"Nâng cao chất lượng cải cách hành chính phục vụ nhân dân, du khách và doanh nghiệp"

Thứ Bảy, 15/06/2019, 11:37 [GMT+7]
.
.

Ngày 15/6, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị đánh giá chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI năm 2018, các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2019 và các năm tiếp theo.

Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị:

Bí thư
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Năm 2018, tỉnh Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, thực hiện các mô hình đổi mới, đột phá. Trong đó, tỉnh được doanh nghiệp và nhân dân đánh giá cao việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và cải cách hành chính. Đồng thời, tỉnh bổ sung chỉ đạo đồng bộ liên quan đến công tác xây dựng hành chính công, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và từng bước đào tạo cán bộ, công dân về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Tỉnh đã và đang tích cực triển khai, ứng dụng xây dựng thành phố thông minh và chính quyền số. Đồng hành cùng doanh nghiệp, tỉnh quyết liệt chỉ đạo sâu sát GPMB, thu hồi các dự án chậm tiến độ tạo quỹ đất sạch cho các chủ đầu tư có năng lực, kinh nghiệm đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Quảng Ninh còn thường xuyên đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt năm 2017 và 2018, tỉnh Quảng Ninh giữ vững chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và chỉ số cải cách hành chính.

Theo báo cáo từ Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ công bố về Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2018, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục năm thứ 2 giữ vị trí dẫn đầu 63 tỉnh, thành phố về Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) của tỉnh Quảng Ninh đạt 91,15% xếp thứ 7/63 tỉnh, thành. Cùng với đó, chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2018 đã có sự cải thiện đáng kể cả về điểm số và thứ hạng của từng trục nội dung, đạt 6/8 trục nội dung trong nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm cao. Từ đó cùng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị của tỉnh, đã từng bước thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, du lịch, trong đó có nhiều công trình đầu tư theo hình thức công tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Đạt được kết quả đó chính là thành quả nhiều năm nỗ lực, đổi mới không ngừng trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đồng thời có sự vào cuộc quyết liệt, tích cực của cả hệ thống chính trị từ các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các huyện, thị xã, thành phố đến các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Đây cũng chính là chất xúc tác, lực hấp dẫn các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến với Quảng Ninh; xây dựng được lòng tin của cộng đồng doanh nghiệp, của các nhà đầu tư, của người dân tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền ngày càng được củng cố, nâng cao; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao vị thế của tỉnh Quảng Ninh.

22
Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị này, tôi biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc, góp phần cải thiện, nâng cao các Chỉ số Par Index, SIPAS, PAPI tỉnh Quảng Ninh năm 2018.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng phải nhìn nhận thẳng thắn đối với các vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính, sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và hiệu quả quản trị và hành chính công được đo lường, đánh giá bằng các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI. Theo đó: Việc xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh còn hạn chế về tính đồng bộ, thống nhất, khả thi, kịp thời; Một bộ phận người dân chưa thật sự hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan chức năng; Năng lực, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ còn bất cập, một bộ phận công chức còn gây khó dễ, sách nhiễu, phiền hà cho người dân; Thủ tục, hồ sơ, trình tự thực hiện còn phức tạp, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường; Người dân, tổ chức phải đi lại mất nhiều lần để giải quyết công việc; Trễ hẹn trả kết quả giải quyết trong một số các cơ quan của chúng ta.

Để khắc phục những hạn chế này trong năm 2019 và các năm tiếp theo, tôi đề nghị cần đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế của tiêu chí thành phần trong từng chỉ số; nguyên nhân khách quan, chủ quan; những giải pháp khắc phục cụ thể nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh; cải thiện, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân, của chính quyền nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của nhân dân. Trong đó chúng ta phải giữ được những kết quả của năm 2018 và đạt kết quả cao hơn.

Tôi đề nghị cần tập trung thảo luận, đưa ra một số nội dung. Đó là: Đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, gắn với vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; Thực thi cơ chế, chính sách đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch; Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu và việc thực thi chế độ công vụ của cán bộ, công chức; Kiên quyết xử lý, thay thế cán bộ, công chức trì trệ, thiếu trách nhiệm, uy tín thấp, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, khẩn trương xây dựng Đề án chính quyền số tỉnh Quảng Ninh, triển khai các dự án thuộc Đề án xây dựng thành phố thông minh; Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và chi phí cho doanh nghiệp; Rút ngắn thời gian thẩm định, cấp phép, lập, phê duyệt quy hoạch, dự án; Tăng số thủ tục hành chính thực hiện 4 bước: tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, dịch vụ bưu chính công ích; Rà soát, nâng cấp Trung tâm Tích hợp và Lưu trữ cơ sở dữ liệu toàn tỉnh, trên cơ sở đó, mềm hóa các tiện ích để người dân dễ dàng tiếp cận, khai thác ứng dụng trên điện thoại thông minh, thiết bị công nghệ thông tin.

Về Chỉ số cải cách hành chính (Par index): Ngoài việc đánh giá đối với 3 chỉ số thành phần tăng điểm (về công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; sự tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội) và 2 chỉ số thành phần bằng điểm so với năm 2017 (cải cách thủ tục hành chính và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức) thì chúng ta cần phân tích, làm rõ nguyên nhân giảm điểm số đối với 3 lĩnh vực so với năm 2017, gồm: Xây dựng và tổ chức thực hiện Văn bản quy phạm pháp luật (giảm 21% điểm); Cải cách tài chính công (giảm 2% điểm); Hiện đại hóa hành chính (giảm 1% điểm). Trên cơ sở đó, phân tích, đánh giá rõ nguyên nhân năm 2018 và thời gian tới cần có giải pháp để khắc phục, nâng cao điểm số, góp phần cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC của Quảng Ninh.

Về Chỉ số SIPAS: Tỷ lệ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh đạt 91,15%, cao hơn tỷ lệ hài lòng trung bình trong cả nước là 8,16% (cả nước là 82,99%), giảm 1,73% so với 2017 (năm 2017: 92,88%), trong đó: 4/5 tiêu chí đều giảm (Thủ tục hành chính giảm 1,02%; công chức trực tiếp giải quyết TTHC giảm 1,15%; kết quả giải quyết TTHC giảm 1,13% và tiêu chí đánh giá giảm nhiều nhất là tiếp nhận, xử lý các góp ý, kiến nghị, phản ánh với 6,29%.

Do vậy, yêu cầu cần làm rõ nguyên nhân để có các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức; Tổ chức cải thiện chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; Lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức làm thước đo kết quả thực thi công vụ của các sở, ban, ngành, địa phương từ tỉnh đến xã, phường. Bên cạnh đó cần tập trung phân tích, làm rõ 9 nội dung nhận định đánh giá của người dân, tổ chức về cung ứng dịch vụ công, đặc biệt là các nội dung: về số lần đi lại để giải quyết TTHC; công chức, viên chức còn phiền hà, sách nhiễu khi giải quyết công việc...

Về chỉ số PAPI: Yêu cầu cần đánh giá xác đáng trên 6 trục nội dung gồm 22 chỉ số nội dung thành phần và 96 chỉ tiêu thành phần về hiệu quả quản trị và hành chính công. Trong đó, cần đề xuất rõ nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện nâng cao điểm số xếp hạng về trách nhiệm giải trình với người dân (xếp hạng 18/63), sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở (7/63) và tiêu chí cung ứng dịch vụ công (7/63)...

Sau ngày hôm nay, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phải xây dựng chương trình cụ thể, phân công lãnh đạo theo dõi, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện hiệu quả phục vụ nhân dân của chính quyền nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của tổ chức, người  dân để từng bước xây dựng hình ảnh của tỉnh với người dân, du khách, doanh nghiệp...

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.