Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia thảo luận về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020

Thứ Hai, 03/06/2019, 19:14 [GMT+7]
.
.

Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp lần thứ 7, sáng ngày 3/6, Quốc hội khóa XIV tiến hành thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020. Tham gia thảo luận về vấn đề này, đại biểu Trần Văn Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học – Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã phát biểu nhiều nội dung liên quan.

Mở đầu phần thảo luận, đại biểu Trần Văn Minh nhấn mạnh: Vừa qua đại biểu Thanh Xuân ở Cần Thơ đề nghị Quốc hội xem xét thêm chủ đề giám sát về việc ban hành thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường giai đoạn 2015 - 2020. Với trách nhiệm của Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường thực hiện lĩnh vực này, tôi xin cung cấp thêm cho Quốc hội một vài thông tin để các đại biểu có cơ sở và quyết định cho phù hợp.

Đại biểu Trần Văn Minh viện dẫn: Thời gian qua, trong phát triển kinh tế - xã hội, vấn đề ô nhiễm môi trường ở nhiều lĩnh vực, nhiều ngành kinh tế cũng gây bức xúc trong xã hội rất lớn. Chính vì thấy được vấn đề đó trong giai đoạn vừa qua, Quốc hội nói chung cũng như Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường nói riêng rất quan tâm giám sát lĩnh vực này. Tôi xin cung cấp trong 3 năm vừa qua chúng ta đã làm vấn đề gì trong giám sát về ban hành chính sách bảo vệ môi trường.

Đại biểu Trần Văn Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học – Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại phiên thảo luận
Đại biểu Trần Văn Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học – Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại phiên thảo luận

Từ năm 2016, trước sự cố môi trường Formosa, chúng tôi đã chủ động để giám sát chuyên đề về sự cố môi trường biển tại các tỉnh miền Trung. Tiếp theo năm 2017, Ủy ban Khoa học-Công nghệ và Môi trường thực hiện 3 cuộc giám sát chủ đề này, một là giám sát ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp và cơ sở sản xuất có xả thải lớn. Hai là giám sát công tác bảo vệ môi trường và tình hình thu gom xử lý chất thải rắn, nước thải, khí thải công nghiệp. Ba là xử lý chất thải của các nhà máy nhiệt điện than.

Năm 2018, chúng tôi thực hiện 2 chủ đề, một là việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, bảo vệ môi trường chăn nuôi và xử lý chất thải chăn nuôi. Hai là việc ban hành và thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường đối với khu công nghiệp, khu chế xuất và cơ sở sản xuất có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao. Có thể nói đây là chủ đề lớn, liên quan đến một trong 12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội là số khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải trập trung; khu công nghiệp là một đơn vị sản xuất kinh doanh rất lớn và cũng tiềm ẩn ô nhiễm môi trường rất lớn. Vì thế, Ủy ban Khoa học – Công nghệ và Môi trường đã chọn chủ đề này để làm. Năm 2019, chúng tôi đang tập trung giám sát chuyên đề về việc ban hành và thực hiện chính sách pháp luật bảo vệ môi trường ngành công nghiệp năng lượng, vật liệu xây dựng và chế biến. Đây cũng là 3 ngành kinh tế tiềm ẩn ô nhiễm môi trường rất cao...

Bên cạnh những cuộc giám sát như đã nêu, hàng năm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường đã thẩm tra rất nghiêm túc về việc thực hiện các nhiệm vụ và ngân sách cho bảo vệ môi trường 1 năm 2 lần vào các cuộc họp định kỳ và đều thực hiện thẩm tra để gửi tới từng vị ĐBQH. Qua đó có thể thấy, Ủy ban Khoa học – Công nghệ và Môi trường nói riêng, Quốc hội nói chung quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường như thế nào. Đặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Quốc hội đã có 2 kỳ chất vấn Bộ trưởng Bộ TN-MT về công tác bảo vệ môi trường ở kỳ 2 và kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Đại biểu Trần Văn Minh cũng khẳng định, tại kỳ thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã rà soát lại việc thực hiện trách nhiệm của Bộ TN-MT và các bộ có liên quan trong thực hiện 2 Nghị quyết của kỳ 2 và kỳ 5 về công tác bảo vệ môi trường. Như vậy, có thể thấy rằng, các hoạt động giám sát trong công tác bảo vệ môi trường từ 3 năm qua  rất dày và phủ vào những lĩnh vực rất trọng yếu. Kết quả hoạt động giám sát đó là cơ sở thực tiễn cũng như pháp lý rất quan trọng để Quốc hội sửa Luật Bảo vệ môi trường trong chương trình xây dựng pháp luật năm 2020.

Từ những căn cứ trên, Đại biểu Trần Văn Minh cho rằng, khi Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi và được ban hành, Ủy ban Khoa học – Công nghệ và Môi trường sẽ tiếp tục thực hiện giám sát theo quy định.

Xuân Ninh (Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh)

 

.
.
.
.
.
.
.
.