địa phương là nông - lâm - ngư nghiệp làm nền tảng, kết hợp với đa dạng hóa các loại hình kinh tế thương mại - du lịch và dịch vụ.

Tiếp tục phát huy thế mạnh về vị trí địa lý là trung tâm khu vực miền Đông của tỉnh, huyện sẽ chỉ đạo đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế. Coi trọng phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với tăng cường giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đưa Tiên Yên trở thành một điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền Đông của tỉnh Quảng Ninh.

- Xin cảm ơn đồng chí!

Nguyễn Duy

.
.
.
.
.
.
.
.