TP Hạ Long: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công

Thứ Năm, 13/06/2019, 08:20 [GMT+7]
.
.

Để thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2019 của tỉnh về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”, TP Hạ Long đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công là một trong những nội dung trọng tâm được thành phố đặc biệt quan tâm.

Cán bộ phường Hồng Hải hướng dẫn người dân giải quyết TTHC
Cán bộ phường Hồng Hải hướng dẫn người dân giải quyết TTHC.

Từ nhiều năm qua, TP Hạ Long luôn là địa phương đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Thành phố đã niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các TTHC theo quy định, đồng thời, bảo đảm giải quyết nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện không quá một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ tại một cơ quan chuyên môn. Nổi bật, đến nay thành phố đã hoàn thành xây dựng hệ thống quy trình ISO 9001:2015 đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Qua đó đã cắt giảm 38,2% tổng thời gian giải quyết TTHC theo quy định.

Trên nền tảng đã đạt được, triển khai mục tiêu nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công, thành phố đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp gắn liền với các nội dung của công tác này. Cụ thể, về cải cách thể chế, thành phố tiếp tục tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng, ban hành văn bản hành chính và văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của trung ương, tỉnh đảm bảo kịp thời, đúng quy định. 

Về cải cách TTHC, TP Hạ Long tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng phục vụ của Trung tâm Hành chính công cũng như Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại các phường. Đến nay, 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố đã đưa vào giải quyết tại Trung tâm Hành chính công thành phố theo nguyên tắc “Tiếp nhận - thẩm định - phê duyệt tại chỗ”.

Bằng các giải pháp CCHC, TP Hạ Long đã tạo được niềm tin để các doanh nghiệp đầu tư nguồn vốn vào các dự án lớn, góp phần hay đổi bộ mặt đô thị Hạ Long. Ảnh: Khu hỗn hợp chung cư, văn phòng trung tâm thương mại và nhà ở kết hợp khu phố mua sắm tại phường Bạch Đằng.
Bằng các giải pháp cải cách hành chính, Hạ Long ngày càng tạo được niềm tin để các doanh nghiệp đầu tư nguồn vốn vào các dự án lớn, góp phần hay đổi bộ mặt đô thị thành phố. Ảnh: Thanh Tùng

Yếu tố con người được lấy làm nhân tố quyết định, TP Hạ Long chú trọng công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Theo đó, hằng năm, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCCVC theo yêu cầu vị trí công tác. Tính riêng một năm trở lại đây, TP Hạ Long đã tổ chức và phối hợp tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho trên 1.000 lượt CBCCVC các cấp. Đồng thời, đăng ký và tạo điều kiện cho 402 lượt CBCCVC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do tỉnh và các sở, ngành tổ chức, trong đó tập trung vào các lĩnh vực quản lý nhà nước, du lịch, cải cách hành chính, kỹ năng nghiệp vụ...

TP Hạ Long còn chú trọng triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin của hệ thống Chính quyền điện tử. Trong đó đã triển khai phần mềm tiếp nhận và trả kết quả dùng chung kết nối với Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh để giải quyết TTHC cho tổ chức và công dân; triển khai hệ thống hộp thư công vụ tới toàn thể CBCCVC; hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc... Trung tâm Hành chính công thành phố còn xây dựng trang thông tin; số hóa hồ sơ của tổ chức, công dân để giải quyết trên môi trường mạng; triển khai phần mềm thu phí, lệ phí; hệ thống đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân...

Nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công, TP Hạ Long tiếp tục chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan sớm thực hiện thành công mục tiêu xây dựng Hạ Long trở thành thành phố thông minh vào năm 2020. Đến nay, 5 dự án thành phần đã được giao chủ đầu tư và lập xong phương án trình hội đồng thẩm định. Trong đó, một số dự án bước đầu triển khai mang lại những kết quả tích cực.

Nổi bật như Dự án xây dựng hệ thống thu thuế thông minh đã thực hiện thí điểm thành công việc kết nối, đồng bộ phần mềm quản lý hóa đơn điện tử với phần mềm bán hàng và hệ thống máy tính tiền, kết nối về ngành Thuế tại 34 doanh nghiệp có cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Nhờ đó đã hạn chế được tình trạng thất thu thuế, tăng nguồn thu cho ngân sách...

Với nhiều giải pháp quyết liệt, phù hợp, đến nay chất lượng dịch vụ hành chính công của TP Hạ Long ngày càng được nâng cao, không chỉ đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của tổ chức, cá nhân mà còn góp phần thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2019 của tỉnh, địa phương đã đề ra.

Nguyễn Chiến

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.